Telefon: +421 918 660 200 | E-mail: info@jedalne.sk

Diskusia

STRATILI SA PROBLÉMY V ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ? NESTRATILI!

Vráťme ich do reality a vyjadrime svoj názor a potreby.

POMÁHAJME SI NAVZÁJOM V DOBREJ DISKUSII.

Logo DISKUSIA Jedalne.sk

Nové téma v diskuzi
Meno:
E-mail:
Téma diskusie:
Správa:
verejné obstarávanie v školskom stravovaní 0
Ako hodnotíte vzdelávanie, konferencie a semináre u nás doma? Čo vám chýba? 0
Čo vás najviac zaujíma

chrípkové prázdniny

vedúca ŠJ  |   15.2.2018
V prípade, že počas dvoch po sebe nasledujúcich dní klesne priemerná denná teplota pod 13°C, je zamestnávateľ na pracovisku povinný okamžite zabezpečiť svojim zamestnancom prijateľné mikroklimatické podmienky. Vyplýva to z Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 544/2007 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci. Rozlišujeme mikroklimatické podmienky. Trieda práce (vedúca ŠJ) Ide o bežnú administratívnu prácu (písanie na počítači, triedenie dokumentov...), teda o prácu posediačky bez namáhavej pohybovej aktivity. Optimálna teplota pre chladné obdobie roka je 20-24°C, prípustná 18-26°C. Trieda práce (kuchárky) Je práca posediačky so stálym zapájaním oboch rúk, ramien aj nôh, aj práca spojená s prenášaním bremien o hmotnosti do 10 kg (práca v potravinárskej výrobe, práca mechanikov, strojové opracovanie, montáž...). Optimálna teplota pre chladné obdobie roka je 15-20°C, prípustná teplota 12-22°C.
9
DISKUSIA K NÁVRHU OBEDOV PRE DETI ZDARMA

obedy pre všetkých

veduca99  |   13.6.2018
Ak bude vláda chcieť aby sme stravovali všetkých žiakov školy zadarmo bez systémových opatrení, nebude mať kto variť, tí ktorí majú rozum využijú ponuku trhu práce a zamestnajú sa mimo obor a nebudú drieť za minimálnu plácu. Podľa údajov v štatistických ročenkách bolo v šk. roku 406 790 žiakov v štátnych základných školách a z nich bolo prihlásených na stravovanie 280 815, čo je 69%. Odrazu bez legislatívnych zmien máme odstravovať 100% žiakov ZŠ. Terajší zamestnanci ŠJ zvýšia svoju produktivitu o 30% za súčasných podmienok? S tabuľkovými platmi výrazne pod minimálnu mzdu, s nedostatočným personálnym obsadením prevádzok, pretože už roky máme ,,odporúčané,, počty zamestnancov, zo zastaraným vybavením, nedostatočnou kapacitou elektrických rozvodov.......? Viaceré zariadenia majú RÚVZ obmedzené počty stravníkov, tí budú ako postupovať? Ako sa zmení nariadenie vlády, ktorým sa určuje rozpis finančných prostriedkov pre originálne kompetencie, keď doteraz rozdeľovali balík peňazí, s tým že sa počítalo že všetky deti nechodia na obed, ako sa to teraz zmení, pridajú nám o 30% viac? Pre rokmi nám ,,upravili ,, koeficient na potenciálneho stravníka z 2 na 1,8, čím nám okresali financie. Zúčtovanie dotácie bude robiť kto, už teraz máme prácu navyše s deťmi v hmotnej núdzi, neviem si predstaviť kontrolovať dochádzku celej školy. Ak by všetko fungovalo ako má určite budeme radi, keď sa všetky deti budú stravovať, bohužiaľ zatiaľ bolo povedané len A, to B chýba a určite sa nebudú do ŠJ hrnúť záujemci o prácu, už teraz je veľký problém nájsť kvalifikovanú pracovnú silu. Sociálne opatrenia sú určite potrebné, ale mali by byť adresné a hlavne ich výkon by nemal zaťažovať.
12
Financovanie

Normatív

Terézia Lucia  |   9.3.2018
Dobrý deň, správne je napísané JE NA ROZHODNUTÍ ZRIAĎOVATEĽA. Náš pán starosta sa k všetkému stavia tak, že ON dáva peniaze, z JEHO peňazí. Neuvedomuje si, že ak by nebola ŠJ, neboli by ani peniaze. Keď treba dať, nedá, zníži, skráti,... na otázku: Prečo? Dôvod? Lebo som sa tak rozhodol. Viem, že to nie je len u nás tak. Zriaďovatelia sú nadľudia, na ktorých nič neplatí. Je smutné, že oblasť školstva, od ktorej závisí to, ako bude vyzerať ďalšie smerovanie národa, riadia, alebo majú pod sebou ľudia, ktorí tomu vôbec nerozumejú, ale majú moc. Niekedy bez vzdelania.
2
fórum

Budúcnosť školského stravovania

elha  |   2.2.2018
Na uvedenom stretnutí oceňujem okruhy otázok, ktorými sa zúčastnení zaoberali, ako je vzdelávanie zamestnancov ŠS, generačná výmena , s ktorou úzko súvisí nedostatok kvalifikovaných pracovných síl v školskom stravovaní. Nemenej dôležitou otázkou ostáva potreba motivácie zamestnancov, ktorá priamo súvisí s finančným ohodnotením. Uvítala by som, keby ste nám priblížili konkrétnejšie závery z tohto stretnutia. Je to nesmierne dôležitý pálčivý okruh tém, ktoré je nutné riešiť v čo najkratšom čase, lebo hrozí, že v školskom stravovaní v priebehu niekoľkých rokov bude klesať kvalita stravovania a tým aj záujem o tento druh stravovania, ktorý môže nahradiť tradičnú dostupnosť žiakov výmenou za fast foodovú stravu. Nie každá krajina sa môže pýšiť tak kvalitným, premysleným a prepracovaným školským stravovaním ako máme tu na Slovensku. Vážme si to a udržme si ho čo najdlhšie,!
1
Stratili sa problémy v školskom stravovaní?

Vzorky

vedúca sj  |   5.3.2018
Nerozumiem tomu. Ak to myslíte - normovať túto vzorku podľa kat. D. Prosím podrobnejšie vysvetliť Napríklad: Nátierka medová 10 detí/norma kat.B ... cena desiatej 0,36 € x 10 detí =3,6 € Maslo (0,17 kg x 8,82 = 1,5 €) + Med (0,10 kg x 1,02€) =Cena desiatej = 1,6 € Normované náklady 3,6, + vzorka ? skutočné náklady 1,60 Rozdiel: +2 € Ako mám vyrátať vzorku? Koľko bude stáť vzorka?
5
Vzdělávanie 0
ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV 0