Výzva na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl je otvorená!

vcc_rational_112L_211_and_SCC.tif_image-office

Výzva na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl je otvorená!

2739 06 aug 2023

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl je súčasťou Programu Slovensko 2021 – 2027 a platí pre Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj.

Na túto výzvu je z EÚ vyčlenených 50 000 000,00 €. Nie je síce primárne určená na modernizáciu školských jedální, ale je možné ju využiť na stavebné úpravy aj nákup zariadení.

Výzva je určená na zlepšenie k prístupu vzdelávania na základných školách. Definované aktivity napomáhajú podporovať rovný prístup ku kvalitnému, nesegregovanému a inkluzívnemu vzdelávaniu. Výzva je určená pre žiadateľov, ktorí realizáciou projektu riešia rekonštrukciu a modernizáciu objektov základných škôl. Výzva nie je určená pre žiadateľov, ktorí potrebujú riešiť rozširovanie kapacít a energetickú efektívnosť budov základných škôl ako samostatnú aktivitu.

Výzva ponúka nasledovné typy aktivít:

a) podpora desegregácie výchovy a vzdelávania

b) debarierizácia škôl a školských zariadení

c) materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení
Súčasťou podpory môžu byť stavebné úpravy a rekonštrukcia školskej jedálne, priestorov na školskú jedáleň prípadne výdajňa jedla a zabezpečenie materiálno-technického vybavenia jedálne prípadne výdajne jedla. Oprávnená je aj podpora školských klubov detí, ktoré sú súčasťou základných škôl. V rámci tejto aktivity je možné riešiť aj potrebu energetickej efektívnosti budov základných škôl a školských zariadení.

d) budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších

e) výstavba a rekonštrukcia školských športovísk
Typ aktivity e ) nie je možné realizovať ako samostatný/jediný typ aktivity.

 

Oprávnenými žiadateľmi sú:

  • regionálny úrad školskej správy ako zriaďovateľ základnej školy, spojenej školy, ktorej základná škola je organizačnou zložkou, základnej školy s materskou školou;  základná škola, spojená škola, ktorej základná škola je organizačnou zložkou, základná škola s materskou školou,
  • obec (obec, mesto, mestská časť mesta Košice ako zriaďovatelia základnej školy, spojenej školy, ktorej základná škola je organizačnou zložkou, základnej školy s materskou školou), základná škola, spojená škola, ktorej základná škola je organizačnou zložkou, základná škola s materskou školou,
  • samosprávny kraj ako zriaďovateľ spojenej školy, ktorej základná škola je organizačnou zložkou; spojená škola, ktorej základná škola je organizačnou zložkou,
  • mimovládna/nezisková organizácia (nezisková organizácia, združenie, cirkev a náboženská spoločnosť ako zriaďovatelia základnej školy, spojenej školy, ktorej základná škola je organizačnou zložkou, základnej školy s materskou školou), základná škola, spojená škola, ktorej základná škola
  • je organizačnou zložkou, základná škola s materskou školou,
  • subjekt zo súkromného sektora - právnická osoba alebo fyzická osoba[1] (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka), základná škola, spojená škola, ktorej základná škola je organizačnou zložkou, základná škola s materskou školou.
  • Oprávnenými sú základné školy zaradené do siete škôl, školských zariadení v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení.

Oprávneným územím je menej rozvinutý región (všetky kraje okrem Bratislavského kraja).

Posudzované obdobia:
1. rok: do 16.10.2023
2. rok: do 16.1.2024

Viac informácií TU - hľadajte Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl.

Pokiaľ chcete využiť ponúkané prostriedky a do výzvy sa zapojiť, radi Vám pomôžeme.
Poradíme s výberom technológií, sprostredkujeme vytvorenie projektu aj spracovanie podkladov pre výzvu. Dokážeme pomôcť aj s verejným obstarávaním.


Pokiaľ náhodou na výzvu nedosiahnete, pripravujeme pre školské jedálne aj iné spôsoby financovania modernizácií. Zaistíme Vám aj oficiálny energetický audit. Napíšte nám na mail info@jedálne.sk.

Pre viac informácií je ideálne navštíviť novembrovú konferenciu, kde bude reč o financovaní, možných úsporách za energie, verejných obstarávaniach... - viac info TU.

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
Zdravýživka
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok