+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

Obedy zadarmo od augusta budúceho roka skončia

Dotácia na stravu od 1,9,2021
Iveta 9.7.2021
Dobrý deň. Som ved. SJ MŠ v Medzeve a nie je mi celkom jasné, že kto má nárok na dotáciu na stravu od 1.9.2021. Píše sa tam, že nárok majú deti v poslednom ročníku MŠ - to sú poredškoláci ktorí dovŕšili do 1.9.2021 - 5 rokov. Ale ..... citujem: v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu* (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením. Píše sa tam o deťoch, ktoré dovŕšili 6 rokov veku. Takže 5-ročné nemajú nárok na dotáciu? Prosím o odpoveď. Iveta Schmotzerová
obedy zadarmo
Veronika 22.7.2021
Dobrý deň. Toto by zaujímalo aj mňa... Je niekto, kto dokáže dať návod na správny postup v tomto prípade 5 ročných predškolákov? Majú nárok na dotáciu až od dovŕšenia veku 6 rokov alebo hneď od začiatku školského roku?
Naši partneri