ŠJ zaradenie do siete

Jedálne.sk napísal/a 21 nov 2023

Prosím o usmernenie. Mám krízový stav, kedy nemáme v našej školskej jedálni zamestnancov (PN, iné..) , chceli sme dať do prenájmu školskú jedáleň súkromnému zriaďovateľovi. Je to možné urobiť, pretože proces zaradenia a vyradenia zo siete je zdĺhavý (ale pracuje sa na tom) a situáciu je potrebné riešiť už teraz. môže poskytovať stravu tretia osoba bez zaradenia do siete? Ďakujeme.

Jedálne.sk napísal/a 21 nov 2023

Podľa §139 zákona č. 245/2008 Z.z. Zákon o výchove a vzdelávaní "školské stravovanie zabezpečujú zariadenia školského stravovania". T. z., zariadenie, ktoré je podľa zákona č. 596/2006 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve zaradené v sieti škôl a školských zariadení SR. Realizácia zmien v sieti škôl nie je komplikovaná a odporúčame ju urobiť pred zmenami, ktore chystáte vykonať.

Podľa Vami uvedeného sa môžete dostať do situácie, kedy finančné prostriedky na potencionálnych stravníkov školy Vám zriaďovateľ neposkytne z dôvodu, že škola už nebude poskytovať stravovanie v školskej jedálni, ktorá je jej súčasťou, ale tretia osoba . Jednalo by sa o poskytnutie verejných financií tretej osobe.

Druhý problém Vám vznikne aj pri poskytovaní dotácie na stravovanie z úradu práce.

A po tretie, výber dodávateľa stravy by ste mali zabezpečiť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Hrachový granuát

Pridať komentár k diskusii

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
Zdravýživka
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok