Telefon: +421 905 030 096 | E-mail: info@jedalne.sk

DISKUSIA

STRATILI SA PROBLÉMY V ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ? NESTRATILI!
VRÁŤME ICH DO REALITY A VYJADRIME SVOJ NÁZOR A POTREBY.

POMÁHAJME SI NAVZÁJOM V DOBREJ DISKUSII.

Nové téma v diskuzi
Meno:
E-mail:
Téma diskusie:
Správa:
VZN - obedy zadarmo
Dobrý deň, chcela by som sa informovať : 1., či bude treba spraviť dodatok k VZN z dôvodu obedov zadarmo? 2. Štát nám bude poskytovať 1,20 € na stravníka, máme stravnú jednotku v 3. finančnom pásme, čo znamená finančné náklady na nákup potravín 1,19 € a 0,10 € máme schválené VZN na režijné náklady na výrobu a výdaj jedál. Ak nám ÚPSV a R poskytne 1,20 € z tejto sumy sa môžu uhradiť aj náklady na prevádzku ? V našom prípade 0,01 € za režijné náklady. Ak áno tak potom si 0,09/odobratá strava môžeme žiadať od rodičov, resp. ak nie tak 0,10 €/odobratá strava ? Ďakujem za radu
zobraziť celú diskusiu
AKO HODNOTÍTE VZDELÁVANIE, KONFERENCIE A SEMINÁRE ...

Mala by som otázku, prečo sú drahšie ako konferencie, semináre pre riaditeľov škôl. Na koho sa môžu vedúce obrátiť, ak ich riaditeľ nechce pustiť na konferencie a semináre, aby sa mohli vzdelávať?

zobraziť celú diskusiu
Informácia
Dobrý deň, môže výdajná školská jedáleň pri MŠ variť aj pre jasle podľa materiálno spotrebných noriem? Ďakujem za odpoveď!
zobraziť celú diskusiu
Individuálny vzdelávací plán
Dobrý deň, prosím o radu. V škole máme žiaka, ktorý má Individuálny vzdelávací plán. Žiaci, ktorí sa vzdelávajú vzdelávajú sa podľa individuálneho učebného plánu (§ 23 písm. f ); nemajú nárok na dotovanú stravu. Zdá sa mi to veľmi prísne, uvedený žiak bude chýbať iba niektoré dni. Je možné poskytnúť mu dotáciu na stravu (obedy zdarma) v tie dni, keď je v škole? Ďakujem a prajem pekný deň. Rasťo
zobraziť celú diskusiu
Nátierky
V nových normách nám chýbajú nátierky, ktoré mali deti radi, a to tvarohová, a z plesňového syra
zobraziť celú diskusiu
Účasť na vyučovaní
Dobrý deň, má žiak nárok na dotovaný obed, keď sa zúčastní vyučovania len jednu hodinu ?
zobraziť celú diskusiu
Normatív
Dobrý deň, správne je napísané JE NA ROZHODNUTÍ ZRIAĎOVATEĽA. Náš pán starosta sa k všetkému stavia tak, že ON dáva peniaze, z JEHO peňazí. Neuvedomuje si, že ak by nebola ŠJ, neboli by ani peniaze. Keď treba dať, nedá, zníži, skráti,... na otázku: Prečo? Dôvod? Lebo som sa tak rozhodol. Viem, že to nie je len u nás tak. Zriaďovatelia sú nadľudia, na ktorých nič neplatí. Je smutné, že oblasť školstva, od ktorej závisí to, ako bude vyzerať ďalšie smerovanie národa, riadia, alebo majú pod sebou ľudia, ktorí tomu vôbec nerozumejú, ale majú moc. Niekedy bez vzdelania.
zobraziť celú diskusiu
fórum (1)
Budúcnosť školského stravovania
Na uvedenom stretnutí oceňujem okruhy otázok, ktorými sa zúčastnení zaoberali, ako je vzdelávanie zamestnancov ŠS, generačná výmena , s ktorou úzko súvisí nedostatok kvalifikovaných pracovných síl v školskom stravovaní. Nemenej dôležitou otázkou ostáva potreba motivácie zamestnancov, ktorá priamo súvisí s finančným ohodnotením. Uvítala by som, keby ste nám priblížili konkrétnejšie závery z tohto stretnutia. Je to nesmierne dôležitý pálčivý okruh tém, ktoré je nutné riešiť v čo najkratšom čase, lebo hrozí, že v školskom stravovaní v priebehu niekoľkých rokov bude klesať kvalita stravovania a tým aj záujem o tento druh stravovania, ktorý môže nahradiť tradičnú dostupnosť žiakov výmenou za fast foodovú stravu. Nie každá krajina sa môže pýšiť tak kvalitným, premysleným a prepracovaným školským stravovaním ako máme tu na Slovensku. Vážme si to a udržme si ho čo najdlhšie,!
zobraziť celú diskusiu
Nárok na pomocnú silu
Dobrý deň chcem sa opýtať pri akom počte stravnikov v školskom stravovaní ma kuchárka nárok na pomocnú silu...Ďakujem...
zobraziť celú diskusiu
Odpoveď Jedalne.sk

