Špeciálne diéty detí v škole v prírode, na lyžiarskom výcviku, výlete...

Jedálne.sk napísal/a 12 máj 2023

Dobrý deň, zabezpečujeme stravovanie pre deti počas školy v prírode, lyžiarskych kurzov, školských výletov. Častokrát sa týchto aktivít zúčastňujú deti s diétami, alergiami, intoleranciami na rôzne druhy potravín. Pre tieto deti sme schopní zabezpečiť stravu vyhovujúcu ich požiadavkám, avšak naša prevádzka nemá osobitné priestory ani osobitného zamestnanca na prípravu takejto stravy. Preto sa môže stať, že sa v jedle objavia stopy alergénov, napr. lepku, keďže v našej prevádzke sa vyrábajú aj múčne jedlá. Existuje nejaké tlačivo: Informovaný súhlas rodiča, o tom, že bol informovaný a súhlasí s podmienkami a postupom pripravovania jedla pre deti s diétami, ktoré by nás ako poskytovateľa stravovania bez osobitných priestorov na prípravu diétneho jedla, chránil pred možnými problémami, ak by nejaké dieťa malo zdravotný problém z nášho jedla? Rodičia chcú, aby sa dieťa zúčastnilo napr. školy v prírode a my robíme všetko preto, aby dieťa dostalo jemu vyhovujúcu stravu, ale predsa sa môže stať, že v jedle budú stopy alergénu. Preto by bolo vhodné, aby rodič takýto informovaný súhlas vopred podpísal.
Gabriela

Jedálne.sk napísal/a 12 máj 2023

Každá prevádzka verejného stravovania (nielen školského stravovania), pokiaľ zabezpečuje prípravu diétnych pokrmov, musí mať na ich prípravu odčlenené skladovacie priestory, vyhradené pracovné stoly, plochy a oddelené pracovné náradie.

Bez takto oddelenej prevádzky nemôžete pripravovať diétne jedlá pre deti. Pri výrobe diétneho jedla je potrebné zabezpečiť aj odber vzorky pokrmu, ktorú uhradí zákonný zástupca dieťaťa? Ktorý rodič dieťaťa podpíše Informovaný súhlas rodiča, s vedomím, že poskytnutý pokrm môže spôsobiť zhoršenie zdravotného stavu dieťaťa.

Žiadny informovaný súhlas Vás, ako poskytovateľa stravy, neochráni v prípade vzniku zdravotných problémov dieťaťa. Podľa §26 ods. 7 zákona č. 355/2007 Z. z. je prevádzkovateľ zariadenia spoločného stravovania určeného pre deti a mládež povinný pri voľbe stravy vychádzať z vekových potrieb stravovanej skupiny, prihliadať na vhodný výber surovín, ročné obdobie, čas, keď sa má poskytovať stravovanie, a ďalšie skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť zdravotný stav stravovaných detí a mládeže.

Espik

Pridať komentár k diskusii

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Thuries Academy
Granuldisk
LogIQ
Gastro Mach
Scanbox
Metos
Espik
Bidfood
Kema
Lawex
Gastma
Gastrolux
Rubbermade
Pomôžeme vám nájsť článok