+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

Stratili sa problémy v školskom stravovaní?

Vzorky
vedúca sj 5.3.2018
Nerozumiem tomu. Ak to myslíte - normovať túto vzorku podľa kat. D. Prosím podrobnejšie vysvetliť Napríklad: Nátierka medová 10 detí/norma kat.B ... cena desiatej 0,36 € x 10 detí =3,6 € Maslo (0,17 kg x 8,82 = 1,5 €) + Med (0,10 kg x 1,02€) =Cena desiatej = 1,6 € Normované náklady 3,6, + vzorka ? skutočné náklady 1,60 Rozdiel: +2 € Ako mám vyrátať vzorku? Koľko bude stáť vzorka?
Re:vzorky
jedálne.sk 2.3.2018
Odkonzultovali sme s odborníkmi a upozornili nás, že v platnosti je už Zákon č. 355/2007 Z.z. Následne pre vás vybrali konkrétne paragrafy: V zmysle §26 ods. 4 písm. j) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov je povinnosťou „prevádzkovateľa“ zariadenia spoločného stravovania zabezpečiť pred výdajom stravy odber vzoriek pripravených hotových pokrmov. Náklady, ktoré vzniknú pri plnení povinností ustanovených týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu verejného zdravia, uhrádza ten, kto je povinný tieto povinnosti plniť- §58 ods.2 zákona č.355/2007 Z.z.. Podmienky odoberania vzoriek hotových pokrmov sú ustanovené v §11 vyhlášky č.533/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania. Celé znenie zákona bude v utorok dostupné na stiahnutie pre všetkých členov AŠKOS.
vzorky
veduca99 28.2.2018
Podľa § 10 ods.(4) Vyhlášky 214/2003 Z.z. o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania musí mať vzorka minimálne 50 g. Z toho vyplýva, že normovať túto vzorku musíme podľa kat. D a to preto, aby sme dodržali hmotnosť vzorky tepelne upraveného mäsa. To ako to máme faktúrovať zriaďovateľovi by mohlo byť zakotvené vo VZN, ale pretože nariadenie vypracúva zriaďovateľ, musíme sami navrhnúť zmenu. Určite viaceré namietate, že je to nemožné dosiahnuť. Áno aj také skúsenosti máme, kde o spolupráci nieje ani slychu ani vidu. Určite by pomohlo nejaké metodické usmernenie nielen pre nás, ale aj pre zriaďovateľov. Tých sme sa bohužiaľ za posledné roky nedočkali
Re: vzorky
Koklesová Oľga 2.3.2018

Odkonzultovali sme s odborníkmi a upozornili nás, že v platnosti je už Zákon č. 355/2007 Z.z. Následne pre vás vybrali konkrétne paragrafy:

V zmysle §26 ods. 4 písm. j) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov je povinnosťou „prevádzkovateľa“ zariadenia spoločného stravovania zabezpečiť pred výdajom stravy odber vzoriek pripravených hotových pokrmov.

Náklady, ktoré vzniknú pri plnení povinností ustanovených týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu verejného zdravia, uhrádza ten, kto je povinný tieto povinnosti plniť- §58 ods.2 zákona č.355/2007 Z.z..

Podmienky odoberania vzoriek hotových pokrmov sú ustanovené v §11 vyhlášky č.533/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania.

Celé znenie zákona bude v utorok dostupné na stiahnutie pre všetkých členov AŠKOS.

Vzorky
Vedúca SJ 28.2.2018
Vzorky jedla by sme mali faktúrovať zriaďovateľovi. Podľa mňa by mala byť vzorka uvedená aj v normách (ako sú Jasle, A /MŠ/, B /I.st/, C /II.st./, D /15-18/, VŠ,učni a mala by byť suma uvedená aj vo finančných pásmach. Doteraz mi nikto nevysvetlil akú sumu by som mala za vzorku účtovať zriaďovateľovi a ako tú vzorku mám vynormovať. Ďakujem
Financie
edita 28.2.2018
Dobrý deň, už dlhé roky pretrváva, že stravujeme deti na materskú školu a nevieme dokázať vedeniu mesta, že aj za týchto stravníkov patria financie pre našu školskú jedáleň. (na MŠ sú výdajne). Týmto pádom sa nám vždy vytýka, že máme málo financie. Prosím viete mi pomôcť vypočítať na aký obnos financií má nárok naša školská jedáleň ? Ďakujem. 1. Jasle -zapísaných 15 - v priemere varíme 10 =tu je réžia, nedostávame ju 2. MŠ1 - zapísané deti 105 - varíme denne 75 =tu nedostávame nič 3. MŠ2 - zapísané deti 140 - varíme denne 100 =tu nedostávame nič 4. ZŠ - na škole deti 550 - varíme denne 380 = výpočet 550 x 151,51€ = 83 330,50 je správny ??? 5. špeciálna škola na škole 30 - stravujeme denne 20 = tu sú režijné náklady, nedostávame ich 6. Dos.stravník - pedagóg 50 ´denne varíme 45 = tu nedostávame nič 7. Dôchodcovia – cudzí zapísaný 100 - varíme denne 95 = tu sú režijné náklady, ktoré nedostávame Na koľko financií má nárok naša ŠJ . Ďakujem Edita 1 Jasle zapísané deti 15, denne varíme 10 = tu je réžia, nedostávame 2 materská škol 1 - zapísané deti 105, denne varíme 75 = tu nedostávame nič 3 materská škola 2 - zapísané deti 140, denne varíme 100 = tu nedostávame nič 4 základná škola žiaci na škole 550, denne varíme 380 = výpočet 550 x 151,51€ = 83 330,50 je správne ??? 5 špeciálna škola zapísaný 30, varíme denne 20 = tu sú režijné náklady, nedostávame ich 6. Dos.stravník - pedagóg 50 - denne varíme 45 = nedostávame nič 7 Dôchodcovia – cudzí 100 95 tu je réžia, nedostávame ju Na koľko financií má nárok naša ŠJ
Naši partneri