+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

Režijné náklady

Využitie réžii
7.1.2021

Dobrý deň chcela by som sa informovať na čo všetko sa môžu využiť peniaze z réžii od detí len na kúpu inventaru do školskej kuchyne alebo aj na vybavenie do kancelárie alebo kúpa toneru alebo kanc papiera zatiaľ to naša vedúca riešila iba na kúpu inventaru dakujem

Re: Využitie réžii
7.1.2021

Odpoveď Jedálne.sk

Pri výpočte režijných nákladov na výrobu jedného jedla sa počíta so všetkými nákladmi, ktoré vznikajú pri jeho výrobe, teda aj s nákladmi, ktoré vznikajú pri organizovaní práce.

Ak zriaďovateľ nerozhodol inak, príspevky na čiastočnú úhradu režijných nákladov od zákonných zástupcov detí je možné použiť na výdavky spojené s admistratívnou prácou.
 

Režijné náklady jedálne
Andrej 25.6.2019
Dobrý deň, ja by som sa chcel opýtať, či je možné, aby nám škola od 1.9.2019 vymerala režijné náklady na jedáleň 15 EUR mesačne. Jedná sa o veľkú školu v Bratislave s +/- 1000 stravníkmi. To znamená vybrané režijné náklady 15 000 EUR mesačne. Z dotácie cca 24 EUR/mesiac tak škola získa 15 EUR, a rodič 9 EUR, Nevadilo by mi keby sa navýšila cena stravnej jednotky a mali by z toho deti kvalitnejšie obedy ale toto mi príde že 2/3 idú škole 1/3 rodičom,
Vyška režie
Babka 19.6.2019
Moze sa zvyšit výška RN z 1 eura na 10 eur mesačne od 1.9.2019? Je to reálne? Teda dcera na stravovaní pre vnučku získa iba 50% hodnoty stravovania - obedy zadarmo????
Režijné náklady
Zuzana 10.1.2019
Dobrý deň, chcem sa spýtať, že keď starosta obce vyvesí a schváli cenu za stravnú jednotku, môže si jedáleň v škole sama určiť k tomu ešte aj režijné náklady? a to denné? Kto to schvaľuje? Musia to mať niekym odobrené?
režijné náklady
Daniela 10.1.2019
Jedáleň si môže zarátať RN , ale musí to ísť cez VZN. My máme 1,00euro na mesiac. Viem, že inde majú aj 3,00 eurá.
režijné náklady
silvia tokarova 10.1.2019
Podľa § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní školský zákon) v znení neskorších predpisov výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením. Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ obec alebo samosprávny kraj vo VZN neurčí výšku režijných nákladov školská jedáleň režijné náklady nemôže od zákonných zástupcov požadovať.
Naši partneri