+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

Tovar po záruke v skolskych jedalnach v dôsledku mimoriadnych opatreni súvisiacich s Covid-19,??Čo s ním?? Školské zariadenia náhle zatvorené a tovar nespotrebovaný,čo s ním??

stravovavie v ŠJ odborného učilišťa
Helena Kadlubeková 2.7.2020
Dobrý deň, všade sa dočítame ako riešiť vyradenie potravín po záruke z dôvodu COVID 19 a následnú dotáciu na ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH. My sme špeciálne odborné učilište, mali sme zásoby potravín podľa predpisov na dva týždne, z ktorých je už značná časť po záruke. Potraviny nakupujeme z platieb žiakov a zamestnancov bez prispenia dotácie od štátu. Zaujímalo by ma, z čoho máme nakúpiť nové potraviny od septembra, majú žiaci a zamestnanci platiť dvakrát? To asi nie, predsa oni nezapríčinili zatvorenie škôl a žiaci sú zo sociálne slabších rodín.
Re: stravovavie v ŠJ odborného učilišťa
7.7.2020

Jedálne.sk

Vzhľadom k tomu, že dotácia na podporu stravovacích návykov dieťaťa sa nevzťahuje na  žiakov stredných škôl, nie je možné uplatniť si  škody na potravinách  vzniknuté z dôvodu mimoriadnej situácie COVID-19 z tejto dotácie.
Vzniknuté škody nemôže vznášať stravník (žiak, zamestnanec). Tieto mimoriadne vzniknuté , škody pripadajú na ťarchu školy, ktorá v prípade nedostatku finančných prostriedkov na vyrovnanie škôd požiada (v dohodovacom konaní) svojho zriaďovateľa, v tomto prípade príslušný okresný úrad, o navýšenie resp. o úpravu rozpočtu. 

POTRAVINY V ŠJ - OHĽADOM COVID - 19
15.5.2020

Redakcia jedálne.sk

Pripravili sme pre Vás článok s odpoveďou na otázky týkajúce sa škôd na potravinách v čase mimoriadnej situácie - prosím prečítajte si:

https://www.jedalne.sk/clanky/doc/potraviny-skolskej-jedalne-v-case-mimoriadnej-situacie-covid19-246/doc-article.htm

Škody na potravinách po záruke
Helena 29.4.2020

28.4. 2020 vláda SR schválila nariadenie , ktoré by nám mohlo pomôcť vysporiadať škody na potravinách po záruke. Pre nás je zaujímavý : § 10 (1) Na účel zúčtovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, sa podmienka účasti na výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole podľa § 4 ods. 6 zákona, ak dieťa odobralo obed alebo iné jedlo v čase krízovej situácie alebo v čase prerušenia výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole na základe rozhodnutia príslušného orgánu do účinnosti tohto nariadenia vlády, považuje za splnenú. (2) Na účel zúčtovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa si žiadateľ môže uplatniť aj náklady za škodu spôsobenú na skladových zásobách potravín, ku ktorej došlo z dôvodu a) vyhlásenia krízovej situácie, v sume zodpovedajúcej súčinu výšky dotácie podľa § 4 ods. 6 zákona, počtu detí nahlásených na stravovanie ku dňu predchádzajúcemu dňu vyhlásenia krízovej situácie a troch vyučovacích dní, alebo b) prerušenia výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole na základe rozhodnutia príslušného orgánu bezprostredne pred vyhlásením krízovej situácie, v sume zodpovedajúcej súčinu výšky dotácie podľa § 4 ods. 6 zákona, počtu detí nahlásených na stravovanie ku dňu prerušenia výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole na základe rozhodnutia príslušného orgánu a troch vyučovacích dní.

Re: Škody na potravinách po záruke
15.5.2020

Pripravili sme pre Vás článok s odpoveďou na otázky týkajúce sa škôd na potravinách v čase mimoriadnej situácie - prosím prečítajte si:

https://www.jedalne.sk/clanky/doc/potraviny-skolskej-jedalne-v-case-mimoriadnej-situacie-covid19-246/doc-article.htm

Potraviny v ŠJ - ohľadom COVID - 19
Duška 16.4.2020
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať čo s potravinami v ŠJ, ktoré ostali na sklade a sú po záruke alebo im uplynie záruka v dohľadnej dobe. Kto mi vynahradí vzniknuté škody?
COVID - 19
MÁRIA 9.4.2020

Dobrý deň ,poprosím o radu čo s tovarom na sklade v školských jedalňach ,ktoré sa náhle v dôsledku Coronadokrizy zavreli a tovar je pred koncom záruky. Počítam z variantou, že jedálne sa do konca školského roka neotvoria, tým pádom sa jedná o nie malé množstvo tovaru keďže sme varili pre 300 stravníkov. Kto vlastne straty uhradí - ĎAKUJEM veľmi pekne za info.

Potraviny po záruke
Ľubica 16.4.2020
Dobrý deň, dal niekto odpoveď na otázku ohľadom potravín po záruke, ktoré zostali v skladoch? Kto uhradí tie straty,? Ďakujem
Škody na potravinách
Soňa Bukovčanová 7.4.2020

Dobrý deň, chcem sa takisto opýtať, čo sa dá všetko spraviť s tovarom po záruke, aký spôsob likvidácie na školách je najlepší

Škody na potravinových zásobách v ŠJ
Chmurčiaková Oľga 6.4.2020
Pani vedúca pozdravujem Vás z Čadce. Ak by ste mi poslali e- mailovú adresu, skúsim Vám preposlať usmernenie k danej problematike odpisovov potravin po uplynutí doby spotreby v súvislosti s COVID-19.
Tovar po záruke v školských jedálňach v dôsledku mimoriadnych opatrení súvisiacich s Covid-19,??Čo s ním?? Školské zariadenia náhle zatvorené a tovar nespotrebovaný,čo s ním??
6.4.2020

Dobrý deň ,poprosím.o radu ,nemôžem sa do tom dočítať nikde,čo s tovarom na sklade v školských jedalnach ,ktoré sa náhle v dôsledku Coronadokrizy zavreli a tovar ako mlieko a mliečne výrobky ostali nespotrebovane ,tak isto aj zelenina,či zemiaky.Varit začneme bohvie kedy ale tovar ostal na sklade.Určite nie som sama vedúca ŠJ ,ktorá toto rieši a robí si starosti.Budem Vám vďačná za Vašu radu a pomoc.Ďakujem veľmi pekne.Prajem všetko dobré.

Naši partneri