+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

Dlhoočakávaná revízia Materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie je na svete.

Uvidíme v praxi, čo nám priniesla.


Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo podľa § 140 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie (revízia 2021), Register 2021 a Metodika k MSN 2021 s účinnosťou od 01. 09. 2021.

Revidované MSN sú zverejnené na webu ministerstva školstva:  https://www.minedu.sk/materialno-spotrebne-normy-a-receptury-pre-skolske-stravovanie-revizia-2021-s-ucinnostou-od-1-9-2021/

články

concentrated-girl-surrounded-by-books

Zmeny v Zákonníku práce od 1. marca 2021

1174 8.3.2021

Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien v schválenej novele Zákonníka práce.

Zmeny sa dotkli aj domáckej práce a telepráce.

Obrázok 109

Zlepšenie vybavenia školskej jedálne - na čo dať pozor pred podaním projektu

385 24.2.2021

Najdôležitejšie je, aby boli peniaze vo finále účelne využité,

Deti palec hore shutterstock_234585034

Práve teraz máme veľké možnosti na zdokonalenie svojej jedálne

398 3.3.2021

Práve teraz sme získali priestor sa zastaviť a obzrieť.

Máme možnosť nájsť v jedálni rezervy a námety na zlepšenie.

zena_v_zastere

Som nová vedúca školskej jedálne

1736 25.2.2021

Aké sú kvalifikačné predpoklady a požiadavky na výkon funkcie?

Ako správne prebrať funkciu vedúceho zamestnanca zariadenia školského stravovania?

20200619_092857 1

Zlepšenie vybavenia školskej jedálne - rozvojový projekt

827 17.2.2021

Konečný termín na predloženie žiadostí na rozvojový projekt je 28. 02. 2021 do 23:59 hod.

balení pokrmů

Otváranie škôl, otváranie zariadení školského stravovania od 8.2.2021

517 12.2.2021

Komu môže školská jedáleň poskytovať stravovanie, kto si môže odobrať obed, kto má nárok na dotáciu „obedy zadarmo“?

hands-holding-exclamation-point-symbol diskusia

Sú školské jedálne v ohrození?

1493 5.2.2021

Dnes vám prinášame článok, ktorý je plný otázok o tom, kam smeruje školské stravovanie.

Otázky, na ktoré vám nevieme dať odpoveď.

arrangement-of-leftover-wasted-food-peeled-veggies

Ako nakladať s kuchynským odpadom v zariadení školského stravovania

695 22.1.2021

Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia školského stravovania ako pôvodcu kuchynského odpadu

Deti obedujúce

Novinky vo Výkaze o zariadení školského stravovania škol

1249 7.1.2021

Tak ako každý rok, aj tento začíname spracovaním štatistického výkazu o zariadení školského stravovania.

Čakajú nás novinky pri zadávaní údajov.

forget-about-recycling-your-waste

Evidenčná a ohlasovacia povinnosť cez ISOH až od 1. januára 2022

711 28.1.2021

Musí školská jedáleň hlásiť vznik odpadu, pokiaľ odovzdáva odpad zmluvnému prepravcovi?

Naši partneri