Legislatíva

Povinnosti zamestnancov zariadení školského stravovania
635x 28 nov 2023 Legislatíva

Často sa nás pýtate čo je a čo nie je povinnosťou pracovníkov školskej jedálne.

Prinášame Vám prehľad povinností.

Hrachový granuát
PODPORNÉ OPATRENIA PRE ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky od 1. septembra 2023 zaviedlo nový systém podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní poskytované školou alebo školským zariadením.

Materiálno – spotrebné normy a receptúry pre diétne stravovanie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR) s cieľom zabezpečiť pre deti a žiakov, pri ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára si zdravotný stav žiaka alebo dieťaťa vyžaduje osobitné stravovanie, vydalo podľa § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01. 09. 2023

Zmeny v legislatívnych predpisoch v oblasti verejného zdravia

Pripravili sme pre Vás výber novelizovaných predpisov, ktoré ustanovujú podrobnosti o hygienických požiadavkách na prevádzku v zariadeniach školského stravovania.

Navýšenie mäsa pre dospelých - odpovede na Vaše otázky

Dnes sme pre vás vybrali sme pre vás otázku, ktorej odpoveď zaujíma veľkú skupinu z vás.

Naša Strava.sk
Školské obedy „zadarmo“ sa vracajú?

Vyplýva to z poslaneckého návrhu v rámci novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorú schválil parlament. Kto má na dotáciu nárok a v akej výške? Rodičia musia o dotáciu požiadať.

Čo je nové v školskom stravovaní? FINANČNÉ PÁSMA NA NÁKUP POTRAVÍN

„Od 1. januára 2023 budú platiť na prípravu teplého jedla v školách väčšie príspevky“ oznámil po rokovaní vlády minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký.

Registratúrny poriadok a registratúrny plán pre školské jedálne

Na základe vašich otázok v diskusii sme pripravili článok o archivácii dokumentácie školskej jedálne.

Povinne kalibrované meradlá

Povinne kalibrované meradlá súvisia s ochranou zdravia fyzickej osoby, právnickej osoby alebo verejnosti.
Kalibrovanými teplomermi sa overujú hodnoty teplôt priestorov na uskladnenie potravín a teploty pokrmov vo fáze ich prípravy a výdaja.

Používanie určených meradiel v zariadení školského stravovania

Povinnosť používať určené meradlá v zariadení školského stravovania podľa zákona č. 157/2018 Z. z. Zákon o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o metrológii“).

Nové finančné pásma pre školské stravovanie ....... v nedohľadne

Pýtame sa, ako dodržať všetky ustanovenia, ktoré sú ustanovené v legislatívnych prepisoch platných pre školské stravovanie, pri súčasných finančných pásmach vydaných MŠVVaŠ SR?

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Už ste splnili svoju povinnosť?

Termín 28. február 2022.

V zariadeniach školského stravovania máme dve vyhlášky k dokumentácii

Ak sme si mysleli, že zámerom je zjednodušenie práce zamestnancov jedálne, odbúranie „papierovej“ práce a odstránenie zbytočnej byrokracie, chyba, mýlili sme sa.

KDE sa stratila nová vyhláška upravujúca podmienky organizácie prevádzky zariadení školského stavovania?

Navrhovaná úprava hovorí o platnosti od 1. januára 2022.  Ako to s tou našou vyhláškou dopadlo?

 

Pripravované zmeny legislatívnych predpisov v školskom stravovaní od 1.januára 2022

Prinášame Vám návrhy vykonávacích predpisov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré vyplývajú zo zákona č.415/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
Liebherr
Zdravýživka
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok