Odporúčané počty zamestnancov

Cintulová Slávka napísal/a 27 okt 2023

Ja by som chcela poprosiť o informatívny počet zamestnancov pre naše zariadenie. Varíme pre 2 ZŠ a pre dve MŠ, kde v 1 ZŠ (tu je kuchyňa) je výdaj obedov v ŠJ - prihlásených je 180 stravníkov 2 ZŠ (výdajná ŠJ, chodí tam vydávať kuchárka z kuchyne) - prihlásených je 90 stravníkov 1 MŠ (výdajná ŠJ, chodí tam vydávať kuchárka z kuchyne) - prihlásených je 62 desiat 60 obedov 50 olovrantov 8 zamestnancov 2 MŠ (výdajná ŠJ, chodí tam vydávať kuchárka z kuchyne) - prihlásených je 38 desiat 35 obedov 30 olovrantov 5 zamestnancov Stravu rozváža na našom aute jedna prevádzková zamestnankyňa 2x za deň. Prvý krát ide do oboch MŠ s desiatou spolu s jednou kuchárkou a po výdaji stavy sa vracajú do kuchyne. Druhý krát ide s obedom do oboch MŠ a jednej ZŠ spolu s dvomi kuchárkami, kde vydávajú obed a v MŠ aj olovrant. Po výdaji sa vracajú do kuchyne. Všetky výdajne sú v rámci jednej dediny. Ďakujem za odpoveď.

Jedálne.sk napísal/a 07 nov 2023

Ana napísal/a 25 okt 2023

Dobrý deň. Prvá súrna otázka. ZŠ ma 122 stravníkov. Z toho 38 v MŠ. Kde sa podáva desiata, obed, olovrant, prenáša sa vozíkom do vedľajšej budovy. Plus sa balí obed do obedárov pre seniorov o 1o.00-10.30. Prosim koľko má byť okrem vedúcej jedálne zamestnancov v jedálni máme 1 hlavnú kuchárku,1 vedľajšiu kuchárku, 1.pomocnú silu 1.pomocnú silu prevádzkovú. Druhá súrne otázka. Počas PN kuchárky krátkodobej 3 dni či dlhšej je možné navýšiť 1 hodinu pracovnej doby naviac, aby stihli všetko urobiť v jedálni, alebo musia zvládnuť sami zamestnanci jedálne alebo musí byť zabezpečená ďalšia pracovná sla na určitý čas napr. 4 5 alebo 7,5 hodiny. Veľmi mi pomôžete. Ďakujem

Jedálne.sk napísal/a 27 okt 2023

K prvej otázke:

Viac informácií nájdete v článku Ako na výpočet počtu zamestnancov jedálne.

K druhej otázke:

Pri výpadku zamestnanca školskej jedálne z dôvodu pracovnej neschopnosti, je povinnosťou vedúceho zamestnanca zariadenia zabezpečiť plynulý chod prevádzky a všetkých činností spojených s prípravou a výdajom pokrmov a nápojov.

Možnosti:

  1. Pri ohlásenej dlhodobej PN je možné uzatvoriť pracovnú zmluvu s novým zamestnancom na dobu určitú na zastupovanie počas PN. Aj zamestnanec prijatý na dobu určitú musí spĺňať zdravotnú a odbornú spôsobilosť.
     
  2. Pri krátkodobej PN je možné zamestnancom školskej jedálne prikázať prácu nadčas.

Práca nadčas je práca vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávaná mimo rámca pracovnej zmeny. U zamestnanca s kratším pracovným časom je práca nadčas práca presahujúca jeho týždenný pracovný čas. Tomuto zamestnancovi nemožno nariadiť prácu nadčas.

Podľa ustanovenia § 97 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov práca nadčas nesmie presiahnuť v priemere 8 hodín týždenne v období najviac 4 mesiacov po sebe nasledujúcich, ak sa zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov nedohodne na dlhšom období, najviac však 12 mesiacov po sebe nasledujúcich.

Za prácu nadčas, nad 8 hodín týždenne, môže zamestnanec dostať náhradné voľno.

V kalendárnom roku možno nariadiť zamestnancovi prácu nadčas v rozsahu najviac 150 hodín.

 

Michaela napísal/a 03 okt 2023

Dobrý deň, aký počet zamestnancov je doporučený pre prevádzku školskej kuchyne, kde máme prihlásených 270 stravníkov, všetko, sklady, kuchyňa na jednom poschodí. Ďakujem

Jedálne.sk napísal/a 06 okt 2023

Viac informácií nájdete v článku  Ako na výpočet počtu zamestnancov jedálne.

Jedálne.sk napísal/a 28 sep 2023

Dobrý deň, prosím o pomoc pri výpočte úväzkov kuchárov v našom zariadení. Ide o 45 desiat v MŠ, 45 obedov v MŠ a 98 obedov v ZŠ , 44 olovrantov v MŠ. Ďakujeme

Jedálne.sk napísal/a 28 sep 2023

Viac informácií nájdete v článku  Ako na výpočet počtu zamestnancov jedálne.

Vilma napísal/a 04 okt 2023

Dobrý deň.Chcela by som sa spýtať na počet zamestnancov v školskej kuchyni pri 630obedov,z toho asi 120 sa vyváža do inej jedálne. Ďakujem

Jedálne.sk napísal/a 11 okt 2023

Viac informácií nájdete v článku  Ako na výpočet počtu zamestnancov jedálne.

Zuzana napísal/a 22 sep 2023

Dobrý deň, chcem sa opýtať, MŠ má 160 stravníkov / to sa vyváža, takže je to potrebné dať do prepravných nádob/, 1, st. je 127 stravníkov, 2. st. 150 stravníkov, zamestnanci 47. Spolu 484, prosím vás aký počet kuchárov a pomocných síl by sme mali mať.

Jedálne.sk napísal/a 03 okt 2023

Viac informácií nájdete v článku  Ako na výpočet počtu zamestnancov jedálne.

Silvia napísal/a 19 sep 2023

Dobrý deň,chcela by som sa informovať, aký má byť počet zamestnancov v školskej kuchyni,kde sa varí a prepravuje aj pre škôlku. Raňajky MŠ 35 , obed aj ZŠ 130, olovrant 28. Ďakujem.

Jedálne.sk napísal/a 28 sep 2023

V otázke neuvádzate počet zamestnancov.

Viac informácií nájdete v článku  Ako na výpočet počtu zamestnancov jedálne.

Jaroslava napísal/a 13 sep 2023

Dobrý deň chcela by som sa spýtať koľko zamestnancov má byť v kuchyni pri počte : MŠ 67 - 3. triedy : roznáša sa po triedach strava - desiata, obed, olovrant aj chystá na triedach na stoly ZŠ I. stupeň - 108 ZŠ II. stupeň - 82 Dospelí - 26 Vopred ďakujem a prajem pekný deň.

Jedálne.sk napísal/a 20 sep 2023

Podľa prílohy č. 1 k vyhláške č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stavovania sa odporúča počet zamestnancov podľa počtu prijatých stravníkov nasledovne:

283 prijatých stravníkov obed (67+108+82+26) – 2 kuchári na plný pracovný úväzok, 2 prevádzkový zamestnanci na plný pracovný úväzok

134 stravníkov doplnkové stravovanie (67+67) - 0,5 kuchár na doplnkové stravovanie

Riaditeľ/vedúci ZŠS - 1

Pre zabezpečenie zdravotnej bezpečnosti vydávaných pokrmov a dodržanie hygienických požiadaviek pri výdaji pokrmov a nápojov s prípadnou obsluhou stravníkov na inom výdajnom mieste (v triedach MŠ) sa odporúča navýšenie 0,5 úväzku kuchára na doplnkové stravovanie ako je uvedené v prílohe č.4 počty zamestnancov vo výdajnej školskej jedálni.

Anna Čechová napísal/a 06 sep 2023

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ak máme v MŠ na desiatu,obed, olovrant 60 detí a 18 zamestnancov ,plus k tomu 55 detí len na desiaty, ktoré musíme odnášať do inej budovy (na 2 zmeny - ranná a poobedna), koľko by nás malo byť v kuchyni? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Anna

Jedálne.sk napísal/a 11 sep 2023

Podľa prílohy č. 1 k vyhláške č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stavovania sa odporúča počet zamestnancov podľa počtu prijatých stravníkov nasledovne:

78 prijatých stravníkov obed (60+18) – 2 kuchári

175 stravníkov doplnkové stravovanie(60+60+55)- 0,5 Kuchár

55 stravníkov na výdaj stravy na iné výdajné miesto- 0,5 kuchár

Riaditeľ/vedúci ZŠS-1

Michaela napísal/a 28 aug 2023

Dobrý deň . Prosím vás koľko zamestnancov môžeme mať pri počte 100 obedov, 35 desiát a 30 olovrantov ? Ďakujem

Jedálne.sk napísal/a 11 sep 2023

Podľa prílohy č. 1 k vyhláške č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stavovania sa odporúča počet zamestnancov podľa počtu prijatých stravníkov nasledovne:

100 prijatých stravníkov na obed – 2 kuchári,

65 stravníkov na doplnkové stravovanie(35+30)- 0,25 Kuchár

Terézia K. napísal/a 22 aug 2023

Dobrý deň. Od 500 stravníkov sa v prílohe vyhlášky spomínajú pozície prvý kuchár, kuchár a zaučený kuchár. Kto určuje kto je prvý kuchár a aké má povinnosti navyše oproti kuchárovi? Prvý kuchár sa určí len bežným poverením s tým, že kedykoľvek sa toto poverenie môže preniesť na iného kuchára? Má prvý kuchár (hlavný kuchár) národ na príplatok za riadenie? Ďakujem

Jedálne.sk napísal/a 28 aug 2023

Zaradenie zamestnancov do pracovných funkcií je v kompetencii zamestnávateľa a urobí tak, pracovnou zmluvou. Prvý kuchár je tzv. hlavný kuchár, a ak spĺňa kvalifikačné predpoklady, zaraďuje sa do 3. platovej triedy. Povinnosti a činnosti hlavného kuchára charakterizuje vedúci zamestnanec zariadenia školského stravovania opisom pracovnej činnosti, zvyčajne v pracovnej náplni. Riadiaci príplatok sa priznáva len vedúcim zamestnancom, napriek tomu, že hlavný kuchár usmerňuje prácu kuchárov a prevádzkových zamestnancov, nenesie zodpovednosť za riadenie prevádzky.

Zamestnávateľ však môže určiť zamestnancovi osobný a výkonnostný príplatok

Miriam napísal/a 14 júl 2023

Dobrý večer. Chcem sa spýtať aký je počet zamestnancov v ŠJ s počtom deti 380 z toho je 24 škôlkarov ktorým treba pripraviť desiatu obed aj olovrant....a ked je zaaučena kuchárka co je jej náplň práce ci ma pomáhať napr aj pomocným kucharkam ďakujem za odpoveď. Miriam

Jedálne.sk napísal/a 06 aug 2023

Podľa prílohy č. 2 k vyhláške č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania sa odporúča počet zamestnancov v školskej jedálni nasledovne:

380 prijatých stravníkov

- 1 vedúci ŠJ 1;

- 5 zamestnancov na prípravu hlavných jedál - kuchár 1; zaučený /pomocný kuchár 2; prevádzkový zamestnanec 2.

Príloha č.2 stanovuje aj kuchára pre doplnkové stravovanie, kde pri počte stravníkov 48 (24x2_des./olovr.) sa odporúča 0,25 úväzok.

V otázke nie sú uvedení zamestnanci, ktorí sa započítavajú do počtu prijatých stravníkov.

Vzhľadom k tomu, že Katalóg pracovných činností uvádza pracovné činnosti z okruhu stravovania s ohľadom na získanú kvalifikáciu zamestnanca, nešpecifikuje jednotlivé pozície kuchárov, sa zaučený kuchár zaradí do platovej triedy podľa získaného vzdelania ( do 1. PT alebo 2.PT) a v pracovnej zmluve sa uvedú činnosti, ktoré bude vykonávať podľa príslušnej platovej triedy. Keďže tieto činnosti neobsiahnu všetky práce vykonávané zamestnancom, zamestnávateľ môže vypracovať pre zamestnanca pracovnú náplň.

Hlavnou pracovnou činnosťou, či už kuchára alebo zaučeného kuchára je:

Výroba a výdaj bežných druhov teplých jedál alebo zložitých jedál studenej kuchyne a výroba polotovarov z predspracovaných surovín na prípravu hlavných jedál.

Výroba a výdaj bežných druhov múčnikov a cukrárskych výrobkov (napr. koláče, bábovky, vianočky), výroba teplých múčnikov (napr. šišky, ovocné nákypy), hromadná výroba cukrárskych výrobkov a múčnikov v závodnom, školskom alebo obdobnom stravovacom zariadení.

Z uvedeného vyplýva, že kuchár (aj zaučený) zabezpečuje všetky prípravné práce pre stravníkov podľa materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie vrátane technologických postupov pri príprave jedál a podľa počtu stravníkov jednotlivých vekových kategórií. Pri príprave a výdaji jedál a nápojov dodržiava zásady správnej výrobnej praxe systému HACCP a zodpovedá za dodržiavanie hygienických predpisov v zmysle správnej výrobnej praxe systému HACCP a sanitačného programu.

Práce pri výrobe jedál a nápojov v zariadení školského stravovania nie je možné jednoznačne rozčleniť na jednotlivé pracovné pozície. Pod výrobou, výdajom a sanitáciou sú zahrnuté všetky činnosti smerujúce k zabezpečeniu zdravotne bezpečných pokrmov a nápojov, za ktoré zodpovedajú všetci zamestnanci viac-menej rovnako.

1 Pracovná náplň- prev.zamestnanec 01

2 Pracovná náplň-kuchár 02

Alojz napísal/a 17 jún 2023

Nikde v tabuľkách o počtoch zamestnancov školskej jedálne som nepostrehol administratívneho (kancelárskeho) pracovníka mimo vedúcej ŠJ. Mám tomu rozumieť tak, že to nie je povinnosť, ale môžeme z celkového počtu zamestnancov na počet stravníkov ubrať napr. z prevádzkových a vytvoriť miesto administratívne? Ďakujem

Jedálne.sk napísal/a 19 jún 2023

Podľa prílohy č. 2 k vyhláške č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania sa na administratívne činnosti odporúča technicko-hospodársky pracovník pri jednozmennej prevádzke od 500 stravníkov a celodennej prevádzke od 200 prijatých stravníkov.

Adriana Šajbanová napísal/a 29 máj 2023

Dobrý deň, v MŠ máme 130 detí, 7 tried a 23 zamestnancov . Nakoľko chodíme vydávať desiatu obed a olovrant po triedach a v kuchyni sme 4 zamestnankyne,zaujímalo by ma, čo v prípade, keď jedna vypadne(celodenná priepustka).Silu nám nedajú, ale ani finančnú podporu alebo nejakú hodinu navyše. Stáva sa často, že ťaháme v mesiaci aj týždeň v počte 3 kuchárky. Je to v poriadku, keď učiteľky zastupujú a majú to zaplatené a my robíme o jednu,niekedy aj o dve kuchárky menej a nemáme za to nič.

Jedálne.sk napísal/a 18 jún 2023

Zastupovanie zamestnancov v školskej jedálni predstavoval a bude predstavovať ťažko riešiteľný problém.

1. Na zastupovanie počas dlhodobej PN, môžete prijať zastupujúceho zamestnanca . Podotýkame počas dlhodobej PN. Problém je kde ho narýchlo zohnať?

2. Počas krátkodobej PN a zastupovanie pri celodennej návšteve lekára je najčastejšie priznaná práca nadčas, ktorá však nesmie presiahnuť 8 hodín za týždeň alebo náhradné voľno. Problémom je, že si ho zamestnanec počas školského roka nevie/ nemôže čerpať.

Podľa ustanovení § 97 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej „Zákonník práce“) práca nadčas nesmie presiahnuť v priemere 8 hodín týždenne v období najviac 4 mesiacov po sebe nasledujúcich, ak sa zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov nedohodne na dlhšom období, najviac však 12 mesiacov po sebe nasledujúcich. Do počtu hodín za práce nadčas v roku sa nezahŕňa práca nadčas, za ktorú zamestnanec dostal náhradné voľno.

