Odporúčané počty zamestnancov

Michal napísal/a 20 máj 2023

Dobrý deň, Aký je odporúčaný počet zamestnancov v školskej jedálni v zmysle prílohy č. 2 k vyhláške č. 330/2009 Z. z., ktorá má nasledovné parametre počtov stravníkov?: 216 - detí MŠ, 155 - 1. stupeň ZŠ, 168 - 2. stupeň ZŠ, 139 – dospelí stravníci, čiže celkom prihlásených na obedy je 678. Ďalej 216 deti MŠ je prihlásených aj na desiatu, olovrant a 23 žiakov ZŠ je prihlásených na desiatu. Reálny priemerný počet uvarených a vydaných obedov denne, je 524, reálny priemerný počet (desiata + olovrant) deti MŠ – 171, reálny priemerný počet (desiata) žiaci ZŠ – 14. Tiež ma konkrétne zaujíma ako sa do odporúčaného celkového počtu zamestnancov započítava „Kuchár pre doplnkové stravovanie a doplnkové stravovanie v rámci celospoločenských programov“ Ďakujem

Jedálne.sk napísal/a 31 máj 2023

  • *216x2+23=455
  • Kuchár pre doplnkové stravovanie sa určuje v jednozmennej prevádzke (najčastejšie v MŠ) príklad: počet stravníkov na desiatu+ počet stravníkov na olovrant= celkový počet na doplnkové stravovanie
  • Doplnkové stravovanie v rámci celospoločenských programov: počet detí a žiakov ( aj mimo stravníkov šj), ktorým sa poskytuje školské mlieko a školské ovocie.

Peter Horňák napísal/a 18 máj 2023

Ako sa zorientovať v počtoch zamestnancoch pre šk. jedálen, ak sa varí pre 620 stravníkov a z navarených obedov sa u nás vydá 280. Platia pre nás tabuľkové počty v prílohe 2 vyhlášky 330/2009 pre 601-700 alebo menej, ak sa nevydáva taký istý počet obedov, ale iba polovica? Ďakujem.

Jedálne.sk napísal/a 18 máj 2023

Predpokladáme, že to čo školská jedáleň navarí, to musí aj vydať ( pravdepodobne do výdajnej školskej jedálne)...

Podľa prílohy č. 2 k vyhláške č.330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania, pri priemernom počte 620 stravníkov sa stanovuje odporúčaný počet zamestnancov nasledovne:

Kuchár 2, zaučený kuchár (pomocný) 3, prevádzkový zamestnanec 3, vedúci 1.

Podľa prílohy č. 4 uvedenej vyhlášky sa na prenos stravy pre stravníkov do výdajnej školskej jedálne stanovuje celkovo 1,7 zamestnanca.

Vilma napísal/a 17 máj 2023

Dobrý deň.Chcela by som sa spýtať na počet zamestnancov v školskej jedálni kde sa varí 600 obedov.Ešte by som sa chcela spýtať kto je to prevádzkový zamestnanec a čo robí. Ďakujem.

Jedálne.sk napísal/a 18 máj 2023

Príloha č. 2 k vyhláške č.330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania, pri priemernom počte 6oo stravníkov, stanovuje odporúčaný počet zamestnancov nasledovne:

Kuchár 2, zaučený ( pomocný) kuchár 2, prevádzkový zamestnanec 3, vedúci 1.

Odporúčaný počet zamestnancov v ZŠS je vyhláškou ustanovený tak , aby pri stanovenom počte stravníkov boli zabezpečené pri výrobe a výdaji zdravotne bezpečné pokrmy a nápoje, dodržané technologické postupy a hygienické požiadavky podľa správnej výrobnej praxe a HACCP.

Prevádzkový zamestnanec (tzv.pomocná sila v kuchyni), ide o zamestnanca, u ktorého sa nevyžadujú kvalifikačné predpoklady vzdelania. Podľa popisu pracovnej činnosti z Katalógu pracovných činností remeselných, manuálnych alebo manipulačných s prevahou fyzickej práce pri výkone práce vo verejnom záujme, časť Spoločné pracovné činnosti v oblasti stravovania vykonáva:

01.01 Pomocné práce pri výrobe jedál, zber a umývanie kuchynského riadu, čistenie a obsluha jednoúčelových kuchynských strojov a pod.

01.02 Výdaj jedál s prípadnou obsluhou stravníkov.

01.03 Obstarávanie desiat, nápojov vrátane vyúčtovania zverených súm.

01.04 Výroba jednoduchých druhov teplých jedál, polievok, cukrárskych výrobkov alebo jedál studenej kuchyne, dohotovovanie a výdaj jedál alebo rôznych príloh k hlavným jedlám.

