Legislatíva

Zmeny v legislatívnych predpisoch v oblasti verejného zdravia
924x 18 apr 2023 Legislatíva

Pripravili sme pre Vás výber novelizovaných predpisov, ktoré ustanovujú podrobnosti o hygienických požiadavkách na prevádzku v zariadeniach školského stravovania.

Espik 2
Navýšenie mäsa pre dospelých - odpovede na Vaše otázky

Dnes sme pre vás vybrali sme pre vás otázku, ktorej odpoveď zaujíma veľkú skupinu z vás.

Školské obedy „zadarmo“ sa vracajú?

Vyplýva to z poslaneckého návrhu v rámci novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorú schválil parlament. Kto má na dotáciu nárok a v akej výške? Rodičia musia o dotáciu požiadať.

Čo je nové v školskom stravovaní? FINANČNÉ PÁSMA NA NÁKUP POTRAVÍN

„Od 1. januára 2023 budú platiť na prípravu teplého jedla v školách väčšie príspevky“ oznámil po rokovaní vlády minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký.

Registratúrny poriadok a registratúrny plán pre školské jedálne

Na základe vašich otázok v diskusii sme pripravili článok o archivácii dokumentácie školskej jedálne.

Naša Strava.sk
Evidenčná a ohlasovacia povinnosť cez ISOH až od 1. januára 2022

Musí školská jedáleň hlásiť vznik odpadu, pokiaľ odovzdáva odpad zmluvnému prepravcovi?

Novinky vo Výkaze o zariadení školského stravovania škol

Tak ako každý rok, aj tento začíname spracovaním štatistického výkazu o zariadení školského stravovania.

Čakajú nás novinky pri zadávaní údajov.

Obedy zadarmo naozaj skončia

Plénum Národnej rady (NR) SR prelomilo veto prezidentky SR Zuzany Čaputovej pri návrhu zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorý upravuje obedy zadarmo.

Novela zákona o dotáciách na obedy „zadarmo“ sa vracia na prepracovanie

Prezidentka vrátila Národnej rade Slovenskej republiky zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Koniec obedov zadarmo? Výsledok je stále neistý.

Čítajte dokonca, v závere vám odpovieme na otázky z minulého vydania článku.

Ktoré deti majú nárok na vyplatenie dotácie?

Aké opatrenia platia a kde hľadať dôležité informácie? Máte v tom zmätok?

Napriek tomu, že sledujete aktuálne spravodajstvo aj tlačové konferencie, neviete zorientovať v množstve informácií? Aké opatrenia vlastne platia, čo sa chystá a na čo sa máte pripraviť?

Školské obedy pri mimoriadnom prerušení školského vyučovania

Tiež neviete, či po mimoriadnom prerušení školského vyučovania môžete deťom variť? Vydávať obedy v jedálni, alebo do jednorazových nádob? Ako učitelia a cudzí stravníci?

Aktuálne zmeny v zákone o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Jednotlivé ustanovenia zákona  sú komplexne  zamerané  na  prevenciu, ochranu  a podporu  verejného zdravia.

Čo zmeny znamenajú pre prax školských jedální?

Obedy zadarmo - keď to začalo fungovať, je koniec?

Obedy zadarmo v školských jedálňach už nebudú zadarmo.

Ako to bude?

Vy sa pýtate, my odpovedáme. Ako plniť povinnosť pri uvádzaní pôvodu mäsa v zariadeniach školského stravovania?

Pripravili sme pre Vás odpovede na Vaše otázky a nové informácie ohľadom povinnosti zverejňovania pôvodu mäsa v školských jedálňach.

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Thuries Academy
Granuldisk
LogIQ
Gastro Mach
Scanbox
Metos
Espik
Bidfood
Kema
Lawex
Gastma
Gastrolux
Rubbermade
Pomôžeme vám nájsť článok