Vzorové tlačivá pre vedenie správnej výrobnej praxe sú v prílohe č. 1 Príručky systému HACCP pre zariadenia školského stravovania. Vypracovanie príručky a vedenie tejto evidencie je záväzné pre všetky zariadenia školského stravovania.

Príručka HACCP je zverejnená na stránke ministerstva školstva ako Zásady správnej výrobnej praxe (e-model HACCP a prevádzkový poriadok – revízia 2013).

Nech sa páči link na stránku: https://www.minedu.sk/8009-sk/skolske-stravovanie/

zobraziť celú diskusiu
Rozdielne finančné pásma v ZŠ s MŠ
Dobrý deň, správne to chápem, že v ZŠ s MŠ môže byť napr. pre MŠ 2. pásmo a pre ZŠ 1.? Je to potom v rozpore s informáciou na www.minedu.sk/8009-sk/skolske-stravovanie/, ktorá hovorí, že sa určuje jednotné finančné pásmo pre stravníkov všetkých vekových kategórií vrátane dospelých stravníkov okrem diétnych a žiakov športových škôl. Ak áno, potom ale nemôže nastať opačná situácia, že MŠ bude v 1. pásme a ZŠ v 2.? Ďakujem za odpoveď.
zobraziť celú diskusiu
Leto - dovolenka

Ďakujeme za pekné slová a naozaj vidíme čo nás čaká do budúcna. Letné dni v kruhu svojich blízkych si oddýchneme, načerpáme nové sily a v septembri vykročíme dopredu. Prajem každému prekrásne slnečné leto. Edita

zobraziť celú diskusiu
Vzorky
Nerozumiem tomu. Ak to myslíte - normovať túto vzorku podľa kat. D. Prosím podrobnejšie vysvetliť Napríklad: Nátierka medová 10 detí/norma kat.B ... cena desiatej 0,36 € x 10 detí =3,6 € Maslo (0,17 kg x 8,82 = 1,5 €) + Med (0,10 kg x 1,02€) =Cena desiatej = 1,6 € Normované náklady 3,6, + vzorka ? skutočné náklady 1,60 Rozdiel: +2 € Ako mám vyrátať vzorku? Koľko bude stáť vzorka?
zobraziť celú diskusiu
príspevok za zamestnávateľa
Dobrý deň. Môže zamestnávateľ prispievať na stravu zamestnancov stravujúcich sa vo vlastnom školskom stravovacom zariadení 57% z ceny jedla?
zobraziť celú diskusiu
Pozrite si cenami ovenčený dokumentárny film „Aká ...
Ďakujem za info o dokumente. Je stále viac rodičov, čo nadáva, že podávame mlieko a mliečné výrobky, ktoré sú zdraviu škodlivé. Samozrejme, že keď im vysvetľujem, že to, čo je na internete - nemusí byť vždy pravda - tak oponujú, že nie som odborník a mala by som si prečítať na internete, čo píšu "odborníci". Konečne mám informáciu, kde si môžu pozrieť: "Aká je pravda o mlieku" Ešte raz veľmi pekne ďakujem za info :)
zobraziť celú diskusiu
Zdravé školské stravovanie.
Oceňujem článok ako jasný zmysel činnosti školských jedální a ich dôležitosti v spoločnosti. Určite by som doporučila si ho prečítať všetkým zriaďovateľom, riaditeľom, učiteľom, rodičom. Nech konečne pochopia, že túto prácu môžu robiť ľudia z oboru a nie hocikto. Aké to má následky, ktoré končia až kdesi pri nevhodných a nechutných jedlách. Preto potrebujeme viac podpory a inšpirácii aj v kuchyniach.
zobraziť celú diskusiu
NEDOSTATOK KUCHÁROK

Nakoľko máme nízke platy a 10% navýšenie od januára nič moc nerieši asi veľa vedúcich ŠJ má problém zohnať kuchárku. Ako môžem urobiť z pomocnej sily kuchárku, keď má niekoľko rokov praxe, ale nemá dané vzdelanie? Môžem prijímať miesto kuchárky pomocnú silu (keď nemá kto nastúpiť)? Ďakujem za rady ...som zúfalá

zobraziť celú diskusiu
Odpoveď

Na zápisnom lístku stravníka nie je potrebné uvádzať súhlas so spracovaním osobných údajov.

„Školy alebo školské zariadenia majú právo získavať a spracúvať osobné údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu 1. meno a priezvisko, 2. dátum a miesto narodenia, 3. bydlisko, 4. rodné číslo, 5. štátna príslušnosť, 6. národnosť, 7. fyzického zdravia a duševného zdravia, 8. mentálnej úrovne vrátane výsledkov pedagogicko- psychologickej a špeciálno – pedagogickej diagnostiky, b) o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka (meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko, kontakt) podľa osobitného zákona § 11 zákona č. 245/2008 Z. z. (Školský zákon) - Pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia.“

V prípade, že na zápisnom lístku vyžaduje zariadenie školského stravovania uvádzať osobné údaje nad rozsah údajov uvedených v školskom zákone (napr. číslo bankového účtu zákonného zástupcu), je potrebné vyžiadať písomný súhlas dotknutej osoby.

Vzor: Súhlas zákonného zástupcu so spracúvaním osobných údajov (v prípade vyžiadania čísla účtu)

Svojím podpisom v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov dieťaťa/žiaka, ktorého som zákonným zástupcom, prevádzkovateľovi ŠJ pri MŠ/ZŠ, adresa zariadenia, pre účel poskytnutia stravovania v rozsahu: číslo účtu zákonného zástupcu dieťaťa/ žiaka, po dobu prijatia do zariadenia školského stravovania. Som si vedomý/á, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

zobraziť celú diskusiu
MSN 2018
Teší ma, že sa o naše receptúry zaujímali a aj vyskúšali šéfkuchári., ážia, thajská omáčka, batatati, africký sumček a pod. to je zanedbateľná časť našich receptúr, ktoré podotýkam sú záväzné- teda ničím ich nemôžeme doplniť či ináč upraviť, až na malé výnimky s regionálneho prostredia. Skôr som zaskočená MSN 2018 neprehľadnosťou/ v programoch - receptúry/, zlé hľadanie napr polievky ani podľa receptúry, ani podľa miesta je aj v troch častiach - rôzne. Dalej je to soľ- áno stotožňujem sa so znížením soliˇ, ale nie vo všetkom. Napr: nie každý paradajkový pretlak obsahuje soľ, kde bola soľ pri tejto ingredencii znížená, to po prvé. Tak isto názov uvádzate rajčiakový pretlak, alebo rajčiaky drvené- predsa sú to paradajky, uvádzame spisovne. A pri tých receptúrach , kde sa má použiť paradajkový pretlak ste všade nahradili drvenými paradajkami, prečo?. myslím si, že do paradajkových polievok a omáčok je ľahšie , chutnejšie i estetickejšie keď je tam paradajkový pretlak či koncentrát a navyše nie každý obsahuje soľ. Podobne je to i pre fazuľových strukoch. Ďalej ani v jednej receptúre nie je napísané napr: struky s nálevom alebo bez, tak isto sudová kapusta, , kompóty a pod. Pri koložvárskej kapuste to určite nikto nepreskúšal, ale vyťaženosť je veľmi slabá. je potrebné viac ryže i sudovej kapusty. napr. Cibuľová polievka- doplniť o pažítku a nie o petrž. vňať. Možno sú to pre niekoho maličkosti, ale pre nových pracovníkov je to dosť podstatné. Vrátim sa k paradajkovej polievke kde pre cca 420 stravníkov, cca 90l vody udávajú naše normy 1,22 kg múky, A ešte s drvenými paradajkami. 4o je to za náhradu - do polievky. Veď je to zafarbená voda. všetko si máme upravovať, potom ako sú tie normy prerobené - upravené. To je len desatina z toho, čo je v týchto normách neprehľadné a neodborné. Prepáčte, ak som sa niekoho dotkla , ale musela som to zverejniť. Určite si viem poradiť s novými receptúrami, ale ma mrzí, čo je na nich nové, k spokojnosti zamestnancov ŠJ, kde im tieto receptúry by mali pomôcť a nie ich študovať prerábať, či dopĺňať a prispôsobovať. Sľubovali sme si od týchto MSN viac.
zobraziť celú diskusiu
Mlieko
Je naozaj nutné, aby škôlkar dostával v strave mlieko 7 krát denne? Ďakujem za odpoveď. ...všetkého veľa škodí...
zobraziť celú diskusiu
AŠKOS (0)
Alergia na sóju, pozitívna genetika na celiakiu a ...
Dobrý deň, dcérka nastupuje teraz v septembri do škôlky, takmer od narodenia mala problem s laktozou, striedali sme dojčenské mlieka a postupne do jej prvého roka sa u nej ukázala aj neznášanlivosť na kazein, tak sme na odporúčanie pediatra mlieko a výrobky z neho vylúčili zo stravy. Keďže ja mam potvrdenú celiakiu a alergiu na mlieko, sóju a ďalšie alergény, so zavádzaním lepku do stravy sme boli u dcerky opatrní avšak aj tak sa u nej prejavila aj neznášanlivosť na lepok, takže sme prešli aj na bezlepkovú stravu časom. Kedze nám bolo povedané ze u bábätiek bývajú výsledky testov na potravinové alergie často skreslené, až po dovŕšení 3 rokov sme absolvovali vyšetrenie u alergologicky, ktorá bola oboznámená s priebehom a vývinom potravinovej neznášanlivosti na lepok a mlieko a tak boli dcérke spravené kompletne krvné testy ale teda vzhľadom na to ze dcérka už bola vyše roka na bezlepkovej a bez mliečnej diéte, robila sa jej rovno len genetika celiakie pre potvrdenie neznášanlivosti lepku.Z krvných testov boli silné pozitívne protilátky na sóju a vyšla aj pozitívna genetika na celiakiu. Alergologicka nám dala potvrdenie pre materskú skolku na individuálne diétne stravovanie s vynechanim soje a v lekárskej správe uviedla že testy na genetiku celiakie sú pozitívne.Veduca jedálne v materskej skôlke mi však povedala, že individuálne stravovanie v škôlke môžu mať len deti, ktoré majú diabetes alebo riadne diagnostikovanu celiakiu, že na ostatné potravinové alergie sa to nevzťahuje, ani na sóju, pritom ta je pridávania všade a oni nevedia zabezpečiť pre ňu stravu bez soje a ani mi nepovolia donasanie vlastnej stravy do škôlky kým nebudem mat papier na potvrdenú celiakiu. Chcem sa teda spýtať ako to vlastne je, keď ma dieťa alergiu na sóju, jedáleň v škôlke nevie pripravit stravu bez soje, ale ani nedovolí rodičovi prinášať stravu pre dieťa, tým pádom mi dali len 2 možnosti, bud dcérku nedať do škôlky a byť s ňou doma bez príjmu alebo ju nechať jest stravu v škôlke s obsahom soje, lepku a mlieka a zhoršiť jej tak zdravotný stav... Ďakujem krasne za odpoveď.
zobraziť celú diskusiu
Obedy predskolaci
Dobry den syn je predskolak a plati za obedy viac ako seddyrin syn piatak?
zobraziť celú diskusiu
Jedálny lístok v školskom stravovaní
Dobrý deň, rada by som počula názor na zostavovanie jedálnych lístkov v školskom stravovaní. Aj ako matka, aj ako vedúca šj sa totižto borím s problémom a to: Syn má v škole na výber zo 4 druhov jedál, každý deň je aj mäsité. Rovnako je to aj nás v jedálni. Deti a rodičia si potom častokrát vyberajú mäso denne. Resp.. môžu mať každý deň sladký obed. Aký význam má v takýchto prípadoch, keď sa varí viac druhov jedál, zostavovanie jedálnych lístkov podľa noriem - bezmesité, polomäsité, atď..... Môj názor, je že každý deň by malo byť na výber napr.. len z polomäsitých, alebo bezmäsitých, alebo mäsitých... jednoducho, aby bolo splnené správne zostavenie JL, .Za každú reakciu vopred ďakujem.
zobraziť celú diskusiu
Kuchárky (3)
vybavenie kuchyne
Chcela by som sa spýtať, či je nejaký zákon,ktorý by donútil zriaďovateľa dokúpiť do vybavenia kuchyne MŠ myčku na riad. Ďakujem
zobraziť celú diskusiu
Dobrý deň. Poradí mi niekto akú firmu si mám vybra...

Dobrý deň. Poradí mi niekto akú firmu si mám vybrať na likvidáciu kuchynského odpadu ? Riešim tento problém už dlhodobo aj ďalšími kolegyňami. Mali sme už tri firmy. Ta prvá bola nezodpovedná, nepravidelný vývoz, špinavé nádoby, no katastrofa platiť za takéto služby. Druhá firma (pán živnostník) bol lacnejší, ale stále ten istý problém. Tretia firma bola podstatne lacnejšia – za pár EUR, skoro zadarmo, ale ukázalo sa že odpad nelikvidujú aj keď na to majú povolenie, ale s daným odpadom kšeftujú a vykrmujú si s nim prasatá. Keďže im na to prišla veterinárna správa mali problém a zároveň si pretukávali aj nás, no nič príjemné. Skúste mi prosím dať odporúčania, firmu ktorá nám bude zodpovedne likvidovať kuchynský odpad („zdarma“ už nechcem, lebo v tom bude skrytý háčik). Samozrejme za dané a kvalitné služby si radšej zaplatíme. Sme škola z okresu Banská Bystrica. Nebudem menovať, prosím neodporúčať firmy ( DF D...., POP P..., In..., Jedli...) Inak viete poradiť aké máte štandardné ceny pri vývoze odpadu ? Ďakujem Marta, vedúca jedálne

zobraziť celú diskusiu
Objednávka na MSN
Dobrý deň, prosím si informáciu, kde si môžem objednať publikáciu MSN. Píše sa tu, že sa dá stiahnuť objednávka, ale len pre členov AŠKOSu. A ostatní si to stiahnu kde? Ďakujem
zobraziť celú diskusiu
mlieko
Dobrý deň, chcem sa spýtať milé dámy ako vy riešite mlieko v školských jedálňach.Konkrétne v základnej škole. Mlieko na pitie im nechcem nejak stále dávať, lebo ho nepijú, tak to riešim aj mliečnymi polievkami. Len to sa nepáči učiteľom a neviem ako im mám vysvetliť že dieťa potrebuje v obede mlieko....Robím niečo zlé keď je hlavné jedlo bez zložky mlieka a tak ho dám vo forme polievky?? ?
zobraziť celú diskusiu
NAVÝŠENIE NORMY PRE DOSPELÝCH STRAVNÍKOV
Stačí si prečítať úvod - metodiku k MSN: Jednotlivé receptúry sú vypracované pre 4 vekové skupiny stravníkov: - dávky potravín pre vekovú skupinu A sú pre 2 až 5-ročné deti materských škôl, - dávky potravín pre vekovú skupinu B sú pre 6 až 10-ročných žiakov základných škôl, - dávky potravín pre vekovú skupinu C sú pre 11 až 15-ročných žiakov základných škôl, - dávky potravín pre vekovú skupinu D sú pre 16 až 19-ročných žiakov stredných škôl a dospelých stravníkov.
zobraziť celú diskusiu
Otázka
rada by som sa opýtala, či je možnosť aby si dieťa do jedálne nosilo svoj obed v obedári aj napriek tomu, že nemá papier od doktora, že si vyžaduje špeciálnu stravu ( celiakia, diabetes..). Maminka len nechce aby jej dieťa odoberalo stravu zo školskej jedálni ale dieťa zostáva v ŠKD, takže na obed príde s ostatnými deťmi. Má svoj obedár aj príbor. Nestretla som sa ešte s takýmto prípadom, preto neviem ako postupovať:-) Ďakujem za odpoveď.
zobraziť celú diskusiu
Do akej triedy
Dobrý deň, prosím Vás chcem sa opýtať do akej triedy by som mala byť zaradená ako vedúca, ktorá splňa školu a mám ŠJ pri ZŠ jeden sklad a evidencia a ŠJ v MŠ to mám mimo samostatná evidencia. Popri tom Domov dôchodcov, ktorý evidujem v škole , ale na samostatnom liste a v nepretržitej prevádzke. Ďakujem Dana.
zobraziť celú diskusiu
Režijné náklady jedálne
Dobrý deň, ja by som sa chcel opýtať, či je možné, aby nám škola od 1.9.2019 vymerala režijné náklady na jedáleň 15 EUR mesačne. Jedná sa o veľkú školu v Bratislave s +/- 1000 stravníkmi. To znamená vybrané režijné náklady 15 000 EUR mesačne. Z dotácie cca 24 EUR/mesiac tak škola získa 15 EUR, a rodič 9 EUR, Nevadilo by mi keby sa navýšila cena stravnej jednotky a mali by z toho deti kvalitnejšie obedy ale toto mi príde že 2/3 idú škole 1/3 rodičom,
zobraziť celú diskusiu
stravovanie alergika v skolke
Dobry den, mam otazku. Mam dcerku 5 rokov, ktora bude este rok chodit do skolky. Ma alergiu na mlieko a soju. V skolke mi povedali, ze jej nemozu poskytovat stravu s vylucenim tychto potravin z jedalnicka, lebo potom nesplnia normy a mali by problem u hygienika. Musime jedine doniest papier-potrvdenie od lekara, odhlasit ju zo stravy a nosit si vsetku stravu. Denne 3 jedla to je dost a hlavne v malych porciach varit. Plus sa mi nepozdava, ze moje dieta bude jest denne z plastu a ohrievane jedlo z mikrovlnky. Je toto naozaj pravda a je to jedina moznost ako prestravovat alergika na Slovensku? Je to velka zataz pre rodica. Zda sa mi to nefer. Plus je zvlastne, ze v case ked alergii pripuda, mame s tymto stale u nas este problem. Viete mi pripadne poradit kam sa mam obratit? Dakujem
zobraziť celú diskusiu
Odpoveď JEDÁLNE.sk

