Podávanie mikrozeleniny v škôlke

Jedálne.sk napísal/a 07 nov 2023

Dobrý deň, som vedúca školskej jedálne, deťom pripravujeme len desiaty a olovranty, obedy sa k nám dovážajú. Chcela by som sa Vás spýtať otázku. Naša škôlka sa zapojila do projektu "Microgreen" (mikrozelenina bylinky a semená, dodávané budú sponzorsky, pestovať si ich budú deti v škôlke), tieto klíčky by chceli učitelia podávať deťom v rámci desiaty a olovrantu na chlebík v školskej jedálni. Prosím Vás môže školská jedáleň podávať tieto klíčky na chlieb alebo nemôže? Ďakujem

Jedálne.sk napísal/a 07 nov 2023

Mikrobylinky obsahujú veľkú dávku minerálov, vitamínov a antioxidantov. Tieto živiny posilňujú imunitu a sú skvelou prevenciou proti chorobám. Mikrobylinky sú pre deti prospešné, pretože okrem antioxidantov obsahujú aj veľa vitamínov, ktoré sú dôležité pre ich zdravý vývoj.

Odporúčania:

  • Odporúčajú sa však mikrobylinky pestované v pôdnom prostredí a nie tie, ktoré sú pestované hydroponicky ako klíčky. Zlé vetranie a nedostatočné vystavenie slnečnému žiareniu pri hydroponickom pestovaní podporuje rast húb a baktériií, ktoré by mohli deťom ublížiť.
  • Pri "domácom" pestovaní je podmienkou, aby mikrobylinky rástli v čistom prostredí.
  • Deťom je potrebné prispôsobiť dávkovanie mikrobyliniek. Rovnako ako pri inej zelenine, väčšie množstvo by mohlo spôsobiť hnačku alebo žalúdočné ťažkosti.
  • V každom prípade konzumáciu vhodnej mikrozeleniny a celkového množstva je potrebné konzultovať s pediatrom.

Zhrnutie:

Mikrobilinky, mikrozelenina a naklíčené semená sa nenachádzajú v registri receptúr MSN pre školské stravovanie, preto nie je možné ich zaraďovať do jedálneho lístka detí. Pre zaradenie týchto surovín do receptúr pre školské stravovanie a ich povolenie primeraného množstva je potrebné odborné stanovisko pediatrov a hygienikov.

Všetky suroviny, ktoré sa používajú na prípravu pokrmov v zariadeniach školského stravovania (nielen školského) musia mať doklady vysledovateľnosti. Vysledovateľnosťou potravinovej bezpečnosti sa rozumie, že potravinový výrobok a jeho zložky je možné vystopovať tam a späť v potravinovom reťazci. Vysledovateľnosť zahŕňa dokumentáciu výroby, spracovania a distribúcie potravinárskych výrobkov a prísad.

Prevádzkovateľ zariadenia spoločného stravovania je povinný viesť záznamy o všetkých dodávateľoch a odberateľoch zložiek potravín a potravín, zaviesť vysledovateľnosť potravín a látok, ktoré sú určené na pridávanie do potravín vo všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie a zabezpečiť identifikáciu ich dodávateľov.

Výroba, manipulovanie a umiestňovanie na trh potravín ( vrátane spoločných stravovacích zariadení) podlieha kontrolným orgánom štátnej a regionálnej veterinárnej a potravinovej správy. Prvovýrobca aj malých množstiev produktov rastlinného pôvodu, ktoré chce ponúkať verejnosti, je povinný svoju činnosť zaregistrovať na príslušnom úrade regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (napr. zelenina a ovocie zo školských záhrad).

Hrachový granuát

Pridať komentár k diskusii

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
Zdravýživka
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok