Skolská jedálen vs. skolska výdajna

Jedálne.sk napísal/a 09 máj 2023

Dobrý den, v skole mame špecifický systém stravovania žiakov. - Škola si prenajíma priestor jedalne (kde stravnici konzumuju stravu), ale neprenajima/nevlastni priestor kuchyne. - Škola si teda vyberá dodávatela stravy, ktorý v zmysle zmluvy o podnajme s tretou stranou v tejto kuchyni varí a podava (v zmysle vyhlasok) stravu pre cca 450 stravnikov (MŠ desiata+obed+olovrant a obedy pre ZŠ, Strednu skolu, zamestnacov a vrejnosť (dodávateľ je zaradený v sieti.) Radi by sme mali 2 dodávateľov. - Jeden dodávateľ (A), ktorý by varil v priestore kuchyne pre ZS, Strednu skolu a verejnost (cize skolska jedalen). - Druhy dodavatel (B), ktorý by priestor kuchynu vyuzíval len ako skolsku výdajnu pre MŠ (priestor kuchyne splna podmienky pre výdajňu.).

OTAZKA 1. Je možné kumulovať priestor kuchyne jednak na varenie a jednak na vydajnu (oddelene funkcie by zabezpecoval tím specifických zamestnacov, ktorí by vykonavali svoje role oddelene).

OTAZKA 2. Kde najdeme hygienicke poziadavky a vydaj stravy v prípade, ze by skola sa rozhodla stavbnými upravami dostavať samostatnu sk. vydajnu?

Vopred ďakujeme za pomoc. Lucia

Jedálne.sk napísal/a 09 máj 2023

Nájomný priestor kuchyne, ktorá nie je zaradená v Sieti škôl a školských zariadení SR, nemožno považovať za školskú jedáleň alebo výdajnú školskú jedáleň.

Podľa zákona č. 245/2009 Z. z. (školský zákon) zariadením školského stravovania je školská jedáleň alebo výdajná školská jedáleň. Ak by zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia žiadal o zaradenie do siete škôl o takýto „kumulovaný“ priestor kuchyne rozdelený na kuchyňu a výdajňu na jednej adrese sídla s dvomi poskytovateľmi pokrmov a nápojov, ministerstvo školstva rozhodne o nezaradení takéhoto „hybridu“ do siete škôl.

Z vašej otázky vyplýva, že jedáleň a kuchyňa nie sú zaradené v sieti, preto nepodliehajú všeobecne-záväzným prepisom platným pre zariadenia školského stravovania. Štátny zdravotný dozor nad zariadeniami verejného stravovania vykonáva príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý posúdi ( rozdelené) prenajímané priestory a rozhodne o uvedení priestorov do prevádzky.

Podrobnosti na stavebno-technické riešenie, priestorové usporiadanie, vybavenie priestorov ustanovuje vyhláška č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania.

Mgr. Ľudmila Očenášová

VIS Slonensko

Pridať komentár k diskusii

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Thuries Academy
Granuldisk
LogIQ
Gastro Mach
Scanbox
Metos
Espik
Bidfood
Kema
Lawex
Gastma
Gastrolux
Rubbermade
Pomôžeme vám nájsť článok