Obsluha deti MŠ pri ZŠ s MŠ

Jedálne.sk napísal/a 14 sep 2023

Dobrý deň. Pred rokmi, keď sme mali menej stravníkov sme polievočku deťom MŠ servírovali do tanierikov my. Zavedením dotácie na stravu nám narástol počet stravníkov o 70%. Ženy v kuchyni ťahajú z posledného, do roboty chodia už od 5. 00 h, len aby sa to všetko stihlo. Nemajú už ani čas na obed a nie ešte čas na nalievanie polievky deťom MŠ. Sme zariadenie, kde sa okrem detí MŠ stravujú aj deti ZŠ. Učiteľky MŠ boli však na nejakom školení usmernené, že oni to vykonávať nemôžu, my to nestíhame. Bojím sa, že mi všetky žienky dajú výpoveď. Prečo by učiteľky nemohli naberať deťom polievku? Dobrá vôľa tu nie je, ako si pomôcť?!?

Jedálne.sk napísal/a 14 sep 2023

Pokiaľ nie je dobrá vôľa, nie je ani cesta.

zamestnanec , ktorý manipuluje s potravinami, pokrmami alebo nápojmi musí byť odborne a zdravotne spôsobilý. Odbornú spôsobilosť preukazuje diplomom o vzdelaní alebo osvedčením o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti.

Zdravotnú spôsobilosť preukazuje zdravotným preukazom.

Odporúčame prerokovať vyťaženosť zamestnancov v zariadení školského stravovania so zamestnávateľom.

Espik

Pridať komentár k diskusii

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok