Pomocná kuchárka

Jedálne.sk napísal/a 20 sep 2023

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať. Po dlhom prosení riaditeľky a pána starostu nám pridelili do kuchyne v ktorej sme na 260 obedov pracovali 2 kuchárky a vedúca s úväzkom 75%vedúca a 25% kuchárka rómku, ktorá nemá odbornú spôsobilosť. Môže osoba ,ktorá pracuje v kuchyni umývať jedáleň po stravníkoch?
Darina

Jedálne.sk napísal/a 20 sep 2023

Zamestnanec , ktorý pracuje v zariadení školského stravovania manipuluje s potravinami, pokrmami alebo nápojmi musí byť odborne a zdravotne spôsobilý. Odbornú spôsobilosť preukazuje diplomom o vzdelaní alebo osvedčením o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti. Zdravotnú spôsobilosť preukazuje zdravotným preukazom.

Umývanie podláh v školskej jedálni, čiže upratovacie práce, nepatria podľa katalógu pracovných činností do činností v okruhu stravovania ( príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 341/2004 Z. z.). Pokiaľ má zamestnanec takúto činnosť vykonávať musí to byť uvedené v pracovnej zmluve a v opise činnosti (pracovnej náplni).

Dôležité je pripomenúť, že táto činnosť musí byť časovo oddelená od činnosti pri manipulácii s potravinami a pokrmami. Zamestnanec pri upratovaní jedálenských priestorov musí mať vyhradený pracovný odev.

Robot R301

Pridať komentár k diskusii

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
Zdravýživka
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok