+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

Dlhoočakávaná revízia Materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie je na svete.

Uvidíme v praxi, čo nám priniesla.


Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo podľa § 140 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie (revízia 2021), Register 2021 a Metodika k MSN 2021 s účinnosťou od 01. 09. 2021.

Revidované MSN sú zverejnené na webu ministerstva školstva:  https://www.minedu.sk/materialno-spotrebne-normy-a-receptury-pre-skolske-stravovanie-revizia-2021-s-ucinnostou-od-1-9-2021/

DISKUSIA

STRATILI SA PROBLÉMY V ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ? NESTRATILI!
VRÁŤME ICH DO REALITY A VYJADRIME SVOJ NÁZOR A POTREBY.
POMÁHAJME SI NAVZÁJOM V DOBREJ DISKUSII.

diskusie

Alergia na sóju, pozitívna genetika na celiakiu a ...
Dobrý deň, dcérka nastupuje teraz v septembri do škôlky, takmer od narodenia mala problem s laktozou, striedali sme dojčenské mlieka a postupne do jej prvého roka sa u nej ukázala aj neznášanlivosť na kazein, tak sme na odporúčanie pediatra mlieko a výrobky z neho vylúčili zo stravy. Keďže ja mam potvrdenú celiakiu a alergiu na mlieko, sóju a ďalšie alergény, so zavádzaním lepku do stravy sme boli u dcerky opatrní avšak aj tak sa u nej prejavila aj neznášanlivosť na lepok, takže sme prešli aj na bezlepkovú stravu časom. Kedze nám bolo povedané ze u bábätiek bývajú výsledky testov na potravinové alergie často skreslené, až po dovŕšení 3 rokov sme absolvovali vyšetrenie u alergologicky, ktorá bola oboznámená s priebehom a vývinom potravinovej neznášanlivosti na lepok a mlieko a tak boli dcérke spravené kompletne krvné testy ale teda vzhľadom na to ze dcérka už bola vyše roka na bezlepkovej a bez mliečnej diéte, robila sa jej rovno len genetika celiakie pre potvrdenie neznášanlivosti lepku.Z krvných testov boli silné pozitívne protilátky na sóju a vyšla aj pozitívna genetika na celiakiu. Alergologicka nám dala potvrdenie pre materskú skolku na individuálne diétne stravovanie s vynechanim soje a v lekárskej správe uviedla že testy na genetiku celiakie sú pozitívne.Veduca jedálne v materskej skôlke mi však povedala, že individuálne stravovanie v škôlke môžu mať len deti, ktoré majú diabetes alebo riadne diagnostikovanu celiakiu, že na ostatné potravinové alergie sa to nevzťahuje, ani na sóju, pritom ta je pridávania všade a oni nevedia zabezpečiť pre ňu stravu bez soje a ani mi nepovolia donasanie vlastnej stravy do škôlky kým nebudem mat papier na potvrdenú celiakiu. Chcem sa teda spýtať ako to vlastne je, keď ma dieťa alergiu na sóju, jedáleň v škôlke nevie pripravit stravu bez soje, ale ani nedovolí rodičovi prinášať stravu pre dieťa, tým pádom mi dali len 2 možnosti, bud dcérku nedať do škôlky a byť s ňou doma bez príjmu alebo ju nechať jest stravu v škôlke s obsahom soje, lepku a mlieka a zhoršiť jej tak zdravotný stav... Ďakujem krasne za odpoveď.
jedálny lístky v školskom stravovaní
Skladbu jedálnych lístkov upravuje Aplikácia princípov k Materiálno-spotrebným normám a receptúram pre školské stravovanie s účinnosťou od 01.09.2018 v časti špecifické princípy aplikácie. Pri poskytovaní stravovania v zariadení školského stravovania musia byť dodržiavané Zásady na zostavovanie jedálnych lístkov podľa Prílohy č.1 k vyhláške č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania vrátane časovej a obsahovej štruktúry jedál v zmysle OVD tak, aby: - pre deti predškolského veku v materskej škole hodnoty energie a základných živín pri podaní desiatej, obeda a olovrantu boli dodržané na 60% z celkového denného príjmu OVD; - pre žiakov I. stupňa základnej školy, II. stupňa základnej školy a žiakov strednej školy a dospelých stravníkov hodnoty energie a základných živín pri podaní obeda boli dodržané na 35% z celkového denného príjmu OVD. V prípade zavedenia systému dvoch druhov jedál na výber pre vekové skupiny B,C a D je potrebné dodržať zostavu jedál tak, aby energetická a nutričná hodnota druhého jedla dosahovala minimálne 90% OVD jedla prvého u sacharidov a bielkovín a 80% OVD pre tuky, obidve jedlá na výber v rámci dňa musia zohľadňovať zásady pre zostavu jedálnych lístkov. Pri zavedení systému dvoch jedál je potrebné zohľadniť personálne a materiálno-technické zabezpečenie zariadenia školského stravovania. Ponuka jedál na výber v alternatíve – mäsité a múčne (sladké, slané) nie je na základe uvedeného prípustná.
Re: Vyplácanie prázdnin

