+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

PRE RODIČOV

VÁŽENÍ RODIČIA NAŠICH MALÝCH A VEĽKÝCH STRAVNÍKOV.

VÝZNAMNE NÁM VZRÁSTOL POČET DOTAZOV, KTORÉ NÁM ADRESUJETE.

VÁŽIME SI VAŠU DÔVERU A PRINÁŠAME VÁM DISKUSIU PRE RODIČOV.

Mama so synom shutterstock_713674864

Pripravili sme pre Vás DISKUSIU PRE RODIČOV, kde môžete:

  • zadať svoje otázky
  • podeliť sa navzájom o skúsenosti
  • pochváliť Vašu školskú jedáleň

Veríme, že toto rodičovské fórum prinesie zaujímavú a podnetnú spätnú väzbu.

diskusia k článku
Ne/vydanie obedu
Jana 18.9.2020
Dobrý deň, Ráno sme volali do MŠ, že naše dieťa do konca týždňa odhlasujeme zo škôlky a že si prídeme pre obed. Do telefónu bolo učiteľkou povedané, že obed si môžeme vyzdvihnúť do 11 hod. Keďže ja som s chorým dieťaťom doma, šiel manžel z práce. Prišiel 11.15, pretože až od 11tej majú obednú prestávku a obed mu vydaný nebol (len do 11tej hodiny). Také je rozhodnutie vedúcej školskej jedálne. Výdaj obedov pre detičky v škôlke je neskôr po 11 hod. Skutočne mu nemohol byť obed už vydaný? Má nato vedúca školskej jedálne právomoc takto obmedziť výdaj obedu?
Ak je dieťa zdravotne znevýhodnené , či je možnosť konzumácie školského obedu v domácom prostredí .
16.9.2020

Dobrý deň , chcela by som sa informovat , či môžem mojej dcérke zo školskej jedálne brat domov obedy v obedary , ak sa jedna o dieťa so zdravotným znevýhodnením . Jedna sa o to , ze moja dcerku navstevuje zakladnu skolu druhého ročníka , má individuálny výučný plán a je integrovaná . Chodí na 2-3 vyučovacie hodiny každý deň , lebo nezvláda všetky vyučovacie hodiny kvôli väčšiemu počtu žiakov . Moja dcérka ma diagnózu Aspergerov syndróm (jemná forma autizmu ) . Preto by som sa chcela informovat či je možnosť nosiť domov obedy zo školskej jedálne , lebo v jedálni je veľa detí a ona to nezvláda . Ďakujem za Vašu odpoved .

Re: Ak je dieťa zdravotne znevýhodnené , či je možnosť konzumácie školského obedu v domácom prostredí .
23.9.2020

Odpoveď Jedalne.sk

V zmysle  školského zákona (č.245/2008 Z.z.) má každé dieťa/ žiak nárok na odobratie obeda pokiaľ sa zúčastní vyučovacieho procesu. Podmienky odobratia obeda je potrebné si dohodnúť s vedúcim zamestnancom zariadenia školského stravovania.

prvý deň choroby
Lucia 10.9.2020
Ak neodhlasim dieťa, ktoré mi ochorelo ako je to z obedom v prvý deň choroby? Môžem si brať obed?
Re: prvý deň choroby
23.9.2020

Odpoveď Jedalne.sk

Povinnosťou zákonného zástupcu dieťaťa je oznámiť neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia v  škole a odhlásiť dieťa zo stravy. V prípade, ak tak nestihne v určenom čase, obed, ktorý si uhradí v plnej výške si môže v prvý deň ochorenia odobrať.  Vzhľadom na mimoriadnu epidemiologickú  situáciu v súvislosti s obmedzeniami ochorenia COVID 19, je potrebné brať do úvahy aj zvýšené náklady súvisiace s balením stravy do jednorazových obalov.
 

Je moja dcéra tiež predskolak?
Jana 13.8.2020
Moja dcéra nastúpila do posledného ročníka MŠ a zúčastňovala sa vychovno vzdelávacieho procesu. Napriek tomu som celý rok dostávala šeky na obedy v plnej výške + ostatné poplatky som uhrádzala v plnej výške. Na moju otázku prečo platím keď bud. rok už bude navštevovať ZŠ, mi bolo oznámené, že dcéra nemá "štatút predškoláka". (Dátum narodenia 2.9.2014, teda keď nastúpi do ZŠ, budem mať v deň nástupu 6 rokov.) Podotýkam,že dcéra bola zaradená do posledného ročníka MŠ a taktiež úspešne absolvovala psychologické vyšetrenie na predčasné zaškolenie. 1. Cieľom projektu "obedy zadarmo" nie je ušetrenie výdavkov pre rodičov v poslednom ročníku MŠ? 2. Mám platiť celý rok lebo mám šikovné dieťa? 3. Keď rodičia požiadajú o odklad tak 2 roky v MŠ neplatia obedy, keďže sú 2 roky v tej istej predškolskej triede???? To ako je možné?
Re: Je moja dcéra tiež predskolak?
17.8.2020

Redakcia Jeádlne.sk

Podľa  zákona  č. 544/2010 Z.z.o dotáciach, možno dotáciu  na podporu stravovacích návykov dieťaťa použiť
 
-       na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole a je predškolák. To znamená, že k 31.08.2020 dosiahlo vek šiestich rokov a od 01.09.2020 má plniť povinnú školskú dochádzku. 
Z uvedeného vyplýva, že dotácia na obedy "zadarmo" sa nevzťahuje na predčasne zaškolené deti.

Prvý deň choroby dieťaťa
Juri 22.11.2019
V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať s čipom do obedára v čase od 11.30 - 12.00 hod....znamená to, že v tento deň bude odobratá strava s dotáciou, alebo za plnú sumu?
Odpoveď JEDÁLNE.sk
JEDÁLNE.sk 22.11.2019

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa ustanovenia §4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách sa poskytuje za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu.

To znamená, že jednou z podmienok pre použitie dotácie je prítomnosť dieťaťa na vyučovaní. V prípade ochorenia dieťaťa táto podmienka nie je splnená a zákonný zástupca dieťa je povinný oznámiť neprítomnosť dieťaťa na vyučovaní v škole a zároveň ho zo stravy odhlásiť. Ak tak nemohol a neurobil, z akýchkoľvek dôvodov, uhradí stravné v plnej výške stravnej jednotky. V prvý deň choroby dieťaťa si zákonný zástupca môže obed prevziať do obedára ( podmienky, čas a spôsob prevzatia si určí školská jedáleň). Povinnosti pri odhlasovaní alebo prihlasovaní dieťaťa na stravu si upravuje zriaďovateľ školy (napr. vydaním VZN) alebo priamo škola v rámci svojich interných predpisov.

Nárok na dotáciu pri domácom vzdelávaní
Elena 18.11.2019
Dobrý deň prajem, obraciam sa na Vás s prosbou o radu. Som mamička druháka, ktorý je na domácom vzdelávaní. Chcela by som sa opýtať, či si môžem nejako uplatniť dotáciu na tzv. obedy zadarmo. Myslím si, že aj moje dieťa má v zmysle Ústavy SR nárok na takúto dotáciu. Aj ono sa poctivo vzdeláva, má nadpriemerné výsledky. Aj ono potrebuje na obed jesť, ako hociktoré iné dieťa. Aj nás jeho obed stojí peniažky, a to oveľa viac, ako deti v základných školách, ktoré sú dotované štátom. Avšak nikde som nenašla, akým spôsobom si môžeme tento nárok uplatniť. Ďakujem pekne a prajem pekný deň.
Odpoveď JEDÁLNE.sk
JEDÁLNE.sk 18.11.2019

Podľa § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách sa dotácia na stravu poskytne v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej  škole a odobralo stravu.

 

Cieľom zákona bolo podporiť zdravé stravovacie návyky u detí a preto jednou z podmienok poskytnutia dotácie je samotné odobratie stravy, pod ktorým je potrebné rozumieť konzumáciu obeda dieťaťom v zariadení školského stravovania.

 

Podkladom pre vyúčtovanie poskytnutej dotácie je účasť dieťaťa na vyučovaní zaznamenaná v triednej knihe a záznam o odobratí stravy v zariadení školského stravovania.

 

Podľa vyššie uvedeného ustanovenia zákona, dotáciu na stravovanie môže zriaďovateľ školy vyplatiť rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti iba v tom prípade, ak dieťa vyžaduje podľa posúdenia lekára osobitné stravovanie a škola ( zriaďovateľ ) nezabezpečuje diétne jedlo podľa osobitného predpisu.

 

 

Obedy predskolaci
Anna 11.10.2019
Dobry den syn je predskolak a plati za obedy viac ako seddyrin syn piatak?
Odpoveď JEDÁLNE.sk
JEDÁLNE.sk 13.11.2019

Dieťa - predškolák materskej školy  celodennou výchovou  odoberie denne tri jedlá - desiatu, obed a olovrant , na ktoré mu je poskytnutá dotácia na stravovanie vo výške 1,20€. Zákonný zástupca dieťaťa  uhradí rozdiel do výšky finančného limitu na tri jedlá, ktorý vznikne po odrátaní poskytnutej dotácie.

Žiak základnej školy odoberie denne jedno jedlo- obed, na ktorý dostane dotáciu na stravovanie taktiež vo výške 1,20€. Ak poskytnutá dotácia nepokryje výšku finančného limitu na obed, rozdiel uhradí zákonný zástupca dieťaťa.

8ročné gymnázia
Slavka 29.9.2019
Chcem sa opýtať, prečo žiaci 8ročného gymnázia si musia platiť stravu. Mám dvojčatá v sekunde-12ročné a stravu platîm. Zato, že sú múdrejšie ale stále školopovinné, tak si musíme platiť?
Odpoveď JEDÁLNE.sk
JEDÁLNE.sk 13.11.2019

Vzhľadom k tomu, že osemročné gymnáziá sú zaradené do sústavy stredných škôl a dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje na obed a iné jedlo deťom materskej školy a žiakom základnej školy, žiaci osemročných gymnázií podľa zákona č. 544/2010Z.z. o dotáciách nemajú nárok na dotáciu  na stravovanie .

Pridať komentár k článku
Naši partneri