Pravidlá diskusie

PRAVIDLÁ DISKUSIE JEDÁLNE.sk
 

1. Prevádzkovateľom webovej stránky JEDÁLNE.sk, je Jedálne.sk, s.r.o., Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina

2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za činnosť užívateľov týchto stránok.

3. Obsah vložených príspevkov musí byť v súlade s právnym poriadkom SR. Je zakázané publikovať príspevky so sexuálnym, vulgárnym, rasistickým, ohováračným obsahom a tiež príspevky porušujúce dobré mravy. Rovnako sú zakázané všetky formy nekalej súťaže, ako napríklad zavádzajúca reklama, parazitovanie na povesti, zľahčovanie, neprípustná porovnávacia reklama a pod. Za nepovolenú sa považuje tiež reklama s uvedením kontaktných údajov spoločnosti či inak vykazujúce znaky neplatenej reklamy.

4. Obsah vkladaných príspevkov má mať priamy vzťah k zameraniu portálu a k danej diskusnej téme.

5. Nie je dovolená nepodložená kritika, nactiutŕhanie, poškodzovanie dobrej povesti iných osôb a firiem.

6. Diskutujúci sa zaväzuje neposkytovať rady týkajúce sa obchádzania právnych a hygienických predpisov, ani sa žiadnym spôsobom nepodielať na ich šírení v diskusii.

7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstrániť akýkoľvek príspevok, ktorý odporuje týmto pravidlám.

8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidel a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Zmeny nadobúdajú účinnosť zverejnením.

9. Pravidlá diskusie nadobúdajú účinnosť zverejnením.

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Thuries Academy
Granuldisk
LogIQ
Gastro Mach
Scanbox
Metos
Espik
Bidfood
Kema
Lawex
Gastma
Gastrolux
Rubbermade
Pomôžeme vám nájsť článok