+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ
Máte otázky? Prinesieme Vám odpovede priamo z praxe.

Problematika školskej jedálne je veľmi obsiahla a navyše sa nám v nej stále niečo mení. Ako si s tým poradiť v praxi?
Pripravujeme pre vás odpovede na najčastejšie otázky a situácie, na ktoré v praxi narážate.

Máte otázky ku: navýšeniu porcií mäsa pre dospelých, verejnému obstarávaniu na potraviny alebo na technologické vybavenie jedálne, hygienickým požiadavkám na školskú jedáleň alebo inej oblasti školského stravovania?

Napíšte nám, s čím si nie ste istí, čo Vám nie je jasné, čo Vás trápi a my sa Vám pokúsime priniesť odpovede, a to ako formou workshopov na pripravovaných marcových konferenciách, tak formou online webinárov.

Poslať otázku

Finančné pásma pre školské stravovania s účinnosťou od 1.1.2023

Odpovede na často kladené otázky (FAQ) nájdete TU (zdroj: https://www.minedu.sk/data/att/25175.pdf)

Sanitácia

Počet sanitarnych dní v roku
Jedálne.sk 8.1.2023

Dobrý deň, je stanovená počet sanitarnych dní v roku? Prip. Minimálny počet? Nemyslím, čo máme my v prevádzkovom poriadku a danitacnom, ale všeobecne. Ďakujem Ĺubica

Re: Počet sanitarnych dní v roku
Jedálne.sk 8.1.2023

SANITÁCIA v potravinárstve je nepretržitý komplex činností, ktorými sa v potravinárskej prevádzke a v jej okolí zabezpečujú požiadavky na zvyšovanie hygienickej úrovne výroby, vytváranie a dodržiavanie podmienok na výrobu zdravotne neškodných, biologicky a nutrične vysokohodnotných potravín. Spracovaný a implementovaný plán čistenia, sanitácie a dezinfekcie musí mať každá prevádzka, v ktorej sa akýmkoľvek spôsobom manipuluje s potravinami.

Sanitácia v stravovacom zariadení sa vykonáva podľa harmonogramu priebežne, denne, týždenne, mesačne, štvrťročne a ročne podľa plánu, ktorý je uvedený v sanitačnom programe. Sanitačný program priamo nadväzuje a úzko súvisí s HACCP systémom a prevádzkovým poriadkom.

Vypracovaný plán určuje činnosti, ktoré je potrebné vykonať pre zabezpečenie zdravotne bezpečnej prevádzky, nestanovuje za aký čas resp. za koľko dní sa tieto činnosti majú vykonať. Rozhoduje veľkosť výrobných priestorov, počet technologických zariadení, počet zamestnancov a pod..

„Veľká sanitácia“ v zariadeniach školského stravovania sa vykonáva len v čase školských prázdnin. Druh sanitačných prác (počet sanitačných dní vrátane maľovania priestorov) určí vedúci zamestnanec zariadenia školského stravovania podľa potreby a veľkosti výrobných priestorov v prevádzkovom poriadku zariadenia školského stravovania.

Podľa §3 ods.5 písm. f) vyhlášky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania „Organizáciu v školskej jedálni upravuje prevádzkový poriadok, ktorého obsahom je aj zabezpečenie hygienického režimu a určenia sanitácie aj počas školských prázdnin,“ .

Naši partneri