+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

Ako hodnotíte vzdelávanie, konferencie a semináre u nás doma? Čo vám chýba?

AKO HODNOTÍTE VZDELÁVANIE, KONFERENCIE A SEMINÁRE U NÁS DOMA? ČO VÁM CHÝBA?
vedúca SJ 23.5.2018

Mala by som otázku, prečo sú drahšie ako konferencie, semináre pre riaditeľov škôl. Na koho sa môžu vedúce obrátiť, ak ich riaditeľ nechce pustiť na konferencie a semináre, aby sa mohli vzdelávať?

vzdelávanie
silvia tokárová 23.5.2018
Vážená pani vedúca, vzdelávanie zamestnancov zariadení školského stravovania je jednou z nosných úloh, ktoré Vám vyplývajú z Akčného plánu prevencie obezity na roky 2015-2025. Táto úloha je záväzná pre školy a pre zariadenia školského stravovania. Z uvedeného vyplýva, že je záväzná aj pre riaditeľa školy, ktorého povinnosťou je uvoľniť Vás na vzdelávanie. Ak Vás odmieta vyslať v rámci služobných povinností, oznámte túto skutočnosť svojmu zriaďovateľovi a na ministerstvo školstva. Ak Ste členkou I. AŠKOS platíte len ročný poplatok 20 EUR a účasť na seminároch máte zdarma.
Naši partneri