Dotácia na stravu-suchá strava

Jedálne.sk napísal/a 08 feb 2024

Dobrý deň. Má nárok na dotáciu na stravu dieťa MŠ predškolák ak je mu poskytovaná suchá strava vo forme bagety? Jedná sa o poldennú prevádzku MŠ - elokované pracovisko s prevádzkou od 7,30 do 11,30 hod. MŠ má samostatnú právnu subjektivitu a jej súčasťou je aj ŠJ /kuchyňa/ avšak s nedostatočnou kapacitou, preto sa elokované pracovisko riešilo formou donášky suchej stravy od externého dodávateľa. Ďakujem za odpoveď a prajem pekný deň

Jedálne.sk napísal/a 08 feb 2024

Na uvedený „problém“ je potrebné sa pozrieť z viacerých strán.

1. Podľa § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách sa dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa poskytuje na zabezpečenie obeda a iného jedla.

Podmienkou použitia dotácie je príprava OBEDA a až potom je iné jedlo. Zákon o dotáciách neurčuje čo má obed obsahovať a neurčuje jeho spôsob prípravy.

2. Možno považovať suchú bagetu za OBED (polievka, hlavné jedlo, nápoj)? Je v tomto prípade dotácia použitá na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa?

Podávanie suchej stravy v školskom stravovaní nie je legislatívne podložené, a prípustné je podať suchý obed vo výnimočných prípadoch, v čase havarijnej situácie, výpadku pracovných síl, počas školských výletov a pod.

Dlhodobo podávaná suchá strava nespĺňa základné požiadavky ustanovené

v §140 a §141 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní. Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň neposkytuje jedlá a nápoje podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie a zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov.

3. Výživová hodnota podávaných pokrmov(bagiet) nevychádza z obsahu výživových faktorov podľa odporúčaných výživových dávok pre deti a mládež v súlade s §10 vyhlášky č. 533/2007. Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania.

4. Jedlá a nápoje podávané vo výdajnej školskej jedálni majú byť, podľa §141 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z., dodávané zo školskej jedálne. T.j. z jedálne, ktorá je zaradená v sieti škôl a školských zariadení SR.

Externý dodávateľ je zaradený v sieti škôl a školských zariadení SR? Riadi sa všeobecne záväznými predpismi pre školské stravovanie?

Hrachový granuát

Pridať komentár k diskusii

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
Liebherr
Zdravýživka
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok