Nárok na dotáciu počas účasti dieťaťa na školskej akcii

Jedálne.sk napísal/a 31 máj 2023

Dobrý deň, chcem sa spýtať, ako je to s nárokom na dotáciu v rôznych prípadoch - keď sú deti napr. v škole v prírode alebo aj na lyžiarskom, tak sa zúčastňujú vyučovacieho procesu, ale mali by mať obed zadarmo? Rodičia totiž buď zabudli odhlásiť a prišli pre obed (jedlo prevzaté bolo) alebo sa dožadujú vyplatenia dotácie za dni, keď je ich dieťa v ŠvP / na LV. - naopak keď deti sú na rôznych školských súťažiach (olympiáde) alebo aj na prijímacích pohovoroch - a prídu si prevziať obed, lebo často sa to koná na ich škole. Ibaže na vyučovaní sú zapísané ako chýbajúce. Ďakujem za odpovede. Viera

Jedálne.sk napísal/a 31 máj 2023

Otázka č. 1: Žiaci, ktorí sa zúčastňujú vedomostných a športových súťaží a reprezentujú školu, sa podľa pokynov Štátnej školskej inšpekcie, zapisujú do dochádzky ako chýbajúci žiaci, nie sú prítomní na vyučovaní v škole, ale počet vymeškaných hodín sa uvedie 0, zároveň sa do poznámky uvedie druh súťaže, vrátia sa spolu s pedagogickým dozorom do školy na obed. Súťaže pre školy sú organizované IUVENTOU a žiakom sa poskytuje len malé občerstvenie. Majú žiaci nárok na dotáciu na stravu, ak sa zúčastnia vedomostných a športových súťaží, vrátia sa s pedagogickým dozorom do školy a odoberú obed v školskej jedálni?

Odpoveď: Áno, dotáciu je možné poskytnúť, podmienka, že sa dieťa zúčastnilo vyučovania a odobralo obed je splnená podľa zákona o dotáciách.

Otázka č. 2: Žiaci základnej školy sa počas školského roka zúčastňujú výletov, plaveckých výcvikov a kultúrnych podujatí, teda vyučovanie nie je v škole, ale mimo školy. Po ukončení týchto aktivít, ktoré sa vykonávajú v rámci vyučovania mimo školy, sa žiaci spolu s pedagogickým dozorom vrátia do školy na obed. Majú nárok na dotáciu na stravu, ak sa zúčastnia vyučovacích aktivít mimo školy, s pedagogickým dozorom sa vrátia do školy a odoberú obed v školskej jedálni?

Odpoveď: Áno, dotáciu je možné poskytnúť, podmienka, že sa dieťa zúčastnilo vyučovania a odobralo obed je splnená podľa zákona o dotáciách. Dotáciu nie je možné poskytnúť v prípade, že dieťa je v škole v prírode, alebo na lyžiarskom výcviku. Vtedy je zo stravy v jedálni odhlásené a pobyt je dotovaný z iných finančných prostriedkov. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka je povinný odhlásiť zo stravovania v školskej jedálni.

Otázka č. 3: Žiaci športových tried sa zúčastnia na vyučovaní len 2 hodiny, po druhej vyučovacej hodine sa zúčastnia súťaže mimo školy. Stravu v školskej jedálni nemôžu odobrať z dôvodu, že sú na súťaži mimo školy a z časových dôvodov by nestihli prísť na obed do školskej jedálne. Môže škola čerpať dotáciu na stravu pre žiakov športových tried tak, že školská jedáleň pripraví balíček-suchú stravu?

Odpoveď: Ak sa dieťa zúčastní vyučovania, aj keď len 2 hodiny a odoberie obed – suchý balíček, dotáciu na stravu je možné poskytnúť. Pozor aj podaná suchá strava musí spĺňať OVD a musia byť dodržané podmienky výdaja a skladovania.
Ak dieťa neodoberie obed, resp., nedostane suchý balíček, dotáciu nie je možné poskytnúť.

Otázka č. 4: Žiak, ktorý sa zúčastní prijímacieho pohovoru na strednej škole, má nárok na obed s dotáciou?

Odpoveď: Ak sa žiak vráti do školy a odoberie obed v školskej jedálni , má nárok na dotáciu. V opačnom prípade je zákonný zástupca žiaka povinný žiaka odhlásiť zo stravovania.

Mgr. Ľudmila Očenášová
odbor metodiky | metodik pre ŠJ a ostatné ŠZ

Espik 2

Pridať komentár k diskusii

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok