+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

výška stravného pri diéte
Zuzana T. 22.10.2020
Dobrý deň, táto otázka tu už bola položená, ale nebolo na ňu zodpovedané. Máme rovnaký prípad u nás v škole, prosím o reakciu. Ďakujem Môže zamestnávateľ posielať na účet zamestnanca za stravné vo výške 55 % z ceny jedla, ktorý má potvrdenie od odborného lekára pre histamínovú intoleranciu? Naša stravná jednotka za jedno jedlo a nápoj je nižšia ako minimálna výška stravných kupónov a výška sumy pri dovoze obedov od iného dodávateľa.
Re: výška stravného pri diéte
28.10.2020

Odpoveď Jedálne.sk

Ak zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný príspevok v sume najmenej 55% ceny jedla (cena jedla - príspevok na nákup potravín a režijné náklady), najviac však na každé jedlo do sumy 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. 

To znamená, že zamestnávateľ bude postupovať v prípade všetkých zamestnancov rovnako, a teda, uplatní ten istý základ pre výpočet príspevku (v našom prípade - cenu jedla v školskej jedálni).
 

stravovanie zamestnancov- diéta
Marta 3.3.2020
Prajem pekný deň. Zaujímalo by ma, ako je to so stravovaním zamestnancov školy, školského zariadenia, školskej jedálne a pod., pokiaľ sa jedná o diétu zamestnancov.
Stravovanie zamestnancov v ŠJ
Monika 2.3.2020
Dobrý deň, prosím Vás bude v poriadku, keď zamestnanci stravujúci sa v ŠJ budú platiť za osobu/deň stravnú jednotku vo výške 1,37 € (tak ako deti) a zvyšnú sumu 1,37 € bude doplácať zamestnávateľ? Čiže v konečnom dôsledku zamestnanci majú stravu za 2,74 €? Ďakujem
Re: Stravovanie zamestnancov v ŠJ
6.3.2020

Z položenej otázky nie je zrejmé, ktorý uvedený údaj o cene stravného je správny.
V prípade, ak deti MŠ majú stanovený finančný limit v prvom finančnom pásme t.j. 1,37€, zamestnanci majú finančný limit  na nákup potravín 1,26€.
Cenu stravného lístka zamestnancov tvorí - limit na nákup potravín (1,26) a  režijné náklady na pripravené jedlo ( tieto náklady z otázky nevieme určiť).
Z celkovej ceny stravného  (potraviny+réžie) uhrádza zamestnávateľ náklady najmenej vo výške 55% a 45% z celkovej ceny hradí zamestnanec. Úhrada zamestnanca sa znižuje o príspevok zo sociálneho fondu, ak bol dojednaný v kolektívnej zmluve.
V znení otázky uvádzate pomer 50%:50%, čo nie je v súlade s ustanovením §152 Zákonníka práce.

Nárok na obed pri ošetrovačke?
Jedálne.sk 20.2.2020

Dobrý večer, mám otázku, pracujem ako vedúca školskej jedálne, ktorá sa nachádza v materskej škole. stravujú sa tu aj zamestnanci materskej školy. Pani učiteľka prišla do práce o 8:15 s tým že si berie ošetrovačku na dieťa, ale že po obed príde manžel. Povedala som jej že kedže nebude v práci nemá nárok na obed, ona sa však ohradila s tým že odhlásiť sa dá len do ôsmej a tým pádom mám obed pre ňu už narátaný. Obed som jej ale nedala trvala som na svojom. Postupovala som správne alebo nárok na obed mala? Ak by nárok mala, ako mi ho zaplatí, plnou sumou?  

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď

Re: Nárok na obed pri ošetrovačke?
Jedálne.sk 20.2.2020

Podľa ustanovenia §152 zákona č. 311/2001Z.z. Zákonníka práce zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie  poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny. Nárok na poskytnutie stravy má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny.
Podmienky  prihlasovania, odhlasovania zo stravy ( vo vašom prípade do 8,00 hod. ráno) sú stanovené interným predpisom a  všetci stravníci (vrátane zamestanancov) boli s podmienkami oboznámení.
V prípade neprítomnosti zamestnanca v práci,  zamestnávateľ nie je povinný uhradiť 55% príspevok na jeho obed, podobne aj príspevok zo sociálneho fondu.
Ak si zamestnanec  nesplnil povinnosť odhlásenia obeda do stanoveného času, náklady na prípravu obeda je povinný uhradiť v plnej výške t.z. náklady na nákup potravín a režijné náklady ( tak ako "cudzí stravník"). Uhradený obed si môže prevziať do prepravnej nádoby vo vyhradenom čase.
Zamestnávateľ však môže po prerokovaní so zástupcami zamestnancov upraviť podmienky, za ktorých bude zamestnancom poskytovať stravovanie počas dovolenky, prekážok v práci, alebo inej ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci.

príspevok za zamestnávateľa
Spojená škola internátna 14.6.2019
Dobrý deň. Môže zamestnávateľ prispievať na stravu zamestnancov stravujúcich sa vo vlastnom školskom stravovacom zariadení 57% z ceny jedla?
odhlasovanie z obedov
lenka 14.5.2019
Prosím vás potrebovala by som poradiť. Bolo nám nariadené ekonómkou,že sa kuchárka nesmie odhlásiť z obeda pokiaľ je v práci. No stane sa,že je obed,ktorý nezje napr. sladké. Vraj sa nesmie odhlásiť, lebo jej nikto nemôže dokázať, že ten obed aj tak nezjedla. Čo je na tom pravdy.Ďakujem
stravovanie zamestnancov
bozena 24.4.2019
prosím , ako je to so stravovaním zamestnancov,ak majú bezlepkovú diétu, sme im povinný variť, nemáme na to ani podmienky ani čas, pretože sa strava preváža
stravovanie zamestnancov
silvia tokarova 24.4.2019
Podľa §140 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov sa v školskej jedálni môžu pripravovať diétne jedlá pre deti a žiakov, u ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie podľa materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre diétne stravovanie vydané ministerstvom školstva. Z uvedeného vyplýva, že diétne stravovanie sa týka len detí a žiakov.
Stravné zamestnancov
Lizi 13.3.2019
Môže zamestnávateľ posielať na účet zamestnanca za stravné vo výške 55 % z ceny jedla, ktorý má potvrdenie od odborného lekára pre histamínovú intoleranciu? Naša stravná jednotka za jedno jedlo a nápoj je nižšia ako minimálna výška stravných kupónov a výška sumy pri dovoze obedov od iného dodávateľa.
stravovanie zam . šj
trulka 4.8.2018
Aj dospelí stravníci musia byť v 2 pásme.
cena jedla zamestnanocov v ŠJ
referent 30.7.2018
Prosím Vás, ak najvyššie 5. finančné pásmo pre dospelého stravníka je 1,33 eur a úhrada by mala byť 1,62 eur (t.j. 45 % z 3,60 eur), ako vyriešiť problém. Podotýkam, že sme v 2.fin.pásme a neplánujeme zvyšovať fin.pásmo.
Naši partneri