+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

Navýšenie normy pre dospelých stravníkov

NAVÝŠENIE NORMY PRE DOSPELÝCH STRAVNÍKOV
POESIA21 4.9.2018
Stačí si prečítať úvod - metodiku k MSN: Jednotlivé receptúry sú vypracované pre 4 vekové skupiny stravníkov: - dávky potravín pre vekovú skupinu A sú pre 2 až 5-ročné deti materských škôl, - dávky potravín pre vekovú skupinu B sú pre 6 až 10-ročných žiakov základných škôl, - dávky potravín pre vekovú skupinu C sú pre 11 až 15-ročných žiakov základných škôl, - dávky potravín pre vekovú skupinu D sú pre 16 až 19-ročných žiakov stredných škôl a dospelých stravníkov.
Navýšenie normy pre dospelých stravníkov
Dana 4.9.2018

Ďakujem za odpoveď. Ja to viem, ale neodpovedali ste mi jednoznačne na moju otázku, či sa môže alebo nemôže zvýšiť dávka pre dospelých stravníkov. Samozrejme, že to svojvoľne nezvýšim ja, ale starosta a obecné zastupiteľstvo ? Ďakujem

Navýšenie normy pre dospelých stravníkov
Dana 4.9.2018
Ďakujem za odpoveď. Ja to viem, ale neodpovedali ste mi jednoznačne na moju otázku, či sa môže alebo nemôže zvýšiť dávka pre dospelých stravníkov. Samozrejme, že to svojvoľne nezvýšim ja, ale starosta a obecné zastupiteľstvo ? Ďakujem
navýšenie normy pre dospelých stravníkov
vedúca16 4.9.2018
Nie, nemôžete si upravovať - navyšovať mäso pre zamestnancov. Na stránke ministerstva školstva si pozrite najnovšiu metodiku, kde sa jasne hovorí, že mäso, tuky, soľ a cukor sa nemôžu navyšovať, čiže musíte ich normovať a vydávať presne, t.j. zamestnancom podľa skupiny D. Týmto dokumentom môžete aj argumentovať starostovi.
Navýšenie normy pre dospelých stravníkov
Dana 4.9.2018
Dobrý deň, bude mi vedieť niekto z Vás poradiť? Prevzala som školskú jedáleň v obci. Zriaďovateľom je obec. Už pár rokov je tu zaužívané, že pre dospelých stravníkov, čiže učiteľky, kuchárky a pre dôchodcov je navýšená dávka mäsa na 120g. Predchádzajúca vedúca mi povedala. že bývalý starosta jej povedal, aby tak varila, lebo 90g je pre dospelého málo. A tak do výkazu skutočných nákladov ručne vpisovali prepočítané množstvo mäsa a samozrejme aj vydali viac mäsa, čo ale nesedí s normovaným množstvom. Chcem sa opýtať, či vôbec je možné meniť - zvyšovať normy. A ak áno, ako sa to potom finančne vysporiada. Som z toho dosť nesvoja. Neviem, či mám pokračovať, ale sa ohradiť, že to nie je správne. Ďakujem Vám za vaše názory.
Odpoved
Jedalne.sk 4.9.2018
Školská jedáleň zaradená v sieti škôl a školských zariadení SR v zmysle §140 ods.4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov pripravuje a poskytuje jedlá a nápoje pre stravníkov podľa materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných ministerstvom školstva. Materiálno-spotrebné normy majú záväzný charakter pre všetky zariadenia školského stravovania.
Naši partneri