+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

Stravovanie v školských jedálňach po 8.2.2021

Stravovanie zamestnancov
8.2.2021
V súvislosti s návratom žiakov a pedagógov do škôl v čase mimoriadnej pandemickej situácie od 8.2.2021: Smú konzumovať dospelí stravníci (učitelia a zamestnanci) stravu podávanú na pracovisku podľa § 152 Zákonníka práce v priestoroch školskej jedálne ? Samozrejme s predpokladom, že prešli antigénovým testovaním s negatívnym výsledkom. V zmysle dokumentu zverejneného na stráne Ministerstva školstva to nie je celkom jasné: "v prevádzke pre žiakov prezenčného vzdelávania, u ostatných cez výdajné okienko"
Re: Stravovanie zamestnancov
10.2.2021

Odpoveď Jedálne.sk

Pre žiakov a zamestnancov prítomných v škole sa výdaj jedla uskutočňuje podľa  vypracovaného dodatku k prevádzkovému poriadku a  harmonogramu výdaja pokrmov  v školskej jedálni. Výdaj stravy cez výdajné okienko- vyhradené výdajné miesto sa uskutočňuje pre „cudzích“ stravníkov a zákonných zástupcov žiakov, ktorí sú na dištančnom vzdelávaní ( rozhodnutie ministra školstva Číslo: 2021/10079:1-A1810) . Samozrejme títo sa musia pri vstupe aj do vonkajších priestorov školy  preukazovať potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní (VYHLÁŠKA 47  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky). 

Naši partneri