+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

články

udivená

Neviete sa zorientovať v spleti vydaných opatrení?

630 25.5.2020

Prinášame Vám stručný prehľad nariadení k prevádzkovaniu zariadení školského stravovania v čase mimoriadnej situácie „COVID19“.

aškos_korona

Škody na potravinách a stravovanie v čase mimoriadnej situácie „CORONA“

930 20.5.2020
Odporúčania a VZORY pre školské jedálne

Mimoriadna situácia súvisiaca s koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID – 19 prináša nepredvídané situácie s ktorými sa musíme v školskom stravovaní vysporiadať.

potraviny diskusia

Potraviny školskej jedálne v čase mimoriadnej situácie COVID19

1342 14.5.2020

Ako postupovať pri nakladaní s potravinami po záruke?

Kto nahradí vzniknuté škody?

zákonník práce diskusia

Aké zmeny prináša pre zamestnancov a zamestnávateľov novela Zákonníka práce? Na čo má zamestnanec nárok?

338 11.5.2020

Dňa 4.4.2020 nadobudol účinnosť zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 66/2020 Z.z. z 2. apríla 2020, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony.

balená strava diskusia

Príprava a výdaj stravy pre seniorov a sociálne znevýhodnené deti

1355 24.4.2020

Ako vypracovať dodatok k prevádzkovému poriadku pri poskytovaní stravy pre seniorov a sociálne znevýhodnené deti v zariadeniach školského stravovania?

Čo je potrebné uvádzať v Krízovom pláne zariadenia školského stravovania?

Potrebujem vypracovať dodatok k prevádzkovému poriadku, keď už mám schválené v prevádzkovom poriadku stravovanie dôchodcov?

support

TÍM EXPERTOV - ISTOTA PRI VEDENÍ ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

511 22.4.2020

Každá vedúca jedálne to pozná.

Denne je zavalená množstvom práce a tu navyše tvorí široký záber z rôznych oblastí. Stravníci chcú jesť, rodičia mať v poriadku platby, ekonómka správne uzávierky a výkazy, riaditeľ bezproblémovú jedáleň, kontrola splnené normy, hygiena presne dodržané postupy.

Na jedného človeka je toho naozaj veľa.

otázka diskusia

Vy sa pýtate, my odpovedáme! Pracovno-právne vzťahy

678 15.4.2020

Vážení naši čitatelia a prispievatelia,

napriek tejto krízovej situácii sme do redakcie Jedálne.sk dostali množstvo vašich otázok k aktuálnym témam.

Váš záujem nás veľmi teší. Postupne budeme odpovedať na Vaše najčastejšie otázky, ktoré sme vybrali a rozdelili do troch oblastí:

I. Pracovno-právne vzťahy
II. Stravovanie seniorov a sociálne znevýhodnené deti
III. Škoda na potravinách

pomocná ruka

I. AŠKOS Vám v súčasnej mimoriadne náročnej situácii prináša pomoc

423 19.3.2020

Je povinný zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi v čase home office stravovanie?

Viete ako sa bude uplatňovať novela Zákonníka práce o náhrade mzdy v sume 80 % z priemerného zárobku?

Ako je to s prípravou a výdajom stravy pre seniorov a sociálne znevýhodnené deti?

Odpovede na tieto otázky nájdete na webe I. AŠKOS.

foto4black

Hygienická a protiepidemická starostlivosť - ako to bolo pred 75 rokmi

165 7.4.2020

Dnešná školská jedáleň je miestom, kde dieťa môže získať žiaduce, výživové, stravovacie, hygienické ale i spoločenské návyky.
A to je naša práca, nás 14 tisíc zamestnancov, ktorú vykonávame v 4300 prevádzkovaných zariadeniach školského stravovania na Slovensku.

Poďme sa pozrieť, ako to začínalo a akú cestu slovenské školské stravovanie za 75 rokov ušlo.

mytí rukou

Aké opatrenia je potrebné prijať v zariadeniach školského stravovania v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19?

1734 11.3.2020

Vzhľadom k tomu, že zamestnanci zariadení školského stravovania pri výdaji pokrmov prichádzajú do kontaktu najväčšou skupinou žiakov - stravníkov, ktorá sa sústreďuje v rámci obeda v školskej jedálni, musia dôsledne dodržiavať všetky potrebné preventívne opatrenia s dôrazom na maximálnu ochranu a na elimináciu rizika šírenia ochorenia.

Naši partneri