Bezlepková diéta

Jedálne.sk napísal/a 20 sep 2023

Dobrý deň prajem. Požiadala by som pomoc v nasledovných otázkach. Mám celiakiu a na základe potvrdenia od gastroenterológa som doteraz dostala príplatok na stravu, nakoľko v školskej jedálni som nemala možnosť objednať bezgluténovú stravu. Od septembra už budú podávať aj taký obed. Mám ale obavy, či to bude naozaj bezlepková, či budú dodržiavať prísne pravidlá, samostatnú kuchyňu... Moja prvá otázka je: v takomto prípade, keď sa bojím o svoje zdravie, mám nárok naďalej na peňažný príspevok, alebo iba na obed na pracovisku? Druhá otázka: už viem, že môj obed bude drahší ako pre zdravých. Zriaďovateľ mi prispeje rovnakou sumou ako pre ostatných, alebo podľa ceny obeda. Ďakujem za odpoveď. Margita

Jedálne.sk napísal/a 20 sep 2023

Podľa §140 ods.5 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa

„V školskej jedálni sa môžu pripravovať diétne jedlá pre deti a žiakov, u ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie podľa materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre diétne stravovanie vydané ministerstvom školstva.“

Z Vašej otázky usudzujeme, že ste zamestnancom školy. Podľa znenia školského zákona školská jedáleň nezabezpečuje diétne stravovanie pre zamestnancov školy a školského zariadenia. Ministerstvo školstva vydalo finančné pásma B pre zamestnancov v bežnom spôsobe stravovania, s diétnym stravovaním zamestnancov neuvažovalo.

Pokiaľ zriaďovateľ rozhodol, že školská jedáleň bude zabezpečovať diétne stravovanie pre deti a žiakov, pri výrobe pokrmov a nápojov bude školská jedáleň postupovať podľa receptúr pre diétne stravovanie pre deti a žiakov vydaných ministerstvom školstva účinných od 1.9.2023.

Podľa §152 ods.6 písm. c) zákona č 311/2001 Z.z. Zákonník práce „Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie v sume podľa odseku 8, ak zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom“.

Podľa uvedeného zamestnávateľ nevie zabezpečiť diétne stravovanie zamestnancov z dôvodu, že školská jedáleň nezabezpečuje diétne stravovanie pre dospelých stravníkov a nevie určiť finančné pásmo pre diétne stravovanie dospelým stravníkom.

Robot R301

Pridať komentár k diskusii

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
Zdravýživka
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok