+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

Aby sme vám uľahčili prácu, pripravujeme pre vás praktické vydanie nových noriem.

Vážené kolegynky, vážení kolegovia, ktorí čakáte na dodanie noriem, prosíme vás o trpezlivosť.
Veľmi sa ospravedlňujeme, že nám to tak trvá, ale neustále nachádzame chyby.
Napr.
18.015 Hrachová kaša, kde je v technologickom postupe uvedené - podávame s udeným m
äsom. Udené mäso bolo ale vyradené.
A pretože Vám nechceme dodať chybné materiály, konzultujeme s odborníkmi a opravujeme.

Ďakujeme vám za pochopenie a trpezlivosť.
Vaša redakcia Jedálne.sk

Ešte ste si neobjednali? Kúpte si praktickú sadu noriem pod  Vianočný stromček :-)

Ďalšie informácie >>

Pravidlá diskusie

PRAVIDLÁ DISKUSIE JEDÁLNE.sk
 

1. Prevádzkovateľom webovej stránky JEDÁLNE.sk, je Jedálne.sk, s.r.o., Pod Bránou 1820/8, 058 01  Poprad - Spišská Sobota

2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za činnosť užívateľov týchto stránok.

3. Obsah vložených príspevkov musí byť v súlade s právnym poriadkom SR. Je zakázané publikovať príspevky so sexuálnym, vulgárnym, rasistickým, ohováračným obsahom a tiež príspevky porušujúce dobré mravy. Rovnako sú zakázané všetky formy nekalej súťaže, ako napríklad zavádzajúca reklama, parazitovanie na povesti, zľahčovanie, neprípustná porovnávacia reklama a pod. Za nepovolenú sa považuje tiež reklama s uvedením kontaktných údajov spoločnosti či inak vykazujúce znaky neplatenej reklamy.

4. Obsah vkladaných príspevkov má mať priamy vzťah k zameraniu portálu a k danej diskusnej téme.

5. Nie je dovolená nepodložená kritika, nactiutŕhanie, poškodzovanie dobrej povesti iných osôb a firiem.

6. Diskutujúci sa zaväzuje neposkytovať rady týkajúce sa obchádzania právnych a hygienických predpisov, ani sa žiadnym spôsobom nepodielať na ich šírení v diskusii.

7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstrániť akýkoľvek príspevok, ktorý odporuje týmto pravidlám.

8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidel a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Zmeny nadobúdajú účinnosť zverejnením.

9. Pravidlá diskusie nadobúdajú účinnosť zverejnením.

Naši partneri