+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

Dlhoočakávaná revízia Materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie je na svete.

Uvidíme v praxi, čo nám priniesla.


Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo podľa § 140 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie (revízia 2021), Register 2021 a Metodika k MSN 2021 s účinnosťou od 01. 09. 2021.

Revidované MSN sú zverejnené na webu ministerstva školstva:  https://www.minedu.sk/materialno-spotrebne-normy-a-receptury-pre-skolske-stravovanie-revizia-2021-s-ucinnostou-od-1-9-2021/

Pravidlá diskusie

PRAVIDLÁ DISKUSIE JEDÁLNE.sk
 

1. Prevádzkovateľom webovej stránky JEDÁLNE.sk, je Jedálne.sk, s.r.o., Pod Bránou 1820/8, 058 01  Poprad - Spišská Sobota

2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za činnosť užívateľov týchto stránok.

3. Obsah vložených príspevkov musí byť v súlade s právnym poriadkom SR. Je zakázané publikovať príspevky so sexuálnym, vulgárnym, rasistickým, ohováračným obsahom a tiež príspevky porušujúce dobré mravy. Rovnako sú zakázané všetky formy nekalej súťaže, ako napríklad zavádzajúca reklama, parazitovanie na povesti, zľahčovanie, neprípustná porovnávacia reklama a pod. Za nepovolenú sa považuje tiež reklama s uvedením kontaktných údajov spoločnosti či inak vykazujúce znaky neplatenej reklamy.

4. Obsah vkladaných príspevkov má mať priamy vzťah k zameraniu portálu a k danej diskusnej téme.

5. Nie je dovolená nepodložená kritika, nactiutŕhanie, poškodzovanie dobrej povesti iných osôb a firiem.

6. Diskutujúci sa zaväzuje neposkytovať rady týkajúce sa obchádzania právnych a hygienických predpisov, ani sa žiadnym spôsobom nepodielať na ich šírení v diskusii.

7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstrániť akýkoľvek príspevok, ktorý odporuje týmto pravidlám.

8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidel a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Zmeny nadobúdajú účinnosť zverejnením.

9. Pravidlá diskusie nadobúdajú účinnosť zverejnením.

Naši partneri