Ak zriaďovateľ prerušil prevádzku MŠ počas letných prázdnin,  zamestnávateľ nemá oprávnenie poslať zamestnanca na OČR. OČR môže lekár vystaviť iba ak je to medicínsky opodstatnené. Podľa Zákonníka práce ide v  takomto prípade o prekážku v práci na strane zamestnávateľa podľa § 142. V čase zatvorenia prevádzky MŠ môže zamestnávateľ  zamestnancovi: 
·         prideliť  inú prácu podľa pracovnej zmluvy (napríklad vykonávať sanitáciu skladových priestorov, inventúru skladových zásob a pod.); 
·         môže nariadiť čerpanie dovolenky podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov; ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, môže zamestnávateľ určiť čerpanie dovolenky samostatne;
·         ak nemôže zamestnanec vykonávať prácu pre iné prekážky na strane zamestnávateľa, poskytne mu náhradu mzdy podľa Zákonníka práce( 80%). 

Likvidácia KO
No najlepšie je sa opýtať asi toho, čo to vymyslel.... Na ministerstve poľnohospodárstva Vám neodpovedajú, ale zavolajte na odbor životného prostredia...
Re: Objednávka na MSN

Objednávku MSN získate kliknutím na ich obrázok s textom: DOPREDAJ - objednajte si MSN! :)

mlieko
Dobrý deň, chcem sa spýtať milé dámy ako vy riešite mlieko v školských jedálňach.Konkrétne v základnej škole. Mlieko na pitie im nechcem nejak stále dávať, lebo ho nepijú, tak to riešim aj mliečnymi polievkami. Len to sa nepáči učiteľom a neviem ako im mám vysvetliť že dieťa potrebuje v obede mlieko....Robím niečo zlé keď je hlavné jedlo bez zložky mlieka a tak ho dám vo forme polievky?? ?
Re: Normy

Odpoveď Jedálne.sk

Zariadenie školského stravovania je účelové zariadenie  zriadené na prípravu, výdaj a konzumáciu pokrmov a nápojov predovšetkým pre deti a žiakov, pri svojej činnosti sa riadi legislatívnymi predpismi upravujúcimi organizáciu a prevádzku zariadenia školského stravovania.
Ak školská jedáleň poskytuje stravovanie aj iným fyzickým osobám (dospelým stravníkom, klientom DSS), pri výrobe jedál postupuje podľa  MSN pre školské stravovanie pre vekovú skupinu 15-18 ročných. Receptúry sú záväzné a prípustné zmeny, úpravy a špecifiká aplikácie sú uvedené v metodickej príručke Aplikácia princípov k MSN a receptúram pre školské stravovanie. 

Do akej triedy
Dobrý deň, prosím Vás chcem sa opýtať do akej triedy by som mala byť zaradená ako vedúca, ktorá splňa školu a mám ŠJ pri ZŠ jeden sklad a evidencia a ŠJ v MŠ to mám mimo samostatná evidencia. Popri tom Domov dôchodcov, ktorý evidujem v škole , ale na samostatnom liste a v nepretržitej prevádzke. Ďakujem Dana.
Re: Využitie réžii

Odpoveď Jedálne.sk

Pri výpočte režijných nákladov na výrobu jedného jedla sa počíta so všetkými nákladmi, ktoré vznikajú pri jeho výrobe, teda aj s nákladmi, ktoré vznikajú pri organizovaní práce.

Ak zriaďovateľ nerozhodol inak, príspevky na čiastočnú úhradu režijných nákladov od zákonných zástupcov detí je možné použiť na výdavky spojené s admistratívnou prácou.
 

Naši partneri