Telefon: +421 905 030 096 | E-mail: info@jedalne.sk

Budeme za vami stáť

Prinášať vám informácie zo zákulisia slovenských kuchýň - to je jedna z našich priorít.

DSC_0140

Jedalne.sk je Informačný portál spoločného stravovania.

Ukazuje čo sa deje pod pokrievkou a otvára dvere všetkým témam v školskom stravovaní.

Vytvára priestor pre všetkých stúpencov kvalitného stravovania a podnecuje pracovníkov v obore k produktívnej diskusii a spolupráci. Umožňuje odprezentovať výsledky a otvoriť aj témy, ktoré by inak ostali skryté.

Zaujíma sa o všetky aspekty, ktoré stoja za prípravou kvalitného, chutného a výživného jedla.

Jeho úlohou je:

1. Zabezpečiť pre vás aktuálne informácie z oblasti školského stravovania
2. Prinášať odborné diskusie a blogy
3. Ponúknuť a upozorniť vás na kvalitné kurzy a školenia v obore
4. Vytvoriť pre vás priestor na otázky a odpovede
5. Podnietiť vás k vzájomnej produktívnej spolupráci
6. Budovať povedomie o kvalite školského stravovania
7. Prezentovať verejnosti a stravníkom výsledky vašej práce
8. Prizývať kompetentných k riešeniu vašich problémov
9. Podporovať tradíciu aj predstavovať moderné trendy v stravovaní
10. Byť tu pre vás a stáť za vami


Všimli ste si napríklad, že v školských jedálňach pracujú veľmi šikovné kuchárky? Ale že najznámejší šéfkuchári sú muži? Čo myslíte, prečo je to tak?

Porovnali ste si niekedy obed v reštaurácii a v školskej jedálni v pomere kvalita cena? Na koľko vás vyjde rodinný obed? Kde sa varí najlepšie?

Aký je rozdiel v stravovaní detí, mládeže a dospelých? Čo komu najviac chutí?

Tradičné jedlá alebo moderný životný štýl v stravovaní?

Pripravujeme odborné ale aj populárne témy, ktoré ovplyvňujú vaše pracovné prostredie. Hľadáme pre vás nové a prínosné informácie. Predstavíme vám odborníkov na poli školského stravovania, oddaných zamestnancov ale aj neprajníkov a oponentov. Budeme diskutovať a zasadzovať sa o upriamenie pozornosti na problémy, ktoré treba riešiť.

Jedlo je veľká téma každého z nás. Je to najlepšia medicína na svete. Zaslúži si našu pozornosť. Rovnako, ako vy. Ľudia, ktorí nám ho pripravujú.

Budeme sa na vás obracať a vyzývať vás k aktivite. Záleží nám na tom, aby sa z vás stali spolutvorcovia portálu Jedalne.sk. Aby to bol váš komunikačný kanál. Aby vám slúžil a skutočne pomáhal.

Napíšte nám, čo vás zaujíma a my vám o tom prezradíme všetko čo vieme, zistíme čo nevieme. Budeme za vami stáť a oslovovať kompetentných tak, aby sme spolu zmenili to, čo zmeniť treba.