Články

Stavte na prírodu!
122x 24 mar 2023 Strava, výživa

V modernom stravovaní hrajú čoraz významnejšiu úlohu superpotraviny, ktoré obsahujú surovinu hrachový extrakt. Sú nabité vitamínmi, minerálmi a ďalšími cennými látkami.

VIS Slonensko
Dotácie na školské obedy „zadarmo“ sú späť

Komu sa bude dotácia poskytovať?
Ako požiadať o dotáciu?
Spôsob použitia dotácie.

Deň karafiátov

Za našu redakciu by sme vám všetkým, milé dámy, radi popriali krásny Deň žien.
Aby ste v sebe vždy našli silu, lásku, radosť a inšpiráciu ísť ďalej, ako v profesijnom, tak aj v súkromnom živote.

Škola ponúka svoje cukrárenské výrobky širokej verejnosti

Dnes by sme vám radi predstavili školu SOŠ hotelových služieb a obchodu z Jabloňovej 1351, vo Zvolene. Táto škola ponúka svoje cukrárenské výrobky aj širokej verejnosti. Ako sa im darí si môžete prečítať v dnešnom rozhovore.

Riešenia v oblasti likvidácie kuchynského odpadu z Vašej jedálne jednoducho a bez starostí

Do obehového hospodárstva ročne vrátime viac ako 13 000 ton kuchynského a potravinového odpadu, použitých jedlých olejov a tukov.

Naša Strava.sk
Jarná konferencia spoločného stravovania je tu!

Konferencia pre všetkých, ktorí tvoria kvalitu a budúcnosť slovenského školského stravovania.
ZADARMO NA ZÁKLADE REGISTRÁCIE

Rôznorodosť práce a dobrý kolektív - pohľad mladej kuchárky na prácu v školskej jedálni

Práca v školskej jedálni je skutočne náročná, ale dá sa robiť s láskou. Dnes máme pre vás rozhovor s mladou kuchárkou Soňou, ktorá našla svoje uplatnenie v školskej jedálni. Ako sa jej toto povolanie páči a kde naráža na potrebné vylepšenia sa dočítate v nasledovných riadkoch.

Školské obedy „zadarmo“ sa vracajú?

Vyplýva to z poslaneckého návrhu v rámci novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorú schválil parlament. Kto má na dotáciu nárok a v akej výške? Rodičia musia o dotáciu požiadať.

Jedáleň, ako dôležitá súčasť školy / škôlky

Premýšľali ste niekedy nad tým, ako lepšie zviditeľniť, predstaviť, poukázať na vašu každodennú prácu v kuchyni? Ako zaradiť jedáleň do vnímania okolia tak, aby predstavovala pozitívnu zložku školského / škôlkarského dňa?

Čarovná kuchyňa

Sú veci, ktoré ovplyvniť vieme a sú také, s ktorými sa veru pohnúť, aj napriek našej snahe nedá. Možno máte pocit, že sme práve vošli do obdobia, ktoré vyznieva náročne a akosi tak „všelijako a nepohnuteľne“, no rada by som všetkým vám, ktoré sa denne snažíte deťom,
žiakom, študentom, ale aj dôchodcom spraviť radosť z dobrého jedla, zahriala srdce.

Zaraďovanie zamestnancov zariadení školského stravovania do platových tried

Často sa nás pýtate na kvalifikačné predpoklady a požadované vzdelanie pre prácu v zariadení školského stravovania a ich vplyv na odmeňovanie.

Odpustenie príspevku na stravovanie pre deti a žiakov z domácností v hmotnej núdzi

Vzťahuje sa odpustenie príspevku aj na dieťa materskej školy?

Kto, v prípade odpustenia príspevku na stravovanie, uhradí náklady na prípravu stravy?

Krásne sviatky prajeme

Z našej redakcie prajeme každej jedálni a každému, kto sa stará o zabezpečenie chutnej stravy v školách, škôlkach, nemocniciach, sociálnych domovoch a všetkým z oblasti verejného stravovania, tie najkrajšie sviatky plné pohody, lásky, pokoja, vnútornej sily, zdravia a príjemnej energie.

Prajeme Vám ...

Ako navýšiť hmotnosť mäsa pri normovaní?

Vzhľadom na to, že sa blíži termín účinnosti nových finančný pásiem, a zariadenia školského stravovania už dospeli k rozhodnutiu aký stupeň finančného limitu na nákup potravín si podľa požiadaviek určiť, prichádzajú na rad ďalšie nemenej dôležité otázky. Ako navýšiť hmotnosť mäsa pri normovaní? Ako si vypočítať hmotnosť navýšenej porcie. Navýšiť aj mäsové výrobky.

Ako na navýšenie porcií mäsa

Pre zamestnancov školy alebo školského zariadenia a iné fyzické osoby sa určí stupeň finančného pásma ako pre vekovú kategóriu stravníkov 15-19 ročných podľa Finančného pásma B a navýši sa hmotnosť porcie mäsa o 30%.

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Thuries Academy
Granuldisk
LogIQ
Gastro Mach
Scanbox
Metos
Espik
Bidfood
Kema
Lawex
Gastma
Gastrolux
Hobart
Pomôžeme vám nájsť článok