Telefon: +421 905 030 096 | E-mail: info@jedalne.sk

NOVINKA

Eva Feketová

NOVINKA: Aplikácia Timexpertov.sk Vám poskytne informácie o problematike školského stravovania, ktoré sú vždy aktuálne a v súlade s platnou legislatívou.

slider_tesk_jedalne_final

Aplikácia Timexpertov.sk ponúka naozaj veľa.

Informácie, ktoré aktuálne potrebujete, môžete získať tromi spôsobmi:

1. V častých otázkach, kde môžete ihneď nájsť požadovanú odpoveď.

2. V odbornej metodickej príručke, kde získate komplexné informácie o problematike.

3. Ak nenájdete potrebnú odpoveď vo vypracovaných dokumentoch, položte prostredníctvom aplikácie svoju konkrétnu otázku expertom.

Do Tímu expertov boli vybraní ozajstní odborníci z radov metodiček, vedúcich školských jedální a externých špecialistov.

Všetci experti majú široké vedomosti o platnej legislatíve a praxi, a snažia sa o udržanie vysokej úrovne školského stravovania na Slovensku.

Aplikácia Timexpertov.sk pomáha vedúcim a všetkým zamestnancom zariadení školského stravovania riešiť problémy každodennej praxe, i novo zavádzaných procesov (napr. obedy „zadarmo“). Aplikácia je dostupná online a je pravidelne aktualizovaná.

Vyskúšajte aplikáciu timexpertov.sk !

Spoločne takto môžeme prispieť k maximálnej spokojnosti zamestnancov a stravníkov školských stravovacích zariadení!

Ďalšie informácie vrátanie zvýhodnenej ceny sú dostupné všetkým členom AŠKOS.

3816   |   4.1.2018