Sanitácia

Gabriela napísal/a 23 máj 2023

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či môže pomocná kuchárka chodiť umývať podlahy do jedálne MŠ po každom vydaji jedla( desiata,obed,olovrant). Nedochádza ku kontaminácii -prepájanie čistej a nečistej zóny?

Jedálne.sk napísal/a 31 máj 2023

Činnosti, ktoré vykonáva zamestnanec, určuje zamestnávateľ v opise jeho pracovnej činnosti a v pracovnej náplni konkrétneho zamestnanca. Ak za priestory jedálne MŠ zodpovedá zariadenie školského stravovania, zodpovednosť za čistotu a frekvenciu umývania určí vedúci zamestnanec zariadenia školského stravovania. Žiadny legislatívny predpis neudáva, že je potrebné podlahy umývať po každom vydanom jedle.

Podľa systému HACCP a sanitačného programu pre ZŠS sa podlahy v prevádzke umývajú teplou vodou so saponátom 1x denne, zvyčajne po ukončení výdaja jedál, t.j. na konci smeny. Samozrejmosťou je, že zamestnanec, ktorý vykonáva sanitáciu, nemôže ju vykonávať v pracovnom odeve , v ktorom manipuluje s potravinami a hotovými pokrmami.

Jedálne.sk napísal/a 08 jan 2023

Dobrý deň, je stanovená počet sanitarnych dní v roku? Prip. Minimálny počet? Nemyslím, čo máme my v prevádzkovom poriadku a danitacnom, ale všeobecne. Ďakujem Ĺubica

Jedálne.sk napísal/a 08 jan 2023

SANITÁCIA v potravinárstve je nepretržitý komplex činností, ktorými sa v potravinárskej prevádzke a v jej okolí zabezpečujú požiadavky na zvyšovanie hygienickej úrovne výroby, vytváranie a dodržiavanie podmienok na výrobu zdravotne neškodných, biologicky a nutrične vysokohodnotných potravín. Spracovaný a implementovaný plán čistenia, sanitácie a dezinfekcie musí mať každá prevádzka, v ktorej sa akýmkoľvek spôsobom manipuluje s potravinami.

Sanitácia v stravovacom zariadení sa vykonáva podľa harmonogramu priebežne, denne, týždenne, mesačne, štvrťročne a ročne podľa plánu, ktorý je uvedený v sanitačnom programe. Sanitačný program priamo nadväzuje a úzko súvisí s HACCP systémom a prevádzkovým poriadkom.

Vypracovaný plán určuje činnosti, ktoré je potrebné vykonať pre zabezpečenie zdravotne bezpečnej prevádzky, nestanovuje za aký čas resp. za koľko dní sa tieto činnosti majú vykonať. Rozhoduje veľkosť výrobných priestorov, počet technologických zariadení, počet zamestnancov a pod..

„Veľká sanitácia“ v zariadeniach školského stravovania sa vykonáva len v čase školských prázdnin. Druh sanitačných prác (počet sanitačných dní vrátane maľovania priestorov) určí vedúci zamestnanec zariadenia školského stravovania podľa potreby a veľkosti výrobných priestorov v prevádzkovom poriadku zariadenia školského stravovania.

Podľa §3 ods.5 písm. f) vyhlášky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania „Organizáciu v školskej jedálni upravuje prevádzkový poriadok, ktorého obsahom je aj zabezpečenie hygienického režimu a určenia sanitácie aj počas školských prázdnin,“ .

VIS Slonensko

Pridať komentár k diskusii

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Thuries Academy
Granuldisk
LogIQ
Gastro Mach
Scanbox
Metos
Espik
Bidfood
Kema
Lawex
Gastma
Gastrolux
Rubbermade
Pomôžeme vám nájsť článok