Legislatíva

Povinnosti zamestnancov zariadení školského stravovania
230x 28 nov 2023 Legislatíva

Často sa nás pýtate čo je a čo nie je povinnosťou pracovníkov školskej jedálne.

Prinášame Vám prehľad povinností.

VIS Slonensko
PODPORNÉ OPATRENIA PRE ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky od 1. septembra 2023 zaviedlo nový systém podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní poskytované školou alebo školským zariadením.

Materiálno – spotrebné normy a receptúry pre diétne stravovanie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR) s cieľom zabezpečiť pre deti a žiakov, pri ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára si zdravotný stav žiaka alebo dieťaťa vyžaduje osobitné stravovanie, vydalo podľa § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01. 09. 2023

Zmeny v legislatívnych predpisoch v oblasti verejného zdravia

Pripravili sme pre Vás výber novelizovaných predpisov, ktoré ustanovujú podrobnosti o hygienických požiadavkách na prevádzku v zariadeniach školského stravovania.

Navýšenie mäsa pre dospelých - odpovede na Vaše otázky

Dnes sme pre vás vybrali sme pre vás otázku, ktorej odpoveď zaujíma veľkú skupinu z vás.

čipy
Revízia MSN 2021 - výber najdôležitejších princípov

Pripravili sme pre Vás výber najdôležitejších princípov, ktoré využijete pri normovaní, výpočte množstva surovín potrebných k príprave pokrmov a nápojov a princípov pri zostavovaní jedálneho lístka.

Dotácia na stravu, alebo daňový bonus?

Právnymi úpravami zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách (ďalej len „zákon o dotáciách“) účinných od 01.08.2021, došlo k ukončeniu plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a k doplneniu novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej „dotácia na stravu“).

Menia sa podmienky poskytovania stravovania v zariadeniach školského stravovania?

Nové legislatívne opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí.

Evidenčná a ohlasovacia povinnosť cez ISOH až od 1. januára 2022

Musí školská jedáleň hlásiť vznik odpadu, pokiaľ odovzdáva odpad zmluvnému prepravcovi?

Novinky vo Výkaze o zariadení školského stravovania škol

Tak ako každý rok, aj tento začíname spracovaním štatistického výkazu o zariadení školského stravovania.

Čakajú nás novinky pri zadávaní údajov.

Obedy zadarmo naozaj skončia

Plénum Národnej rady (NR) SR prelomilo veto prezidentky SR Zuzany Čaputovej pri návrhu zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorý upravuje obedy zadarmo.

Novela zákona o dotáciách na obedy „zadarmo“ sa vracia na prepracovanie

Prezidentka vrátila Národnej rade Slovenskej republiky zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Koniec obedov zadarmo? Výsledok je stále neistý.

Čítajte dokonca, v závere vám odpovieme na otázky z minulého vydania článku.

Ktoré deti majú nárok na vyplatenie dotácie?

Aké opatrenia platia a kde hľadať dôležité informácie? Máte v tom zmätok?

Napriek tomu, že sledujete aktuálne spravodajstvo aj tlačové konferencie, neviete zorientovať v množstve informácií? Aké opatrenia vlastne platia, čo sa chystá a na čo sa máte pripraviť?

Školské obedy pri mimoriadnom prerušení školského vyučovania

Tiež neviete, či po mimoriadnom prerušení školského vyučovania môžete deťom variť? Vydávať obedy v jedálni, alebo do jednorazových nádob? Ako učitelia a cudzí stravníci?

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
Zdravýživka
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok