+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ
Máte otázky? Prinesieme Vám odpovede priamo z praxe.

Problematika školskej jedálne je veľmi obsiahla a navyše sa nám v nej stále niečo mení. Ako si s tým poradiť v praxi?
Pripravujeme pre vás odpovede na najčastejšie otázky a situácie, na ktoré v praxi narážate.

Máte otázky ku: navýšeniu porcií mäsa pre dospelých, verejnému obstarávaniu na potraviny alebo na technologické vybavenie jedálne, hygienickým požiadavkám na školskú jedáleň alebo inej oblasti školského stravovania?

Napíšte nám, s čím si nie ste istí, čo Vám nie je jasné, čo Vás trápi a my sa Vám pokúsime priniesť odpovede, a to ako formou workshopov na pripravovaných marcových konferenciách, tak formou online webinárov.

Poslať otázku

Finančné pásma pre školské stravovania s účinnosťou od 1.1.2023

Odpovede na často kladené otázky (FAQ) nájdete TU (zdroj: https://www.minedu.sk/data/att/25175.pdf)

Odporúčané počty zamestnancov

Výdaj obedov
Alžbeta 20.1.2023
Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadom témy výdaja obedov. V jedálni pracujeme dve. Hlavná kuchárka a pomocná kuchárka. Chcem sa preto spýtať, či je len povinnosťou hlavnej kuchárky vydávať obedy, resp. môže vydávať obedy aj pomocná kuchárka?
Re: Výdaj obedov
Jedálne.sk 24.1.2023

Jednou z pracovných činností prevádzkového zamestnanca (pomocnej kuchárky)  podľa Katalógu pracovných činností remeselných, manuálnych alebo manipulačných s prevahou fyzickej práce pri výkone práce vo verejnom záujme, časť Spoločné pracovné činnosti v oblasti stravovania je  aj  01.02  Výdaj jedál s prípadnou obsluhou stravníkov.

Je povinný obed
Monika Šustekova 5.1.2023
Dobrý deň keď moje dieťa búde navštevovať MŠ len doobeda musí zo zákona chodiť na obedy? Ďakujem za odpoveď
Re: Je povinný obed
Jedálne.sk 8.1.2023

Podľa §8 vyhlášky č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť pre deti dochádzajúce do predškolského zariadenia a do prevádzkarne pre starostlivosť o deti predškolského veku len na dopoludňajšie hodiny podávanie desiatej, a ak sú prítomné v predškolskom zariadení a v prevádzkarni pre starostlivosť o deti predškolského veku aj v čase obeda, podávanie aj obeda.

Školská výdajňa
Simona 13.12.2022
Dobrý deň,chcela by som sa informovať či je v poriadku ak mi riaditeľka skrátila pracovný úväzok na 3,45h s tým že už budeme mať len 37 obedov,ale v skutočnosti ich máme 75.Pracujem v skolskej vydajni,za 3,45h mám ísť pre obedy,vydať obedy a popri tom umyť taniere,a všetko ostatné.Dakujem
Re: Školská výdajňa
Jedálne.sk 18.12.2022

Akákoľvek zmena pracovnej pozície, miesta výkonu práce alebo zníženie pracovného úväzku musí byť urobená na základe písomnej obojstrannej dohody.

Podľa § 54 Zákonníka práce: „Dohodnutý obsah pracovnej zmluvy možno zmeniť len vtedy, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na jeho zmene. Zamestnávateľ je povinný zmenu pracovnej zmluvy vyhotoviť písomne.“

Aby teda k skráteniu úväzku mohlo dôjsť, musí zamestnanec so skrátením úväzku súhlasiť a uzavrieť dohodu o zmene pracovných podmienok.

Odporúčaný počet zamestnancov vo výdajnej školskej jedálni podľa počtu stravníkov je uvedený v prílohe č. 4 k vyhláške 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania.

Do 50 stravníkov 0,5 úväzku, do 100 stravníkov 0,6 úväzku.

Odporúčané počty zamestnancov
Jedálne.sk 2.12.2022

Dobrý deň,

prosím Vás na koľko kuchárok máme nárok pri počte

MŠ - 118 detí ( 3x denne sa tam vozí strava)
I. st. - 108
II. st. - 95
dospelí - 78

Ďakujem Soňa

Re: Odporúčané počty zamestnancov
Jedálne.sk 2.12.2022

Odporúčané počty zamestnancov zariadení školského stravovania podľa počtu stravníkov sú uvedené v prílohe č. 2 k vyhláške č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania.

Za predpokladu, že chcete vedieť počet kuchárov na prípravu pokrmov v školskej jedálni pri ZŠ, bez kuchárov na výdaj stravy pri MŠ uvádzame podľa prílohy odporúčaný počet :

V jednozmennej prevádzke s celkovým počtom 399 prijatých stravníkov sa počíta rozpätie 301-400, kde je odporúčaný na plný pracovný úväzok 1 riaditeľ/vedúci , 1 kuchár ( najlepšie vyučený v odbore), 2 zaučení kuchári ( pomocní), 2 prevádzkoví zamestnanci.

Na doplnkové stravovanie desiata, olovrant pre 118 stravníkov - 1 kuchár.

Pre výdajnú školskú jedáleň pri MŠ sú odporúčané počty zamestnancov stanovené v prílohe č.4 vyššie uvedenej vyhlášky.

Naši partneri