+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

DISKUSIA

STRATILI SA PROBLÉMY V ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ? NESTRATILI!
VRÁŤME ICH DO REALITY A VYJADRIME SVOJ NÁZOR A POTREBY.
POMÁHAJME SI NAVZÁJOM V DOBREJ DISKUSII.

diskusie

Re: obedy zadarmo

Odpoveď Jedalne.sk

Otázka skončenia „obedov zadarmo“ je k dnešnému dňu stále otvorená. Zatiaľ žiaden pripravovaný  legislatívny predpis neupravuje ich zrušenie.  
 

Riadiť ŠJ nie je jednoduché
Páči sa mi názor na dlho neriešený problém s vedúcimi ŠJ - riadiť prevádzku. Teším sa na ďalšie postrehy v manažovaní prevádzky. Stela
Svetový deň mlieka v školách
Obdivuhodná akcia všetkých zúčastnených, pretože veľa záleží od ľudí ako pristupujú k takýmto možnostiam prezentácie.
Re: Školské programy

Odpoveď Jedálne.sk

V článku  ŠKOLSKÉ MLIEKO A ŠKOLSKÉ OVOCIE - ODPOVEDE NA NAJČASTEJŠIE OTÁZKY sme zverejnili  dokument  vydaný Ministerstvom poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR v jeho plnom znení. 
Podľa vydaného usmernenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry, ak sa škola zapojená do školského programu rozhodne distribuovať výrobky školských programov prostredníctvom zariadenia školského stravovania nad rámec obeda, je povinná zverejniť informáciu aj v jedálnom lístku, ako aj na mieste distribúcie (napr. pri výdajnom okienku v školskej jedálni).

Normy 2
Re: Normy

Odpoveď Jedálne.sk

Pri vypracovaní receptúry sa u pokrmov (polotovarov), ktoré sa pripravujú varením vo vode počíta s 10% zvýšením hmotnosti.  T.j. na žiaka I. stupňa knedle 170g+10%=189g+20g (maslo)=208g porcia po uvarení.  

Pri príprave takýchto pokrmov musíme brať úvahy, že tieto výrobky sú od rôznych výrobcov a nie všetky spĺňajú bežné štandardy výťažnosti, kvality, obsahu vody vo výrobku a podobne.

Cieľom školského  stravovania  je dosiahnuť, aby bol  žiak - stravník spokojný, to znamená dodržať hmotnosť porcie uvedenej na jedálnom lístku.  Podľa pokynov v aplikácii princípov k MSN je možné v preukázateľných prípadoch navýšiť vynormované potraviny  o 10%.  Odporúčame vám používať výrobky od výrobcov, ktorí sa vám osvedčili a polotovary používať LEN vo výnimočných situáciách. 
 

Re: výdaj obedov pre zamestnancov mimo budovy škol...

Odpoveď Jedálne.sk

Obedy zo školskej jedálne do výdajnej školskej jedálne sa prepravujú v prenosných termonádobách (várniciach). Stravníci (deti, žiaci aj zamestnanci) tieto konzumujú vo výdajnej školskej jedálni ( stravovanie bežným spôsobom). Nie je dôvod baliť zamestnancom obedy do jednorazových nádob. Jednorazové nádoby sa používajú ( a nahrádzajú pôvodné obedáre) pri výdaji obedov pre cudzích stravníkov, prípadne pre rodičov detí na dištančnom vzdelávaní. Náklady na zakúpenie jednorazových obalov znáša stravník .

MSN
Ak sa bude robiť inovácia v MSN, čo vítam, bude na 100% záležať či to jedálne príjmu na tom, či ostane normatív pracovníkov na súčasnej podobe. Lebo inovácie sa dajú robiť, len keď je dostatočný počet pracovníkov, keď majú na prípravu zložitých jedál čas a nie keď sa naháňajú a nevedia, kam skočiť skôr. Zvlášť teraz v zložitej covidovej dobe a v časoch, keď jedna pracovníčka vypadne sú pracovníčky rady, keď zvládnu navariť a vydať jedno jednoduché jedlo. O výdaji jedál ani nehovorím, v návaloch na jedálni nemá kuchárka čas robiť umelecké diela na tanieri. No a platy o tých radšej pomlčíme...tie sú na chvoste školy...aj upratovačky majú viac. Keď inovácie, tak vo všetkých smeroch, len potom to môže fungovať.
Naši partneri