+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

Financovanie

Réžia
Jedálne.sk 20.2.2020

Chcem sa spýtať,či réžia sa odvádza za prevarené obedy alebo za vyplatené šeky.

Re: Réžia
Jedálne.sk 25.2.2020

Výšku príspevku pre zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu režijných nákladov určuje riaditeľ školy alebo školského zariadenia v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov a v školách neštátnych zriaďovateľov.
Ak je zriaďovateľom obec alebo samosprávny kraj výšku režijných príspevkov určuje všeobecne záväzným nariadením.
Riaditeľ školy alebo zriaďovateľ (obec, samosprávny kraj) môže príspevok na režijné náklady určiť, stanoviť dvomi spôsobmi:
1. Zákonný zástupca prispieva na režijné náklady na jedno odobraté jedlo (napr. 0,10€), v tomto prípade  sa "réžie" odvádzajú na účet školy, alebo zriaďovateľa po skončení účtovného mesiaca za počet odvarených jedál.
2. Zákonný zástupca prispieva na režijné náklady paušálnou čiastkou na mesiac ( napr. 2€)  bez ohľadu  na počet odobratých jedál, a odvádzajú sa celkové príjmy na  "réžie"  na účet školy alebo zriaďovateľa. Tu odpadá evidencia vedenia preplatkov na réžii za neodobraté jedlá.

Normatív
Terézia Lucia 9.3.2018
Dobrý deň, správne je napísané JE NA ROZHODNUTÍ ZRIAĎOVATEĽA. Náš pán starosta sa k všetkému stavia tak, že ON dáva peniaze, z JEHO peňazí. Neuvedomuje si, že ak by nebola ŠJ, neboli by ani peniaze. Keď treba dať, nedá, zníži, skráti,... na otázku: Prečo? Dôvod? Lebo som sa tak rozhodol. Viem, že to nie je len u nás tak. Zriaďovatelia sú nadľudia, na ktorých nič neplatí. Je smutné, že oblasť školstva, od ktorej závisí to, ako bude vyzerať ďalšie smerovanie národa, riadia, alebo majú pod sebou ľudia, ktorí tomu vôbec nerozumejú, ale majú moc. Niekedy bez vzdelania.
zvýšenie jednotkového koeficientu
veduca99 19.2.2018
To, že ide do školského stravovania viac financií je isto potešujúce. Pokiaľ sa to neprepočíta na prevádzku aj to dobre vyzerá. V škole je o jedného žiaka menej oproti predchádzajúcemu šk. roku ale ja mám o 23 stravníkov viac. Logicky miniem viac energií, vynaložím viac práce a mala by som mať za to viac peňazí. Ale nie je to tak , som potrestaná tým že je záujem o stravovanie. Čo sa týka zvýšenia balíku na tento rok je to nárast o 6,7%, A o čo sa zvýšili mzdy? Podľa tabuliek o 4,8%, v skutočnosti u mňa v priemere o 7,54% pretože u mňa pracujú takmer všetky ženy za minimálnu mzdu a tá stúpla o 9,37%. Takže tento nárast nepokryje ani zvýšenie miezd. Stále sa hľadajú spôsoby ako rozdeliť takmer identickú kôpku peňazí, bolo by však potrebné zohľadniť naše zaradenie a vykonávanú prácu, upraviť naše tabuľky tak, aby boli v súlade s koeficientami náročnosti práce v zmysle ZP a hlavne na tú kôpku peniaze prisypať.
Naši partneri