Alena napísal/a 26 máj 2023

Dobrý deň, chcela by som sa informovať aký je nárok na počet zamestnancov v kuchyni. Jedná sa o celodennú prevádzku, kde sa pripravuje denne: raňajky v počte 48 porcií desiata v počte 48 porcií obed v počte 75 porcií olovrant v počte 48 porcií večera v počte 48 porcií II.večera v počte 10 porcií V kuchyni sa pripravuje celodenné diétne stravovanie v počte 10 porcií. Pracovníčky jedálne zabezpečujú počas prevádzky upratovanie skladových priestorov,toalety, chodby a jedálne a iných priestorov patriacich kuchyne. Za odpoveď ďakujem.

Jedálne.sk napísal/a 22 jún 2023

Podľa prílohy č. 2 k vyhláške č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania sa počet zamestnancov odporúča podľa počtu prijatých stravníkov na stravovanie buď do jednozmennej prevádzky alebo do celodennej prevádzky.

Pri počte do 50 prijatých stravníkov sa odporúča 1 kuchár a 1 zaučený kuchár ( alebo prevádzkový zamestnanec). Z Vašej otázky nie je zrejmé, prečo sa pripravuje 75 olovrantov, napriek tomu sa počet zamestnancov nezmení.

Na prípravu diétnych jedál sa odporúča pri počte do 50 stravníkov v celodennej prevádzke 1 kuchár, ktorý sa špecializuje na prípravu diét. Sanitácia prevádzky zariadenia školského stravovania patrí do popisu činností zamestnancov, z toho dôvodu sa už počet zamestnancov nenavyšuje

Michal napísal/a 20 máj 2023

Dobrý deň, Aký je odporúčaný počet zamestnancov v školskej jedálni v zmysle prílohy č. 2 k vyhláške č. 330/2009 Z. z., ktorá má nasledovné parametre počtov stravníkov?: 216 - detí MŠ, 155 - 1. stupeň ZŠ, 168 - 2. stupeň ZŠ, 139 – dospelí stravníci, čiže celkom prihlásených na obedy je 678. Ďalej 216 deti MŠ je prihlásených aj na desiatu, olovrant a 23 žiakov ZŠ je prihlásených na desiatu. Reálny priemerný počet uvarených a vydaných obedov denne, je 524, reálny priemerný počet (desiata + olovrant) deti MŠ – 171, reálny priemerný počet (desiata) žiaci ZŠ – 14. Tiež ma konkrétne zaujíma ako sa do odporúčaného celkového počtu zamestnancov započítava „Kuchár pre doplnkové stravovanie a doplnkové stravovanie v rámci celospoločenských programov“ Ďakujem

Jedálne.sk napísal/a 31 máj 2023

  • *216x2+23=455
  • Kuchár pre doplnkové stravovanie sa určuje v jednozmennej prevádzke (najčastejšie v MŠ) príklad: počet stravníkov na desiatu+ počet stravníkov na olovrant= celkový počet na doplnkové stravovanie
  • Doplnkové stravovanie v rámci celospoločenských programov: počet detí a žiakov ( aj mimo stravníkov šj), ktorým sa poskytuje školské mlieko a školské ovocie.

Anna Zajoncova napísal/a 09 júl 2023

Chcem vedieť ak mame v MS 92 deti a 20 dospelých a chodíme vydávať desiatu obed olovrant do tried koľko kuchárok nás má pracovať ďakujem

Jedálne.sk napísal/a 12 júl 2023

Podľa prílohy č. 2 k vyhláške č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania sa odporúča počet zamestnancov v školskej jedálni nasledovne:

112 prijatých stravníkov

- 1 vedúci ŠJ 1;

- 3 zamestnanci na prípravu hlavných jedál - kuchár 1; zaučený /pomocný kuchár 1; prevádzkový zamestnanec 1.

Príloha č.2 stanovuje aj kuchára pre doplnkové stravovanie, kde pri počte stravníkov 184 (92x2_des./olovr.) sa odporúča 0,5 úväzok.

Vzhľadom k tomu, že počet (112) prijatých stravníkov sa nachádza v spodnej hranici rozpätia (101-200), odporúčame počet 3 zamestnancov na prípravu hlavných jedál „nenavyšovať“ o kuchára na doplnkové stravovanie.

