+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

Čo vás najviac zaujíma

preplatky zamestnancov
25.1.2021
Chcem sa opýtať,čo sa týka preplatkov zamestnancov na konci kalendárneho roka,môžu sa preniesť do ďalšieho roka alebo sa musia vrátiť,sme rozpočtová organizácia.a ako to je s deťmi, tam sa môžu preplatky poprípade nedoplatky prenášať do ďalšieho roka? Ďakujem

 

Re: preplatky zamestnancov
28.1.2021

Odpoveď Jedálne.sk

Preplatky  resp. nedoplatky na stravnom sa prenášajú do ďalšieho kalendárneho roka za všetkých stravníkov, evidujú sa ako záväzky resp. pohľadávky na stravnom.
 

Hygienicke minimum
12.11.2020
Dobry den, chcela by som sa opytat, ci je na funkciu veduca skolskej jedalne potrebne mat hygienicke minimum ak som ukoncila VS odbor hotelovy a restauracny manazment? Dakujem za odpoved
Re: Hygienicke minimum
13.11.2020

Odpoveď Jedálne.sk

Vedúci zamestnanec zariadenia školského stravovania  musí spĺňať predpoklady pre výkon riadiacej činnosti podľa zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme (§ 3 ods.1)

Zamestnancom podľa tohto zákona sa môže stať fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony, je bezúhonná, spĺňa kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady*, má zdravotnú spôsobilosť na prácu, ktorú má vykonávať.

*Osobitné kvalifikačné predpoklady - Odborná spôsobilosť na vykonávanie epidemiologicky závažných  činností (nie hygienické minimum), ktorá sa preukazuje:

Dokladom o získaní vzdelania (zoznam inštitúcii v prílohe č.6 zákona č. 585/2008 Z.z.)  alebo  Osvedčením o odbornej spôsobilosti na vykonanie epidemiologicky  závažných činností             

Za predpokladu, že  ste doklad o vzdelaní získali na fakulte so zameraním na prácu v potravinárstve, spĺňate uvedený  osobitný predpoklad. 
 

Vynásanie jogurtov a kolačikov z jedalne
19.10.2020

Dobrý deň , ako mám rodičovi vysvetliť, že jogurt, ovocie a koláčiky sa nemôžu vynášať z jedálne. 
 

Re: Vynásanie jogurtov a kolačikov z jedalne
19.10.2020

Odpoveď Jedalne.sk

Školská  jedáleň je zriadená na konzumáciu jedál a nápojov. Povinnosťou vedúceho zamestnanca školskej jedálne je upozorniť stravníkov – žiakov a zamestnancov školy (nie rodičov) na túto skutočnosť. Pri odnášaní obeda alebo jeho zvyškov hrozí epidemiologické riziko a vznik rôznych alimentárnych ochorení pri nedodržaní podmienok HACCP, v rámci ktorých je práve teplotný reťazec veľmi kritickým kontrolným bodom.

V prípade zaradenia ovocia ako doplnku za obedom, ak ho stravník neskonzumuje, môže si ho odniesť.  Jogurty neodporúčame zaraďovať  do jedálneho lístka ako doplnok k obedu, ak  ich  pri plnohodnotne zostavenom zložení obeda, dieťa alebo žiak už nedokáže skonzumovať. Podávanie koláčikov k obedu z distribučnej siete nie je v školskom stravovaní prípustné.  Múčnik, ktorý je pripravený v školskej jedálni, odporúčame zaraďovať k menej kalorickým jedlám, napr. odľahčovacím zeleninovým. 

ŠO - oficiálne stanovisko z Min. pôdohospodárstva
23.9.2020

Dobrý deň,

čítala som článok na www.jedalne.sk, ktorý sa týkal distribúcie Školského mlieka a Školského ovocia. Zverejnili ste aj oficiálne stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva.

Spoločnosť, ktorá u nás zabezpečuje Projekt Školské ovocie nám zasa preposlala list, ktorý obdržala tiež z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. 

Je možné nám dať k tomuto vyjadrenie, aby sa školské jedálne vedeli zariadiť? 

Re: ŠO - oficiálne stanovisko z Min. pôdohospodárstva
23.9.2020

Odpoveď Jedalne.sk

Z novely nariadenia vlády 195/2020 Z.z. vyplýva, že školské mliečne výrobky alebo školské ovocie a zeleninu nemožno žiakom poskytovať v rámci školského stravovania, to znamená z finančného limitu účelovo určeného na nákup potravín v školskom stravovaní.
 
V oznámení pre školy zo dňa 11.9.2020 minister pôdohospodárstva a rozvoja  vidieka  uvádza rovnako, že školské výrobky  celospoločenských programov nemožno hradiť z príspevku zákonného zástupcu na stravovanie t.j. z príspevku na nákup potravín a na  režijné náklady. Zároveň uvádza možnosť využitia časti z dotácie na podporu k stravovacím návykom dieťaťa z Ministerstva sociálnych vecí a rodiny, alebo z  príspevku obce, resp. samosprávneho kraja na stravovanie žiakov.

Je potrebné vysvetliť  znenie  textu v oznámení, že "vo financovaní školského mlieka  a ovocia k žiadnej zmene nedošlo".
Pravdou je, že sa nič nezmenilo u  tých škôl a školských zariadení, ktoré doteraz zabezpečovali školské výrobky mimo školského stravovania nad rámec finančného limitu na stravovanie v súlade s nariadením (EÚ) č. 1308/2013.

Nič nebráni distribúcii školských výrobkov prostredníctvom zariadení školského stravovania, pokiaľ ich škola zabezpečí z úhrady zákonného zástupcu dieťaťa určenej na nákup školského mlieka a školského ovocia, alebo z uvedeného prebytku dotácie, alebo príspevku obce či školy .

skolsky program
Tokarova 23.9.2020
Z dotacie nie je mozne uhradzat skolsky program a to z dovodu ze by islo o dvojitu podporu zo statneho rozpoctu a to eurofondy nepripustaju.
školský program
Ľudmila Očenášová 5.10.2020
Podľa vyjadrenia generálnej riaditeľky Ildikó Poláčekovej z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ak si škola stanoví výšku príspevku rodiča na stravu v nižšej výške, než v akej je poskytovaná dotácia na podporu stravovacích návykov dieťaťa, dá sa tento rozdiel použiť aj na úhradu nákladov na školský program, pričom je na rozhodnutí danej školy, na čo tento rozdiel v skvalitňovaní stravovania použije.
Informácia
Hajni 20.9.2019
Dobrý deň, môže výdajná školská jedáleň pri MŠ variť aj pre jasle podľa materiálno spotrebných noriem? Ďakujem za odpoveď!
Školská jedáleň
Stará motyka 23.8.2019
Dobrý deň, keď majú deti prázdniny kuchárky zo školskej jedálne sú doma? Myslím jarné,vianočné atd. Alebo chodia do roboty? Ďakujem
chrípkové prázdniny
vedúca ŠJ 15.2.2018
V prípade, že počas dvoch po sebe nasledujúcich dní klesne priemerná denná teplota pod 13°C, je zamestnávateľ na pracovisku povinný okamžite zabezpečiť svojim zamestnancom prijateľné mikroklimatické podmienky. Vyplýva to z Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 544/2007 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci. Rozlišujeme mikroklimatické podmienky. Trieda práce (vedúca ŠJ) Ide o bežnú administratívnu prácu (písanie na počítači, triedenie dokumentov...), teda o prácu posediačky bez namáhavej pohybovej aktivity. Optimálna teplota pre chladné obdobie roka je 20-24°C, prípustná 18-26°C. Trieda práce (kuchárky) Je práca posediačky so stálym zapájaním oboch rúk, ramien aj nôh, aj práca spojená s prenášaním bremien o hmotnosti do 10 kg (práca v potravinárskej výrobe, práca mechanikov, strojové opracovanie, montáž...). Optimálna teplota pre chladné obdobie roka je 15-20°C, prípustná teplota 12-22°C.
chrípkové prázdniny
enya 14.2.2018
Milé kolegyne, v ,,bradži,, som nová. Veľa vecí je pre mňa nových ako aj teraz chrípkové prázdniny. Ako sa rieši sitácia v kuchyni. Keď učitelia napr. prídu do práce len na 4 hodiny a kuchárky musia ostávať v studenej kuchyni 8. Je nejaký rovnaký meter na každého zamestnanca? Ako by som mohla vybaviť voľno aj pre nich? Ďakujem
nové účtovanie ŠJ
Elen 8.2.2018
Ďakujem vedúcej99 veľmi dobre opísala problémy ktoré ťažia nás vedúce, naša práca nespočíva sedenie len pri papieroch účtovníctva, ale aby boli dodržané zásady pri zostave jed.lístka, objednanie a preberanie tovaru, sledovanie nutričných hodnôt, HACCP, technologické postupy ich dodržiavanie a kopu ďalších vecí čo má robiť vedúca. Ja tiež odvádzam peniaze s potr.účtu na školu, škola zriaďovateľovi a ten na ŠJ a až potom môžem uhrádzať faktúry.Peniaze môžeme 2x do mesiaca odviesť a réžia to už ani nehovorím.Mám urobené tabuľky ale aj tak sa môžem pomýliť. Prečo nás vedúce nezavolali na školenie tak ako ekonómky?Prečo nedali jednu možnosť ale dali na výber? Pracujem ako vedúca ŠJ už 35 rokov ale toto tu ešte nebolo a nakoniec rodičia by mali vedieť ako sa peniaze za stravu točia, ako sa nestíhajú uhrádzať faktúry do splatnosti.Prajem všetkým vedúcim čo majú tento problém veľa pevných nervov.
Prekvapenie
Marta 8.2.2018
