+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

8. VIDEO STRÁCA ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE SVOJU ODBORNOSŤ?

705 18.5.2020

Kvalifikačné požiadavky na pracovníkov školského stravovamia

Školské stravovanie na Slovensku má dlhú tradíciu a výbornú kvalitu.

Práve pracovníci školského stravovania sa starajú o zdravé stravovanie našich detí a denne odvádzajú skvelú prácu.

Tí existujúci zamestnanci majú bohaté skúsenosti, bude ich ale mať kto nahradiť? Budú mať noví zamestnanci dostatočnú odbornosť?

Tešíme sa na vaše príspevky v diskusii.

diskusia k článku
vzdelávanie
Jozef Golian 20.6.2020
Problematika vzdelávania je dnes kľúčovou témou a v oblasti gastronómie má zvlášť veľký význam, pretože od vzdelanosti ľudí bude závisieť aj kvalita ich života. Stredné školstvo je dnes do značnej miery deformované a mladá generácia sa nemá kde naučiť nové veci. Druhou stranou mince je však aj záujem mladej generácie učiť sa a potom chcieť v danom odbore pracovať. Na Fakulte biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity sme už pre 4 rokmi pripravili bakalársky študijný program "potraviny a technológie v gastronómii", ktorého cieľom je práve pripravovať mladú generáciu do riadiacich funkcií v školskom stravovaní, hotelovom stravovaní, či v závodnom stravovaní a pod. Špecialista – manažér stravovacieho zariadenia zabezpečuje prejednávanie objednávok a zmlúv s obchodnými partnermi, aplikuje základné zásady pri zostavovaní jedálnych a nápojových lístkov, inovuje techniku pre stravovanie a postupy úpravy potravín, zabezpečuje kontrolu hygieny stravovacej prevádzky, vytvára cenové kalkulácie pre stravovací a nápojový segment, vedie a spracováva požadovanú evidenciu, agendu a zapracováva legislatívne zmeny do prevádzkovej praxe, vykonáva kontrolu dodržiavania požiadaviek pri výdaji pokrmov, pri odbere vzoriek pokrmov, pri nakladaní s ich zvyškami, či neškodnom odstraňovaní, kontroluje funkčnosť a bezpečnosť technického vybavenia stravovacích zariadení, pracuje so stravovacími softvérmi, zabezpečuje inovácie prípravy pokrmov a nápojov, zabezpečuje aplikáciu a dodržiavanie právnych predpisov. Komunikuje s odberateľmi, orgánmi úradnej kontroly potravín a spotrebiteľskými združeniami. Absolvent je schopný vykonávať vysoko odborné činnosti pre gastronomické služby – prevádzkové, marketingové, obchodné, podnikateľské, riadiace a kontrolné v rôznych pracovných pozíciách a právne organizačných formách ako zamestnanec, zamestnávateľ alebo podnikateľ. Takže na Slovenskú je aj takáto možnosť štúdia, avšak mladá generácia musí chcieť nielen študovať a pracovať ale predovšetkým zostať na Slovensku aby pomohla svojim rodičom, budúcim deťom, vnukom a pod. Ak tu nebude vzájomná podpora generácií, bude sa zhoršovať aj zdravie aj životná úroveň ľudí a bude to ťažké udržať.
odbornosť zamestnancov
Marta- vedúca 22.6.2020
Veľmi sa mi páči vaša myšlienka, či realita. Žiaľ skutočnosť je iná. Odbornosť v školskom stravovaní vo funkcii vedúcej školského stravovacieho zariadenia nie je požadovaná na odbornosti. Dnes môže byť vedúca maturantka , ale bez odbornosti. takto postavili odbornosť v katalógu pracovných činností. Áno môžu si riaditelia upraviť vo svojom napr. mzdovom, alebo kvalifikačnom predpise, ale povedzte na čo by to robili. Takto im to vyhovuje a na pozíciach máme neodborníkov.
Pridať komentár k článku
Naši partneri