DO POZORNOSTI: OTVÁRAME PRIHLASOVANIE NA NOVÉ SEMINÁRE II

Konferencia - zdvihnuté ruky

DO POZORNOSTI: OTVÁRAME PRIHLASOVANIE NA NOVÉ SEMINÁRE II

881 06 máj 2019

Prinášame Vám v spolupráci s Prvou asociáciou školského stravovania do každého krajského mesta nové semináre Školské stravovanie dnes a zajtra II. V rámci II. kola riadenej diskusie budú vysvetlené sporné otázky v aplikácii Zákona č. 544/2010 o dotáciách. Odborný seminár je obohatený o dve silné témy: verejné obstarávanie a odmeňovanie zamestnancov.

 

Termíny a miesta konania seminárov:

Dátum

Deň

Mesto / kraj

Miesto

27.5.2019

pondelok

Košice

AULA MAXIMA TUKE, Technická univerzita, Letná 9, Košice

28.5.2019

utorok

Prešov

Okresný úrad Prešov, Námestie mieru č. 3, Prešov

29.5.2019

streda

Trenčín

Spoločenská miestnosť, Stredná športová škola, Staničná 6, Trenčín

30.5.2019

štvrtok

Žilina

Mestský úrad Žilina, Nám. Obetí komunizmu 1, Žilina

31.5.2019

piatok

Banská Bystrica

Aula Beliana, UMB, Filozofická fakulta, Tajovského 40, Banská Bystrica

3.6.2019

pondelok

Bratislava

Sála Magnum, Paneurópska vysoká škola, Tomášikova 20, Bratislava

4.6.2019

utorok

Trnava

Veľká kinosála, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava

5.6.2019

streda

Nitra

Veľká zasadačka Mestský úrad Nitra, Štefánikova tr. 60, Nitra

 

Cestovné výdavky súvisiace s výkonom práce (vrátane náhrad za cestové a stravné) hradí vysielajúca organizácia podľa zákona č. 288/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. Účastnícky poplatok vo výške 20€ hradí vysielajúca organizácia. Prihlasovanie je umožnené do naplnenia kapacity sály.


Členovia Prvej asociácie školského stravovania majú vstup na odborný seminár zdarma len na základe špeciálnej prihlášky člena AŠKOS, ktorú adresujú priamo asociácii.

 

Témy seminára:
Verejné obstarávanie potravín pre školské stravovanie ( Ing. Helena Polónyi, cert. školiteľ)
Zákon č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR – riadená diskusia II. časť (ÚPSVaR SR)
Odmeňovanie zamestnancov škôl a školských zariadení zabezpečujúcich a vykonávajúcich pracovné činnosti v oblasti stravovania od. 1. januára 2019 (Ing. Jarmila Belešová, v altern. Ing. Tokárová)

Internetový portál Jedalne.sk je generálnym partnerom Prvej asociácie školského stravovania a organizačne a technicky zabezpečuje odborné semináre Školské stravovanie dnes a zajtra II. tak, aby zachoval vysoký odborný kredit seminára.Skvalitňujeme preto naše služby a reagujeme nielen na Váš bohatý pozitívny ohlas na prvý odborný seminár – riadenú diskusiu, ale aj Vaše požiadavky mať k dispozícii materiály zo seminára. Preto sú semináre II pripravené v novšom formáte a každý účastník získa materiály zo seminára Školské stravovanie dnes a zajtra II v písomnej podobe do emailu.

 

Pre zachovanie kvality podujatia sa prosím dôsledne riaďte organizačnými pokynmi, ktoré sú súčasťou každej Prihlášky. Tešíme sa na osobné stretnutia a podnetnú odbornú diskusiu.

Pozvánky a Prihlášky na semináre II sú pre Vás k dispozícii tu:

 

 KOŠICE  27.5.2019    

PREŠOV  28.5.2019

 

 

TRENČÍN  29.5.2019

 

 

ŽILINA  30.5.2019

 

 

BANSKÁ BYSTRICA  31.5.2019

 

 

BRATISLAVA  3.6.2019

 

 

TRNAVA  4.6.2019

 

 

NITRA 5.6.2019

 

 

 

 s organizačnými pokynmi.

 

Chcete sa tiež stať členom Prvej asociácie školského stravovania? Môžete tak urobiť tu.

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Thuries Academy
Granuldisk
LogIQ
Gastro Mach
Scanbox
Metos
Espik
Bidfood
Kema
Lawex
Gastma
Gastrolux
Rubbermade
Pomôžeme vám nájsť článok