Čillova Danica napísal/a 16 máj 2023

Sme spojená škola MŠ+ZŠ +Zamestnanci+Dochodci aký počet kuchárov prináleží, keď podávame aj desiaty,aj olovranty do MŠ a aj mliečne desiaty do ZŠ.cca 190 jedál + desiaty a olovranty.

Jedálne.sk napísal/a 24 máj 2023

Podľa prílohy č. 2 k vyhláške č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania na 190 prijatých stravníkov sa odporúča počet zamestnancov nasledovne:

Vedúci ŠJ 1; kuchár 1; pomocný kuchár 1; prevádzkový zamestnanec 1;

Kuchára na doplnkové stravovanie z poskytnutých resp. neposkytnutých počtov detí v MŠ nevieme určiť.

Ingrid Majorová napísal/a 04 máj 2023

Dobrý deň, kolko kuchárok a pomocných sĺ má byť v školskej kuchyni: MŠ 153 I. st. 333 II. st. 309 Dosp. 59 spolu 854 stravníkov Reálne je denne do 650 stravníkov. Máme 1 vedúcu, 2 kuchárky, 4 pomocné sily - 1 pomocná sila 2 x denne ide s desiatou a obedom do elokovaného pracoviska MŠ. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď. S úctou Mgr. Ingrid Majorová, risditeľka školy

Jedálne.sk napísal/a 09 máj 2023

Príloha č. 2 k vyhláške č.330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania, pri priemernom počte 650 stravníkov, stanovuje odporúčaný počet zamestnancov nasledovne:

Kuchár 2, zaučený kuchár 3, prevádzkový zamestnanec 3, vedúci 1. Podľa prílohy č. 4 uvedenej vyhlášky sa na prenos stravy do výdajnej školskej jedálne pre 153 stravníkov stanovuje celkovo 1,7 zamestnanca.

Odporúčaný počet zamestnancov v ZŠS je vyhláškou ustanovený tak , aby pre stanovený počet stravníkov bola pri výrobe pokrmov a nápojov zabezpečená ich zdravotná bezpečnosť a hygienické požiadavky na potravinárske priestory v súlade s platnými právnymi predpismi.

Pri počte zamestnancov , ktorý uvádzate, nie je možné zabezpečiť pri výrobe pokrmov dodržiavanie všetkých požiadaviek na kvalitu a hygienickú bezpečnosť prevádzky ustanovených predpismi.

Mgr. Ľudmila Očenášová
odbor metodiky | metodik pre ŠJ a ostatné ŠZ

Anna napísal/a 16 máj 2023

Dobrý deň ,chcem sa opýtať ,koľko nás má pracovať v kuchyni .Na obed sme výdajňa počet MŠ-60,ZŠ-70.Zam -10-20. MŠ desiata a olovrant nie sme výdajňa .Pripravujeme ju sami a roznášame ju po triedach. Tak že normujem ,odpisujem z kariet ,mesačný výkaz a vyberám za stravu celej školy a škôlky.Za odpoveď vopred ďakujem

Jedálne.sk napísal/a 24 máj 2023

Podľa Vami uvedeného, sa jedná o výdajnú školskú jedáleň s čiastočnou prípravou doplnkových pokrmov.

Podľa prílohy č. 4 k vyhláške č.330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania

a podľa počtu stravníkov (150) je odporúčaný nasledovný počet zamestnancov:

vedúci VŠJ 0,4 ; kuchár 0,7; prevádzkový zamestnanec 0,5; kuchár na doplnkové stravovanie 0,5 úväzku. Prepočítané na fyzické osoby 2,1.

Erika napísal/a 29 apr 2023

Dobrý deň, prosím Vás, počet prijatých jedál podľa tej vyhlášky - tu si mám sumarizovať raňajky + obed + večeru dokopy alebo mám každé jedlo riešiť zvlášť? Myslím tak, že keď mám celodennú prevádzku na internáte, kde napr. v mesiaci apríl bolo vydaných 2304 raňajok žiakom strednej školy a zamestnancom, 4703 obedov, 2966 večerí, tak tieto počty som vydelila počtom dní kedy sa varilo, čo bolo 23dní. Tak mi vyšli hodnoty: raňajky 100ks/deň, obed 204ks/deň, večera 129ks/deň v tom mesiaci. Teraz z týchto hodnôt mám vychádzať? Taktiež neviem, či mám spočítať dokopy 100+204+129 = 433 jedál a teda v prílohe sledovať len počet stravníkov v rozmedzí 401-500 a podľa toho tam pridať počet zamestnancov alebo zvlásť hodnotiť raňajky v rozmedzí 51-100, obed v rozmedzí 201-300, večere v rozmedzí 101-200? Ďakujem pekne za odpoveď.