Denisa Hoskova napísal/a 29 aug 2023

Dobrý deň.Pracujem v skol .jedálny kde máme MS a varíme aj pre ZS deti plus dospelí .V MŠ mame 65 deti ZŠ 70 deti a plus 30 dospelých.Chcela by som sa opitat koľko by nás malo byť v kuchyni prác.sil a ci vedúcej kuchyne pri takomto počte stravníkov patrí celý úväzok za odpoveď ďakujem

Jedálne.sk napísal/a 14 sep 2023

Podľa prílohy č. 1 k vyhláške č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stavovania sa odporúča počet zamestnancov podľa počtu prijatých stravníkov nasledovne:

165 prijatých stravníkov obed– 2 kuchári, 1 prevádzkový zamestnanec

130 stravníkov doplnkové stravovanie(65+65)- 0,5 Kuchár

165 stravníkov - 1riaditeľ/vedúci ZŠS- zodpovedá v plnej miere za plynulý chod a organizáciu prevádzky ZŠS. V prípade neprítomnosti zamestnancov (PN), zabezpečí zastupovanie alebo pomáha pri príprave a výdaji

Peter Horňák napísal/a 18 máj 2023

Ako sa zorientovať v počtoch zamestnancoch pre šk. jedálen, ak sa varí pre 620 stravníkov a z navarených obedov sa u nás vydá 280. Platia pre nás tabuľkové počty v prílohe 2 vyhlášky 330/2009 pre 601-700 alebo menej, ak sa nevydáva taký istý počet obedov, ale iba polovica? Ďakujem.

Jedálne.sk napísal/a 18 máj 2023

Predpokladáme, že to čo školská jedáleň navarí, to musí aj vydať ( pravdepodobne do výdajnej školskej jedálne)...

Podľa prílohy č. 2 k vyhláške č.330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania, pri priemernom počte 620 stravníkov sa stanovuje odporúčaný počet zamestnancov nasledovne:

Kuchár 2, zaučený kuchár (pomocný) 3, prevádzkový zamestnanec 3, vedúci 1.

Podľa prílohy č. 4 uvedenej vyhlášky sa na prenos stravy pre stravníkov do výdajnej školskej jedálne stanovuje celkovo 1,7 zamestnanca.

Vilma napísal/a 17 máj 2023

Dobrý deň.Chcela by som sa spýtať na počet zamestnancov v školskej jedálni kde sa varí 600 obedov.Ešte by som sa chcela spýtať kto je to prevádzkový zamestnanec a čo robí. Ďakujem.

Jedálne.sk napísal/a 18 máj 2023

Príloha č. 2 k vyhláške č.330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania, pri priemernom počte 6oo stravníkov, stanovuje odporúčaný počet zamestnancov nasledovne:

Kuchár 2, zaučený ( pomocný) kuchár 2, prevádzkový zamestnanec 3, vedúci 1.

Odporúčaný počet zamestnancov v ZŠS je vyhláškou ustanovený tak , aby pri stanovenom počte stravníkov boli zabezpečené pri výrobe a výdaji zdravotne bezpečné pokrmy a nápoje, dodržané technologické postupy a hygienické požiadavky podľa správnej výrobnej praxe a HACCP.

Prevádzkový zamestnanec (tzv.pomocná sila v kuchyni), ide o zamestnanca, u ktorého sa nevyžadujú kvalifikačné predpoklady vzdelania. Podľa popisu pracovnej činnosti z Katalógu pracovných činností remeselných, manuálnych alebo manipulačných s prevahou fyzickej práce pri výkone práce vo verejnom záujme, časť Spoločné pracovné činnosti v oblasti stravovania vykonáva:

01.01 Pomocné práce pri výrobe jedál, zber a umývanie kuchynského riadu, čistenie a obsluha jednoúčelových kuchynských strojov a pod.

01.02 Výdaj jedál s prípadnou obsluhou stravníkov.

01.03 Obstarávanie desiat, nápojov vrátane vyúčtovania zverených súm.

01.04 Výroba jednoduchých druhov teplých jedál, polievok, cukrárskych výrobkov alebo jedál studenej kuchyne, dohotovovanie a výdaj jedál alebo rôznych príloh k hlavným jedlám.

Čillova Danica napísal/a 16 máj 2023

Sme spojená škola MŠ+ZŠ +Zamestnanci+Dochodci aký počet kuchárov prináleží, keď podávame aj desiaty,aj olovranty do MŠ a aj mliečne desiaty do ZŠ.cca 190 jedál + desiaty a olovranty.

