+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

DISKUSIA

STRATILI SA PROBLÉMY V ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ? NESTRATILI!
VRÁŤME ICH DO REALITY A VYJADRIME SVOJ NÁZOR A POTREBY.
POMÁHAJME SI NAVZÁJOM V DOBREJ DISKUSII.

najnovšie príspevky v diskusiách

diskusie

Normy 2
Re: Normy

Odpoveď Jedálne.sk

Pri vypracovaní receptúry sa u pokrmov (polotovarov), ktoré sa pripravujú varením vo vode počíta s 10% zvýšením hmotnosti.  T.j. na žiaka I. stupňa knedle 170g+10%=189g+20g (maslo)=208g porcia po uvarení.  

Pri príprave takýchto pokrmov musíme brať úvahy, že tieto výrobky sú od rôznych výrobcov a nie všetky spĺňajú bežné štandardy výťažnosti, kvality, obsahu vody vo výrobku a podobne.

Cieľom školského  stravovania  je dosiahnuť, aby bol  žiak - stravník spokojný, to znamená dodržať hmotnosť porcie uvedenej na jedálnom lístku.  Podľa pokynov v aplikácii princípov k MSN je možné v preukázateľných prípadoch navýšiť vynormované potraviny  o 10%.  Odporúčame vám používať výrobky od výrobcov, ktorí sa vám osvedčili a polotovary používať LEN vo výnimočných situáciách. 
 

Re: Školské programy

Odpoveď Jedálne.sk

V článku  ŠKOLSKÉ MLIEKO A ŠKOLSKÉ OVOCIE - ODPOVEDE NA NAJČASTEJŠIE OTÁZKY sme zverejnili  dokument  vydaný Ministerstvom poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR v jeho plnom znení. 
Podľa vydaného usmernenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry, ak sa škola zapojená do školského programu rozhodne distribuovať výrobky školských programov prostredníctvom zariadenia školského stravovania nad rámec obeda, je povinná zverejniť informáciu aj v jedálnom lístku, ako aj na mieste distribúcie (napr. pri výdajnom okienku v školskej jedálni).

Svetový deň mlieka v školách
Obdivuhodná akcia všetkých zúčastnených, pretože veľa záleží od ľudí ako pristupujú k takýmto možnostiam prezentácie.
Riadiť ŠJ nie je jednoduché
Páči sa mi názor na dlho neriešený problém s vedúcimi ŠJ - riadiť prevádzku. Teším sa na ďalšie postrehy v manažovaní prevádzky. Stela
Re: obedy zadarmo

Odpoveď Jedalne.sk

Otázka skončenia „obedov zadarmo“ je k dnešnému dňu stále otvorená. Zatiaľ žiaden pripravovaný  legislatívny predpis neupravuje ich zrušenie.  
 

Re: Info: príspevok na stravovanie

Odpoveď Jedálne.sk

Dotácie na podporu stravovacích návykov detí (obedy zadarmo), ktoré sa nevyčerpajú z dôvodu, že dieťa alebo žiak sa nezúčastnilo vyučovacieho procesu v škole a neodobralo obed, budú vrátené v zmysle zákona o dotáciách.

 
Naši partneri