Telefon: +421 905 030 096 | E-mail: info@jedalne.sk

Ako hodnotíte vzdelávanie, konferencie a semináre u nás doma? Čo vám chýba?

AKO HODNOTÍTE VZDELÁVANIE, KONFERENCIE A SEMINÁRE U NÁS DOMA? ČO VÁM CHÝBA?

vedúca SJ  |   23.5.2018

Mala by som otázku, prečo sú drahšie ako konferencie, semináre pre riaditeľov škôl. Na koho sa môžu vedúce obrátiť, ak ich riaditeľ nechce pustiť na konferencie a semináre, aby sa mohli vzdelávať?

Zareagovat na komentář >

vzdelávanie

silvia tokárová  |   23.5.2018
Vážená pani vedúca, vzdelávanie zamestnancov zariadení školského stravovania je jednou z nosných úloh, ktoré Vám vyplývajú z Akčného plánu prevencie obezity na roky 2015-2025. Táto úloha je záväzná pre školy a pre zariadenia školského stravovania. Z uvedeného vyplýva, že je záväzná aj pre riaditeľa školy, ktorého povinnosťou je uvoľniť Vás na vzdelávanie. Ak Vás odmieta vyslať v rámci služobných povinností, oznámte túto skutočnosť svojmu zriaďovateľovi a na ministerstvo školstva. Ak Ste členkou I. AŠKOS platíte len ročný poplatok 20 EUR a účasť na seminároch máte zdarma.
Zareagovat na komentář >
Pridať komentár