Jedálne.sk napísal/a 24 máj 2023

Podľa prílohy č. 2 k vyhláške č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania na 190 prijatých stravníkov sa odporúča počet zamestnancov nasledovne:

Vedúci ŠJ 1; kuchár 1; pomocný kuchár 1; prevádzkový zamestnanec 1;

Kuchára na doplnkové stravovanie z poskytnutých resp. neposkytnutých počtov detí v MŠ nevieme určiť.

Ingrid Majorová napísal/a 04 máj 2023

Dobrý deň, kolko kuchárok a pomocných sĺ má byť v školskej kuchyni: MŠ 153 I. st. 333 II. st. 309 Dosp. 59 spolu 854 stravníkov Reálne je denne do 650 stravníkov. Máme 1 vedúcu, 2 kuchárky, 4 pomocné sily - 1 pomocná sila 2 x denne ide s desiatou a obedom do elokovaného pracoviska MŠ. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď. S úctou Mgr. Ingrid Majorová, risditeľka školy

Jedálne.sk napísal/a 09 máj 2023

Príloha č. 2 k vyhláške č.330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania, pri priemernom počte 650 stravníkov, stanovuje odporúčaný počet zamestnancov nasledovne:

Kuchár 2, zaučený kuchár 3, prevádzkový zamestnanec 3, vedúci 1. Podľa prílohy č. 4 uvedenej vyhlášky sa na prenos stravy do výdajnej školskej jedálne pre 153 stravníkov stanovuje celkovo 1,7 zamestnanca.

Odporúčaný počet zamestnancov v ZŠS je vyhláškou ustanovený tak , aby pre stanovený počet stravníkov bola pri výrobe pokrmov a nápojov zabezpečená ich zdravotná bezpečnosť a hygienické požiadavky na potravinárske priestory v súlade s platnými právnymi predpismi.

Pri počte zamestnancov , ktorý uvádzate, nie je možné zabezpečiť pri výrobe pokrmov dodržiavanie všetkých požiadaviek na kvalitu a hygienickú bezpečnosť prevádzky ustanovených predpismi.

Mgr. Ľudmila Očenášová
odbor metodiky | metodik pre ŠJ a ostatné ŠZ

Anna napísal/a 16 máj 2023

Dobrý deň ,chcem sa opýtať ,koľko nás má pracovať v kuchyni .Na obed sme výdajňa počet MŠ-60,ZŠ-70.Zam -10-20. MŠ desiata a olovrant nie sme výdajňa .Pripravujeme ju sami a roznášame ju po triedach. Tak že normujem ,odpisujem z kariet ,mesačný výkaz a vyberám za stravu celej školy a škôlky.Za odpoveď vopred ďakujem

Jedálne.sk napísal/a 24 máj 2023

Podľa Vami uvedeného, sa jedná o výdajnú školskú jedáleň s čiastočnou prípravou doplnkových pokrmov.

Podľa prílohy č. 4 k vyhláške č.330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania

a podľa počtu stravníkov (150) je odporúčaný nasledovný počet zamestnancov:

vedúci VŠJ 0,4 ; kuchár 0,7; prevádzkový zamestnanec 0,5; kuchár na doplnkové stravovanie 0,5 úväzku. Prepočítané na fyzické osoby 2,1.

Erika napísal/a 29 apr 2023

Dobrý deň, prosím Vás, počet prijatých jedál podľa tej vyhlášky - tu si mám sumarizovať raňajky + obed + večeru dokopy alebo mám každé jedlo riešiť zvlášť? Myslím tak, že keď mám celodennú prevádzku na internáte, kde napr. v mesiaci apríl bolo vydaných 2304 raňajok žiakom strednej školy a zamestnancom, 4703 obedov, 2966 večerí, tak tieto počty som vydelila počtom dní kedy sa varilo, čo bolo 23dní. Tak mi vyšli hodnoty: raňajky 100ks/deň, obed 204ks/deň, večera 129ks/deň v tom mesiaci. Teraz z týchto hodnôt mám vychádzať? Taktiež neviem, či mám spočítať dokopy 100+204+129 = 433 jedál a teda v prílohe sledovať len počet stravníkov v rozmedzí 401-500 a podľa toho tam pridať počet zamestnancov alebo zvlásť hodnotiť raňajky v rozmedzí 51-100, obed v rozmedzí 201-300, večere v rozmedzí 101-200? Ďakujem pekne za odpoveď.