Som veľmi milo prekvapená novým portálom a obdivujem tím, že chce pomáhať vyriešiť niekedy neriešiteľné problémy v šj. Tešíme sa na spoluprácu a verím, že nám budete napomocní. Dakujeme a nech sa darí
malá pripomienka
veduca99 1.2.2018
Neprejde deň, aby som nekontrolovala nové príspevky na portáli a čakám čo nové sa dozviem, čo mi však trošičku vadí je čechizmus v názve článku a iné prehrešky voči slovenskému jazyku v príspevkoch.
Diskusia
veduca99 1.2.2018
Pekný deň a poďakovanie patrí tímu, Jedalne.sk za nový informačný portál. Boli sme naučené čítať a prispievať aj na pôvodnom informačnom portáli, ktorý bol často nielen zdrojom dôležitých informácií potrebných pre našu prácu ale hlavne sme si mohli vymieňať skúsenosti v diskusii. Za túto možnosť patrí veľká vďaka p. Burešovi a jeho spolupracovníkom. Začiatok roku 2018 priniesol viacerým kolegyniam nemilé prekvapenia v podobe tzv. nového účtovania ŠJ. Do platnosti vstúpil zákon, ktorý dáva 4 možnosti ako po novom účtovať jedáleň. Viacerých sa novinky nedotknú vôbec, pretože idú v starom režime ale viaceré z nás majú práce navyše neúrekom. To čo sa pre nás zdalo veľkou výhodou a uľahčením sa stalo nočnou morou. V januári som 3x posielala zriaďovateľovi zvlášť stravné a zvlášť réžiu. Problém je v tom, že musím pred odvodom vedieť koľko je na šeku stravné a koľko réžia- u nás platia réžiu aj žiaci. Ak sú na šeku traja súrodenci, jeden chodí do MŠ, jeden na I. stupeň a posledný na II. stupeň, mali minulý mesiac odhlášky tak spoločný šek je pre mňa momentálne prekážkou. Myslím si, že by nemal byť problém pre SW firmy zaradiť zostavu predpisov po položkách, aby som vedela čo na šeku je, nikto to zatiaľ nerieši. Dostaneme nariadenie od zriaďovateľa a ako sa s tým popasujem nikoho nezaujíma. Zavedenie šekov pre každého stravníka osobitne považujem za spiatočníctvo. A tak neostáva nič iné len zobrať papier, ceruzku, kalkulačku, príp. použiť Excel a zabíjať drahocenný čas, ktorý by sme mohli venovať inej práci. Vrátili sme sa do doby kamennej. Čo je horšie, nie všetci máme rovnaké podmienky, niekde sa dá odvod stravného urobiť na konci mesiaca akože – len na papieri, inde strávime nekonečné hodiny rozdeľovaním platieb. Výsledkom sú znechutené vedúce a peniaze stále na ,,ceste,, a odsúvanie platieb za tovar. V tomto, dovolím si povedať cirkuse aj zanikol ďalší problém a tým je naše odmeňovanie. Hanba naším predstaviteľom, že si nevážia prácu zamestnancov verejnej správy a dovolia aby rozdiel medzi pomocnicou v kuchyni bez vzdelania a hlavnou kuchárkou bol podľa platnej tabuľky 42 EUR, ale po aplikácii zákona o minimálnej mzde je rozdiel jedna veľká nula, obe majú krásnych 480 EUR v hrubom. Ako máme motivovať zamestnankyne, keď morálne ocenenie v dnešnej dobe už nestačí. Mladšie berú nohy na ramena a zostanú nám tie, ktoré z akýchkoľvek dôvodov nemôžu zmeniť zamestnávateľa. Ako sa popasovať s úlohami, ktoré sú na nás kladené so zamestnancami, ktorí nemajú potrebné vzdelanie a nadšenie pre túto záslužnú prácu. Máme systém, ktorý nám mnohé krajiny závidia. Dokedy?
testovanie
elha 30.1.2018

Srdečne zdravím nový "portál www.jedalne.sk ". Konečne ho budeme mať na Slovensku samostatne. Dúfam, že ho budeme využívať čo najlepšie, aby nám pomohol pri riešení našich každodenných problémov, s ktorými si nebudeme vedieť rady. Dúfam, že tu nájdeme kvalifikované odpovede na naše pálčivé otázky. Srdečne Zdravím pani Mgr. Oľgu Koklesovú!

Diskusia
JankaZŠ 30.1.2018
určite diskusné fórum si nájde svojich čitateľov a zároveň diskutujúcich. V školskom stravovaní máme široké pole tém, na ktoré hľadáme odpovede. Napr. ja hľadám odpoveď, prečo sa nemení katalóg pracovných činností pre pani kuchárky, aby sme ich mohli zaradiť do vyšších platových tried, keď už stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je taká aká je.
Pekné
edita KN 30.1.2018

Naša stránka má nový šat a je pekný, dobre sa číta a som veľmi rada, že sa v dnešnej dobe nájde tím ľudí, čo sú ochotní pomáhať školskému stravovaniu. Veľké ĎAKUJEM. Edita KN

Naši partneri