+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

Dlhoočakávaná revízia Materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie je na svete.

Uvidíme v praxi, čo nám priniesla.


Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo podľa § 140 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie (revízia 2021), Register 2021 a Metodika k MSN 2021 s účinnosťou od 01. 09. 2021.

Revidované MSN sú zverejnené na webu ministerstva školstva:  https://www.minedu.sk/materialno-spotrebne-normy-a-receptury-pre-skolske-stravovanie-revizia-2021-s-ucinnostou-od-1-9-2021/

najnovšie články

ZUK4d601e_jidlo

Dotácia na stravu, alebo daňový bonus?

864 30.8.2021

Právnymi úpravami zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách (ďalej len „zákon o dotáciách“) účinných od 01.08.2021, došlo k ukončeniu plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a k doplneniu novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej „dotácia na stravu“).

coworkers-office-with-photo-cameras-computer

Cieľ je jasný, cesta je na vás!

305 29.7.2021

Hľadá sa redaktor. Nepoznáte toho pravého práve vy?

kuchař (15)

Je personál vašej jedálne ústretový a nad vecou?

626 18.7.2021

Stravník sa stretáva s personálom jedálne v rade situácií - v kancelárii pri platení, pri výdaji stravy, počas stravovania s určeným dozorom, vedúcu jedálne môže stretnúť na chodbe školy.

Vo všetkých týchto situáciách na stravníka pracovníci jedálne nejako pôsobia.

staršie články

love-romance-perforated-paper-heart

Ďakujeme za priazeň, sme tu vďaka vám

297 2.7.2021

Je tu záver školského roka. Opäť máme za sebou mnoho splnených úloh, náročné výzvy, dni plné snaženia a usilovnej práce. S veľkým očakávaním obraciame list v kalendári, ...

mzda

Zaradenie zamestnanca do platovej triedy. VY SA PÝTATE, MY ODPOVEDÁME.

595 25.6.2021

Na voľné pracovné miesto kuchárky sme prijali uchádzačku, ktorá má ukončené vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa so zameraním bezpečnosť a kontrola potravín a 7 rokov praxe v reštauračnom stravovaní ako prevádzkarka. Aké najvyššie platové ohodnotenie môže dosiahnuť?

Deti palec hore shutterstock_234585034

Dotácie na podporu stravovacích návykov detí v čase letných prázdnin. Áno alebo nie?

917 14.6.2021

Môže škola použiť „ušetrené“ dotácie na obedy zadarmo, pripravované v školskej jedálni, aj počas letných prázdnin?

Ktoré z detí majú nárok na dotácie od 1.8.2021?

deti so zeleninou shutterstock_242478283 diskusia

Zdravá verzia receptúr v školskom stravovaní pod taktovkou občianskeho združenia

1273 31.5.2021

Pochováme naše dlho budované školské stravovanie?

Naši partneri