Jedálne.sk napísal/a 09 máj 2023

Príloha č.2 k vyhláške č. 330/2009 Z. z. stanovuje odporúčaný počet zamestnancov v školskej jedálni na základe počtu prijatých stravníkov (nie podľa počtu vydaných jedál).

V internátnom zariadení sa určí počet zamestnancov podľa priemerného počtu stravníkov (4703/23=205) v celodennej prevádzke ( od 201 do 300 t.j. 8 zamestnancov).

Monika Šustekova napísal/a 05 jan 2023

Dobrý deň keď moje dieťa búde navštevovať MŠ len doobeda musí zo zákona chodiť na obedy? Ďakujem za odpoveď

Jedálne.sk napísal/a 08 jan 2023

Podľa §8 vyhlášky č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť pre deti dochádzajúce do predškolského zariadenia a do prevádzkarne pre starostlivosť o deti predškolského veku len na dopoludňajšie hodiny podávanie desiatej, a ak sú prítomné v predškolskom zariadení a v prevádzkarni pre starostlivosť o deti predškolského veku aj v čase obeda, podávanie aj obeda.

Simona napísal/a 13 dec 2022

Dobrý deň,chcela by som sa informovať či je v poriadku ak mi riaditeľka skrátila pracovný úväzok na 3,45h s tým že už budeme mať len 37 obedov,ale v skutočnosti ich máme 75.Pracujem v skolskej vydajni,za 3,45h mám ísť pre obedy,vydať obedy a popri tom umyť taniere,a všetko ostatné.Dakujem

Jedálne.sk napísal/a 18 dec 2022

Akákoľvek zmena pracovnej pozície, miesta výkonu práce alebo zníženie pracovného úväzku musí byť urobená na základe písomnej obojstrannej dohody.

Podľa § 54 Zákonníka práce: „Dohodnutý obsah pracovnej zmluvy možno zmeniť len vtedy, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na jeho zmene. Zamestnávateľ je povinný zmenu pracovnej zmluvy vyhotoviť písomne.“

Aby teda k skráteniu úväzku mohlo dôjsť, musí zamestnanec so skrátením úväzku súhlasiť a uzavrieť dohodu o zmene pracovných podmienok.

Odporúčaný počet zamestnancov vo výdajnej školskej jedálni podľa počtu stravníkov je uvedený v prílohe č. 4 k vyhláške 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania.

Do 50 stravníkov 0,5 úväzku, do 100 stravníkov 0,6 úväzku.

Jedálne.sk napísal/a 02 dec 2022

Dobrý deň,

prosím Vás na koľko kuchárok máme nárok pri počte

MŠ - 118 detí ( 3x denne sa tam vozí strava)
I. st. - 108
II. st. - 95
dospelí - 78

Ďakujem Soňa

Jedálne.sk napísal/a 02 dec 2022

Odporúčané počty zamestnancov zariadení školského stravovania podľa počtu stravníkov sú uvedené v prílohe č. 2 k vyhláške č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania.

Za predpokladu, že chcete vedieť počet kuchárov na prípravu pokrmov v školskej jedálni pri ZŠ, bez kuchárov na výdaj stravy pri MŠ uvádzame podľa prílohy odporúčaný počet :

V jednozmennej prevádzke s celkovým počtom 399 prijatých stravníkov sa počíta rozpätie 301-400, kde je odporúčaný na plný pracovný úväzok 1 riaditeľ/vedúci , 1 kuchár ( najlepšie vyučený v odbore), 2 zaučení kuchári ( pomocní), 2 prevádzkoví zamestnanci.

Na doplnkové stravovanie desiata, olovrant pre 118 stravníkov - 1 kuchár.

Pre výdajnú školskú jedáleň pri MŠ sú odporúčané počty zamestnancov stanovené v prílohe č.4 vyššie uvedenej vyhlášky.

Espik 2

Pridať komentár k diskusii

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
Zdravýživka
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok