Jedáleň v škôlke

Zdenka napísal/a 18 sep 2023

Dobry deň. Chcem sa spytať kolko zamestnancov treba v školskej jedalni pri 80 -100 obedov plus pre internat celodenna strava pre 13 ľudi .Ďakujem

Jedálne.sk napísal/a 28 sep 2023

Viac informácií nájdete v článku  Ako na výpočet počtu zamestnancov jedálne.

Jedálne.sk napísal/a 11 sep 2023

Dobrý deň, máme škôlku s tromi triedami (69 detí+ zamestnanci) s vlastnou kuchyňou a jedálňou. Nastavenie je také, že vedúca jedálne je na pol úväzku a na pol úväzku je hlavnou kuchárkou. Dočítala som sa, že to tak nemôže byť, kvôli tomu že jedna pozícia je podriadená druhej. Vedúca jedálne robí objednávky, sklad, normovanie, ale platby za faktúry, príjem stravného od detí robí ekonómka, preto vedúca jedálne nie je na 0,8 úväzku ale na 0,5. Môžete mi poradiť, či to takto môže byť? Ako to majú nastavené iné takého samostatné škôlky? Ďakujem Anna.

Jedálne.sk napísal/a 11 sep 2023

Podľa prílohy č. 1 k vyhláške č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stavovania sa odporúča počet zamestnancov podľa počtu prijatých stravníkov nasledovne:

Od 51-100 stravníkov -0,8 úväzku na pozíciu riaditeľ/vedúci ZŠS.

Funkcia riaditeľ/vedúci školského stravovacieho zariadenia je nezlučiteľná s akoukoľvek inou funkciou remeselných činností školy a školského zariadenia z nasledovných dôvodov – vedúca školskej jedálne je priamo nadriadená zamestnancom školskej jedálne- riadi a kontroluje ich činnosť- v tomto prípade sa stráca vzájomná kontrola nadriadená - podriadená, hmotná zodpovednosť za zverené potraviny a finančné prostriedky. Kuchárka vystavuje normovací hárok, ktorý overuje vedúca šj; vedúca šj na základe normovacieho hárku vydá potraviny zo skladu, skutočne vydané potraviny overuje kuchárka a potvrdzuje správnosť svojim podpisom na stravnom liste. Ako bude zabezpečená „správna výrobná prax“ v zmysle zásad HACCP? Medzi povinnosti vedúcej šj jedálne, okrem riadenia činnosti prevádzky, patria kontroly - čistoty odevov zamestnancov denne, kontroly váhy porcie pokrmov- najmenej raz týždenne, kontrola vydaných potravín do spotreby, školenie zamestnancov- najmenej raz ročne, kontrola čistoty prevádzky, zabezpečovanie materiálno-technického stavu zariadenia, denné vedenie evidencie HACCP- 19 formulárov. A v neposlednom rade zabezpečovanie obstarávania potravín v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní- prinajmenšom prieskum trhu.

Dôležité je nezabudnúť na vzájomnú zastupiteľnosť- neviem, kto zabezpečí chod prevádzky v prípade ochorenia kuchárky a vedúcej v jednej osobe.

Kobra

Pridať komentár k diskusii

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok