+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

Paragrafy

ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE JE ZALOŽENÉ NA VEDECKÝCH ZÁKLADOCH A AKO SYSTÉM HROMADNÉHO STRAVOVANIA DETÍ MUSÍ SPĹŇAŤ MIMORIADNE PRÍSNE KRITÉRIÁ.


V tejto sekcii nájdete ​prehľad najdôležitejších zákonov a nariadení pre školské stravovanie. Budeme ich priebežne aktualizovať tak, aby ste vždy mali k dispozícii platné znenie.  
 
Nech sa páči, vyberte si a stiahnite materiály, ktoré potrebujete. Pre lepšiu prehľadnosť a ľahšie vyhľadávanie sme ich zatriedili do základných kategórií.

LEGISLATÍVA V ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ
PREVÁDZKA ZARIADENIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA
HYGIENA SPRACOVANIA POTRAVÍN
FINANCOVANIE
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI
INÉ DÔLEŽITÉ ZÁKONY A NARIADENIA
Nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady

ZDROJ: www.minedu.sk, www.zakonypreludi.sk, www.slov-lex.sk, www.svps.sk

Naši partneri