Skončenie pracovného pomeru z dôvodu dovŕšenia veku 65 rokov

Vilma napísal/a 28 aug 2023

Prosím Vás chcem sa spýtať či môže pomocná sila čiže prevádzkový zamestnanec ísť vydávať prichystané obedy do druhej školskej jedálne. ĎAKUJEM.

Jedálne.sk napísal/a 14 sep 2023

Odpoveď: Áno môže, zamestnanec musí mať však v pracovnej zmluve uvedené aj toto miesto výkonu práce.

§ 43 č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

Podstatné náležitosti pracovnej zmluvy

(1) Pracovná zmluva obsahuje identifikačné údaje zamestnávateľa a zamestnanca. V pracovnej zmluve je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť podstatné náležitosti, ktorými sú:

a) druh práce a jeho stručná charakteristika,

b) miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto) alebo miesta výkonu práce, ak ich je viac, alebo pravidlo, že miesto výkonu práce určuje zamestnanec.

Jedálne.sk napísal/a 12 júl 2023

Dobrý deň, prosím Vás potrebujem sa poradiť, mám hlavnú kuchárku ktorá v októbri 2022 dosiahla vek 65 rokov, môže pracovať ak má záujem aj ona aj mi dalej? A v pozícii hlavnej kuchárky?

Ďakujem veľmi pekne za radu.

Jedálne.sk napísal/a 12 júl 2023

Skončenie pracovného pomeru z dôvodu dovŕšenia veku 65 rokov a veku určeného na nárok na starobný dôchodok sa vzťahuje na pedagogických zamestnancov, nie na zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. U uvedeného dôvodu, pokiaľ je zamestnankyňa naďalej zamestnaná a vykonáva činnosť hlavnej kuchárky, túto funkciu jej môžete zmeniť len s jej súhlasom resp. na jej požiadanie.

Espik 2

Pridať komentár k diskusii

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok