+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

Účtovanie jedálne a výstupy z programov

Účtovanie jedálne a výstupy z programov
Jedálne.sk 25.2.2020

Dobrý deň, myslím si, že táto téma určite zaujíma veľa vedúcich a hlavne tie , ktoré zažívajú perné chvíľe pri koncomesačnom a koncoročnom zúčtovaní jedálne.

Zaujímalo by ma, aké programy používajú a či výstupy postačujú pre odovzdanie podkladov účtovníčke, alebo prácne, ručne rozdeľujú platby.

Je viacej spôsobov zúčtovania, ale taký chaos aký sme zažili po zavedení obedov zadarmo už dávno nebol. Veľmi chýba metodické usmernenie zúčtovania, tak aby sme bez problémov urobili uzávierku.

Helena

Účtovanie v jedálni a nové výstupy z programov
Marcelka ŠJ 6.3.2020
My robíme hospodárenie jedálne v programe od spoločnosti VIS Plzeň už niekoľko rokov. Technik mi vždy program nastaví podľa mojich požiadaviek, a tak to bolo aj pri obedoch zadarmo. Platby mi program delí automaticky, označujem len deti, ktoré sa neodhlásili z obeda a nemajú nárok na dotáciu. Uzávierka u nás prebehla bez problémov, záleží od šikovnosti účtovníčky.
Účtovanie v jedálni a nové výstupy z programov
Šj Brezno 6.3.2020
Poplatky za stravovanie  aj dotáciu na obedy zadarmo vedieme v programe VIS, ktorý nám to oddeľuje. Nie je problém ani s dotáciami ani z réžiami. Ekonómke som na konci roku predložila použitie dotácie podľa počtu vydaných obedov, ako urobila uzávierku záleží na nej. Väčší problém je neporiadnosť rodičov pri odhlasovaní detí z obeda. Ráno zistiť koľko je skutočne detí v škole, aby sme nevarili do odpadu, je naozaj majstrovstvo.
Účtovanie v jedálni a nové výstupy z programov
Valika vedúca šj ZŠ 6.3.2020
Košický program vypočíta pri každom stravníkovi sumu, ktorú má zaplatiť rodič a sumu dotáciu zo štátného rozpočtu. Do kolonky štátneho rozpočtu vypočíta 1,20 eur x počet dní koľko sa zúčasnil vyučovacieho procesu a odobral obed. Cez čipovací systém je odobratie obedu farebne vyznačené. Pokiaľ sa obrátia na Sogt GL Košice všetko ochotne vysvetlia ako sa v tomto programe pracuje. Dôležité je odkonzultovať si to aj s ekonómkou. Vyúčtovanie či už mesačné alebo koncoročné nám sedeli s ekonómkou ako aj so zriaďovateľom.
Naši partneri