+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

DISKUSIA

STRATILI SA PROBLÉMY V ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ? NESTRATILI!
VRÁŤME ICH DO REALITY A VYJADRIME SVOJ NÁZOR A POTREBY.
POMÁHAJME SI NAVZÁJOM V DOBREJ DISKUSII.

diskusie

Odpoveď JEDÁLNE.sk

Školský výlet a stravovanie
Podľa usmernenia MŠVVaŠ SR v Pedagogicko-organizačných pokynoch pre rok 2019/2020 je možné vo výnimočných prípadoch počas školských výletov podať ako hlavné jedlo suchú stravu pre deti a žiakov. Aj táto strava musí byť pripravená zo zdravotne bezpečných potravín so zodpovedajúcou energetickou a biologickou hodnotou. Školský výlet je jednou z aktivít výchovno-vzdelávacej činnosti, pri ktorej má dieťa, ak odoberie obed, nárok na poskytnutie dotácie na stravu podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách.

Sú vyprážané rezne a chlieb vhodnou náhradou hlavného jedla?
Pre zabezpečenie zdravotnej bezpečnosti pripravovaných a vydávaných pokrmov je školská jedáleň podľa §9 vyhlášky č. 533/2007 Z.z. o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania povinná postupovať podľa zásad správnej výrobnej praxe, dodržiavať pracovné postupy, v rámci ktorých je teplotný reťazec veľmi kritickým kontrolným bodom. Hotové pokrmy pri preprave - tepelne upravené mäso a výrobky studenej kuchyne (kusové chlebíčky a bagety) - možno uchovávať len pri teplote od 0°C do 4°C, to znamená v chladiacom zariadení. V prípade, že by bolo umožnené poskytovať do suchého balíčka akékoľvek tepelne upravované mäso alebo mäsové výrobky (šunky, salámy) z distribučnej siete bez dodržania teplotného reťazca, hrozí epidemiologické riziko a vznik alimentárnych ochorení.

Ako pripraviť suchý balíček na školský výlet bez použitia chladničky?
Prijateľnou alternatívou pre dodržanie zdravotnej bezpečnosti suchej stravy na školskom výlete bez použitia chladiaceho zariadenia je navrhované zloženie balíčka podľa MSN:
3.015 sladké pečivo z distribučnej siete
1.024 stolová voda balená
2.301 cereálna tyčinka
2.200 ovocie

tabuľka
Pani vedúca, ak Ste členkou I. AŠKOS budete mať všetku dokumentáciu k dispozícii v elektronickej podobe.
upratovanie jedálne
Prosím o odborné stanovisko, vedenie školy ZŠ trvá, aby kuchárky počas výdaja obedov upratovali jedáleň, ak žiak niečo rozleje alebo rozbije. Ďakujem za odpoveď.
Verejné obstarávanie

Pekný deň. Som šéf kuchár zo ŠJ v Stupave. Po vizve sa prihlásilo na jeden druh tovaru (napríklad mäso,) viac dodávateľov, môžeme uzatvoriť rámcovú zmluvu aj z dvomi či tromi dodávateľmi, a keď áno musíme mať na každého ešte tri ponuky o dodavani tovaru

Flexi JL
Vážená pani autorka článku, ak Ste taká odvážna, z akých dôvodov neuvádzate svoje meno? Je pravdou fakt, že sme sebadeštrukčný národ, ak nie ja a moje tak nikoho!!! Toľko nezmyselných otáznikov a zavádzajúcich myšlienok, že sa nedivím vedúcim že sú rozčarované. Len tak ďalej.
Odpoveď
Dobrý večer pani Mária, mrzí ma kniha sa nedá zakúpiť. Bola vytlačená len jednorázovo pre zamestnancov ŠJ pri príležitosti 60. výročia školského stravovania
OVD
je chybou, keď vápnik a vláknina sú presiahnuté v sledovaných OVD?
Naši partneri