+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

Dlhoočakávaná revízia Materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie je na svete.

Uvidíme v praxi, čo nám priniesla.


Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo podľa § 140 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie (revízia 2021), Register 2021 a Metodika k MSN 2021 s účinnosťou od 01. 09. 2021.

Revidované MSN sú zverejnené na webu ministerstva školstva:  https://www.minedu.sk/materialno-spotrebne-normy-a-receptury-pre-skolske-stravovanie-revizia-2021-s-ucinnostou-od-1-9-2021/

Normy

Normy
25.11.2020

Dobrý deň. V norme na knedle slivkové - hlbokomrazené vychádza porcia 17g v surovom stave, ale potom na jedálničku je uvedené porcia iba hotové knedle 200g. To ako že uvarením získajú na váhe? Teda vážili sme to a nie je to pravda. V mrazenom stave vychádzajú 4 guľky na 1 stravníka a potom v uvarenom vychádza 5-6 podľa veľkosti. Ako zo 4 guliek mám vyčarovať 6? A pri cca 50stravníkoch mi v konečnom dôsledku chýba cca 2kg uvarených knedlí. Podľa čoho sa mám potom riadiť? Podľa toho čo mi napíše predloha pre prípravu jedla a odpísať a vydať to zo skladu podľa tohto, alebo podľa jedálneho lístka a potom zo skladu odpísať naviac? ďakujem za odpoveď

Re: Normy
25.11.2020

Odpoveď Jedálne.sk

Pri vypracovaní receptúry sa u pokrmov (polotovarov), ktoré sa pripravujú varením vo vode počíta s 10% zvýšením hmotnosti.  T.j. na žiaka I. stupňa knedle 170g+10%=189g+20g (maslo)=208g porcia po uvarení.  

Pri príprave takýchto pokrmov musíme brať úvahy, že tieto výrobky sú od rôznych výrobcov a nie všetky spĺňajú bežné štandardy výťažnosti, kvality, obsahu vody vo výrobku a podobne.

Cieľom školského  stravovania  je dosiahnuť, aby bol  žiak - stravník spokojný, to znamená dodržať hmotnosť porcie uvedenej na jedálnom lístku.  Podľa pokynov v aplikácii princípov k MSN je možné v preukázateľných prípadoch navýšiť vynormované potraviny  o 10%.  Odporúčame vám používať výrobky od výrobcov, ktorí sa vám osvedčili a polotovary používať LEN vo výnimočných situáciách. 
 

Naši partneri