+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

Dlhoočakávaná revízia Materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie je na svete.

Uvidíme v praxi, čo nám priniesla.


Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo podľa § 140 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie (revízia 2021), Register 2021 a Metodika k MSN 2021 s účinnosťou od 01. 09. 2021.

Revidované MSN sú zverejnené na webu ministerstva školstva:  https://www.minedu.sk/materialno-spotrebne-normy-a-receptury-pre-skolske-stravovanie-revizia-2021-s-ucinnostou-od-1-9-2021/

AŠKOS

členstvo
Zuzana Némethova 22.11.2019
prosím o obnovu členstva,prešla som na inú školu a neviem dokedy mám zaplatené členstvo,prosím dajte mi vedieť kde mám zaplatiť.ďakujem
Odpoveď JEDÁLNE.sk
JEDÁLNE.sk 22.11.2019

Dobrý deň, v prípade záujmu o obnovu členstva v AŠKOS kontaktujte priamo asociáciu. Nech sa páči email: info@askos.sk

JEDÁLNE.sk sú nezávislý informačný portál o školskom stravovaní a AŠKOS profesijné občianske združenie. Pracujú a fungujú samostatne.

 

Naši partneri