Pravidlá diskusie

PRAVIDLÁ DISKUSIE JEDÁLNE.sk
 

1. Prevádzkovateľom webovej stránky JEDÁLNE.sk, je Jedálne.sk, s.r.o., Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina

2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za činnosť užívateľov týchto stránok.

3. Obsah vložených príspevkov musí byť v súlade s právnym poriadkom SR. Je zakázané publikovať príspevky so sexuálnym, vulgárnym, rasistickým, ohováračným obsahom a tiež príspevky porušujúce dobré mravy. Rovnako sú zakázané všetky formy nekalej súťaže, ako napríklad zavádzajúca reklama, parazitovanie na povesti, zľahčovanie, neprípustná porovnávacia reklama a pod. Za nepovolenú sa považuje tiež reklama s uvedením kontaktných údajov spoločnosti či inak vykazujúce znaky neplatenej reklamy.

4. Obsah vkladaných príspevkov má mať priamy vzťah k zameraniu portálu a k danej diskusnej téme.

5. Nie je dovolená nepodložená kritika, nactiutŕhanie, poškodzovanie dobrej povesti iných osôb a firiem.

6. Diskutujúci sa zaväzuje neposkytovať rady týkajúce sa obchádzania právnych a hygienických predpisov, ani sa žiadnym spôsobom nepodielať na ich šírení v diskusii.

7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstrániť akýkoľvek príspevok, ktorý odporuje týmto pravidlám.

8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidel a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Zmeny nadobúdajú účinnosť zverejnením.

9. Pravidlá diskusie nadobúdajú účinnosť zverejnením.