Režijné náklady

Jedálne.sk napísal/a 24 jan 2023

Dobrý deň, poprosím vás, o radu. Sme ZŠ s MŠ a máme jedáleň. Zamestnávateľ prispieva zamestnancovi 55 percent z ceny jedla, v čom sú už zahrnuté režíjne náklady. Náš zriaďovateľ žiada, aby si každý zamestnanec platil naviac ešte 0,30 eur tak ako žiaci. Je to prosím vás oprávnené?

Viera

Jedálne.sk napísal/a 24 jan 2023

Podmienky stravovania zamestnancov a výšku príspevku na stravovanie ustanovuje Zákonník práce v § 152.

Podľa odseku 3) Zamestnávateľ prispieva na stravovanie v sume najmenej 55% ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Príspevok podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. Okrem toho zamestnávateľ poskytuje príspevok podľa osobitného predpisu.

Celkovú výšku ceny jedla pre zamestnancov a iné fyzické osoby v ŠJ tvorí príspevok na úhradu nákladov na nákup potravín (vo výške určeného finančného pásma B) a príspevok na režijné náklady ( vo výške skutočných nákladov na výrobu jedného jedla).

Ak zamestnávateľ prispieva najmenej 55%, podľa uvedeného zamestnanec prispieva najviac 45% . Úhrada zamestnanca sa môže znížiť o príspevok zamestnávateľa podľa osobitného predpisu (sociálny fond).

Zriaďovateľ školy a školského zariadenia podľa §140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže určiť príspevok na úhradu režijných nákladov pre zákonných zástupcov detí a žiakov ( nie zamestnancov).

V prípade ďalšej úhrady zamestnanca, konkrétne príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov vo výške 0,30€, ktorý zriaďovateľ určil pre zákonných zástupcov detí a žiakov, by zamestnanec prispel na stravovanie vo výške 45% z ceny jedla + 0,30€.

Porušenie ustanovenia §152 ods. 3 zákonníka práce, príspevok zamestnávateľa na stravovanie najmenej 55% z ceny jedla by sa znížil o 0,30€.

Espik 2

Pridať komentár k diskusii

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Thuries Academy
Granuldisk
LogIQ
Gastro Mach
Scanbox
Metos
Espik
Bidfood
Kema
Lawex
Gastma
Gastrolux
Rubbermade
Pomôžeme vám nájsť článok