+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

ŠTARTUJEME NOVÚ ÉRU ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA?

NEDOSTATOK KUCHÁROK
Vedúca ŠJ 3.9.2018

Nakoľko máme nízke platy a 10% navýšenie od januára nič moc nerieši asi veľa vedúcich ŠJ má problém zohnať kuchárku. Ako môžem urobiť z pomocnej sily kuchárku, keď má niekoľko rokov praxe, ale nemá dané vzdelanie? Môžem prijímať miesto kuchárky pomocnú silu (keď nemá kto nastúpiť)? Ďakujem za rady ...som zúfalá

Re: NEDOSTATOK KUCHÁROK
Jedálne.sk 3.9.2018

Áno, je problém zohnať vyučenú kuchárku. Pomocná kuchárka, ktorá má ukončené len základné vzdelanie (základnú školu), môže byť zaradená podľa katalógu len do 2 PT, kde sa vzdelanie nevyžaduje. Ak by ste ju chceli zaradiť do 3 PT - musí mať ukončené stredné vzdelanie, teda výučný list (nemusí byť v príslušnom odbore, ale potom musí mať aj odbornú spôsobilosť, ktorú si môže urobiť na príslušnom RÚVZ), resp. môže si doplniť vzdelanie na niektorej strednej škole (výučný list kuchár - v súčasnej dobe to je možné urobiť za 2 šk. roky). Ďalšia alternatíva je rekvalifikačný kurz, ktoré sa realizujú prostredníctvom Úradov práce, mali by byť akreditované.

V dotaze nie je jednoznačné uvedené či má alebo nemá vzdelanie, je uvedené len „ nemá dané vzdelanie“. Aké nemá? Výučný list kuchár? Ak má ukončené stredné vzdelanie a prax v stravovacom zariadení, môže byť zaradená do 3 PT ako kuchárka, lebo podľa katalógu v 3PT sa vyžaduje kvalifikačné vzdelanie: stredné vzdelanie, nie je špecifikované aké.

Osobitný kvalifikačný predpoklad vzdelania pre výkon pracovnej činnosti kuchárky školskej jedálne nie je právnym predpisom stanovený. Osobitnou podmienkou na vykonávanie epidemiologicky závažných činností (zamestnanci zariadení školského stravovania) je požadovaná Odborná spôsobilosť v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§15-§16). Dosiahnutý stupeň vzdelania a vykonávaná činnosť majú vplyv na zaradenie do platovej triedy.

Zamestnanci školských jedální (hlavné kuchárky, kuchárky a pracovníčky v prevádzke) sa zaraďujú do 2. až 5. platovej triedy podľa zložitosti a náročnosti vykonávanej pracovnej činnosti a podľa dosiahnutého stupňa vzdelania podľa časti 01. Spoločné pracovné činnosti katalógu pracovných činností remeselných, manuálnych alebo manipulačných s prevahou fyzickej práce, pracovné činnosti z okruhu stravovania, ustanoveným nariadením vlády SR č. 341/2004 Z. z.

Naši partneri