Školský výlet a stravovanie
Podľa usmernenia MŠVVaŠ SR v Pedagogicko-organizačných pokynoch pre rok 2019/2020 je možné vo výnimočných prípadoch počas školských výletov podať ako hlavné jedlo suchú stravu pre deti a žiakov. Aj táto strava musí byť pripravená zo zdravotne bezpečných potravín so zodpovedajúcou energetickou a biologickou hodnotou. Školský výlet je jednou z aktivít výchovno-vzdelávacej činnosti, pri ktorej má dieťa, ak odoberie obed, nárok na poskytnutie dotácie na stravu podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách.

Sú vyprážané rezne a chlieb vhodnou náhradou hlavného jedla?
Pre zabezpečenie zdravotnej bezpečnosti pripravovaných a vydávaných pokrmov je školská jedáleň podľa §9 vyhlášky č. 533/2007 Z.z. o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania povinná postupovať podľa zásad správnej výrobnej praxe, dodržiavať pracovné postupy, v rámci ktorých je teplotný reťazec veľmi kritickým kontrolným bodom. Hotové pokrmy pri preprave - tepelne upravené mäso a výrobky studenej kuchyne (kusové chlebíčky a bagety) - možno uchovávať len pri teplote od 0°C do 4°C, to znamená v chladiacom zariadení. V prípade, že by bolo umožnené poskytovať do suchého balíčka akékoľvek tepelne upravované mäso alebo mäsové výrobky (šunky, salámy) z distribučnej siete bez dodržania teplotného reťazca, hrozí epidemiologické riziko a vznik alimentárnych ochorení.

Ako pripraviť suchý balíček na školský výlet bez použitia chladničky?
Prijateľnou alternatívou pre dodržanie zdravotnej bezpečnosti suchej stravy na školskom výlete bez použitia chladiaceho zariadenia je navrhované zloženie balíčka podľa MSN:
3.015 sladké pečivo z distribučnej siete
1.024 stolová voda balená
2.301 cereálna tyčinka
2.200 ovocie

zobraziť celú diskusiu
Tabuľka
Dobrý deň. pošlite nám prosím tabuľku k mesačnému zúčtovaniu Dotácie zadarmo. Ďakujem
zobraziť celú diskusiu
Budeme aj upratovačky?!
Veľmi pekne vás chcem poprosiť dľa nášho telefonického rozhovoru o stručné stanovisko k nasledovnej záležitosti: Sme školská jedáleň a od septembra sme dostali príkaz od riaditeľky školy v jedálni počas výdaja stravy upratovať podlahu a umývať stoly. Doteraz to robili upratovačky. Vôbec netuším či to niekde je v zákone spomenuté a nemám sa čím brániť. Prosím Vás ako mám postupovať, hrnie sa na nás strašne veľa nových vecí. ďakujem Vám za Vaše stanovisko, s pozdravom Eva, vedúca školskej j
zobraziť celú diskusiu
Verejné obstarávanie
Dobrý deň prajem! Chcela by som sa informovať od akej sumy je potrebné robiť verejné obstarávanie, ked náš ročný nákup potravín je /plus - mínus / 26 000 eur. Ďakujem pekne a pekný zvyšok dňa prajem...
zobraziť celú diskusiu