Jedálne.sk napísal/a 09 máj 2023

Príloha č.2 k vyhláške č. 330/2009 Z. z. stanovuje odporúčaný počet zamestnancov v školskej jedálni na základe počtu prijatých stravníkov (nie podľa počtu vydaných jedál).

V internátnom zariadení sa určí počet zamestnancov podľa priemerného počtu stravníkov (4703/23=205) v celodennej prevádzke ( od 201 do 300 t.j. 8 zamestnancov).

Monika Šustekova napísal/a 05 jan 2023

Dobrý deň keď moje dieťa búde navštevovať MŠ len doobeda musí zo zákona chodiť na obedy? Ďakujem za odpoveď

Jedálne.sk napísal/a 08 jan 2023

Podľa §8 vyhlášky č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť pre deti dochádzajúce do predškolského zariadenia a do prevádzkarne pre starostlivosť o deti predškolského veku len na dopoludňajšie hodiny podávanie desiatej, a ak sú prítomné v predškolskom zariadení a v prevádzkarni pre starostlivosť o deti predškolského veku aj v čase obeda, podávanie aj obeda.

Simona napísal/a 13 dec 2022

Dobrý deň,chcela by som sa informovať či je v poriadku ak mi riaditeľka skrátila pracovný úväzok na 3,45h s tým že už budeme mať len 37 obedov,ale v skutočnosti ich máme 75.Pracujem v skolskej vydajni,za 3,45h mám ísť pre obedy,vydať obedy a popri tom umyť taniere,a všetko ostatné.Dakujem

Jedálne.sk napísal/a 18 dec 2022

Akákoľvek zmena pracovnej pozície, miesta výkonu práce alebo zníženie pracovného úväzku musí byť urobená na základe písomnej obojstrannej dohody.

Podľa § 54 Zákonníka práce: „Dohodnutý obsah pracovnej zmluvy možno zmeniť len vtedy, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na jeho zmene. Zamestnávateľ je povinný zmenu pracovnej zmluvy vyhotoviť písomne.“

Aby teda k skráteniu úväzku mohlo dôjsť, musí zamestnanec so skrátením úväzku súhlasiť a uzavrieť dohodu o zmene pracovných podmienok.

Odporúčaný počet zamestnancov vo výdajnej školskej jedálni podľa počtu stravníkov je uvedený v prílohe č. 4 k vyhláške 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania.

Do 50 stravníkov 0,5 úväzku, do 100 stravníkov 0,6 úväzku.

Jedálne.sk napísal/a 02 dec 2022

Dobrý deň,

prosím Vás na koľko kuchárok máme nárok pri počte

MŠ - 118 detí ( 3x denne sa tam vozí strava)
I. st. - 108
II. st. - 95
dospelí - 78

Ďakujem Soňa

Jedálne.sk napísal/a 02 dec 2022

Odporúčané počty zamestnancov zariadení školského stravovania podľa počtu stravníkov sú uvedené v prílohe č. 2 k vyhláške č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania.

Za predpokladu, že chcete vedieť počet kuchárov na prípravu pokrmov v školskej jedálni pri ZŠ, bez kuchárov na výdaj stravy pri MŠ uvádzame podľa prílohy odporúčaný počet :

V jednozmennej prevádzke s celkovým počtom 399 prijatých stravníkov sa počíta rozpätie 301-400, kde je odporúčaný na plný pracovný úväzok 1 riaditeľ/vedúci , 1 kuchár ( najlepšie vyučený v odbore), 2 zaučení kuchári ( pomocní), 2 prevádzkoví zamestnanci.

Na doplnkové stravovanie desiata, olovrant pre 118 stravníkov - 1 kuchár.

Pre výdajnú školskú jedáleň pri MŠ sú odporúčané počty zamestnancov stanovené v prílohe č.4 vyššie uvedenej vyhlášky.

RobotCoupe - CL 50

Pridať komentár k diskusii

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Thuries Academy
Granuldisk
LogIQ
Gastro Mach
Scanbox
Metos
Espik
Bidfood
Kema
Lawex
Gastma
Gastrolux
Rubbermade
Pomôžeme vám nájsť článok