+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

Dlhoočakávaná revízia Materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie je na svete.

Uvidíme v praxi, čo nám priniesla.


Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo podľa § 140 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie (revízia 2021), Register 2021 a Metodika k MSN 2021 s účinnosťou od 01. 09. 2021.

Revidované MSN sú zverejnené na webu ministerstva školstva:  https://www.minedu.sk/materialno-spotrebne-normy-a-receptury-pre-skolske-stravovanie-revizia-2021-s-ucinnostou-od-1-9-2021/

Ako dať jedlo na tanier, aby deti viac zjedli.

484 29.7.2021

Prinášame Vám štipku letnej inšpirácie, ako robiť veci inak.

Ako deťom servírovať pokrmy, aby všetky tanieriky zostali prázdne.

Ako nadviazať spoluprácu s rodičmi.

Ako malé veci spôsobujú veľké zmeny.

Chcete sa aj Vy podeliť s ostatnými vedúcimi o kúsok inšpirácie alebo príklady dobrej praxe?

Napíšte nám.

Naši partneri